Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Identitet i det flexibla arbetslivet - Personlig utveckling och förändring hos kunskapsarbetare

Johnson, Marcus LU (2016) PSYK11 20152
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att undersöka hur individer som upplever en förändring i arbetslivet beskriver sin personliga utvecklingsprocess, med fokus på identitet, sammanhang och föränderlighet.
I denna studie fick kunskapsarbetare (N=6) från skilda branscher, som befann sig i olika faser av en förändringsprocess, redogöra för sina upplevelser i semistrukturerade intervjuer.
De beskrev sig själva med tvetydiga och vaga identiteter, som täcker flera roller. Men samtidigt beskrevs förändringar som underlättat kompetensutveckling genom snävare fokus.
De vittnade om ökad insikt och medvetenhet som gör att de ser sig själva i ett bredare sammanhang. Samtidigt upplever de att de kan vara mer trogna sig själva och sina egna ideal. Medvetenheten leder... (More)
Studiens syfte var att undersöka hur individer som upplever en förändring i arbetslivet beskriver sin personliga utvecklingsprocess, med fokus på identitet, sammanhang och föränderlighet.
I denna studie fick kunskapsarbetare (N=6) från skilda branscher, som befann sig i olika faser av en förändringsprocess, redogöra för sina upplevelser i semistrukturerade intervjuer.
De beskrev sig själva med tvetydiga och vaga identiteter, som täcker flera roller. Men samtidigt beskrevs förändringar som underlättat kompetensutveckling genom snävare fokus.
De vittnade om ökad insikt och medvetenhet som gör att de ser sig själva i ett bredare sammanhang. Samtidigt upplever de att de kan vara mer trogna sig själva och sina egna ideal. Medvetenheten leder också till större krav på sammanhangen vari de verkar.
De utsätts visserligen för större påfrestningar, men de rustar sig själva med synen på problemen som oundvikliga. De ser dem som essentiella utmaningar. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this study was to study individuals experiencing work related change, how they describe their personal development, focusing on identity, social context and change.
In this interview study knowledge workers (N=6) from different trades, who were in different phases of a change process reported their experiences in semi-structured interviews.
They described themselves with ambiguous and vague identities, covering several roles. But they also described career changes which had facilitated the development of new skills by affording more focus.
They testified to greater insight and self-awareness which helped them see themselves in a broader context. At the same time they could be more true to themselves and their own values.... (More)
The purpose of this study was to study individuals experiencing work related change, how they describe their personal development, focusing on identity, social context and change.
In this interview study knowledge workers (N=6) from different trades, who were in different phases of a change process reported their experiences in semi-structured interviews.
They described themselves with ambiguous and vague identities, covering several roles. But they also described career changes which had facilitated the development of new skills by affording more focus.
They testified to greater insight and self-awareness which helped them see themselves in a broader context. At the same time they could be more true to themselves and their own values. The awareness also led to requirements on the organisations in which they work.
Although they were tested by greater challenges, they drew strength from the understanding that these challenges were inevitable and to some extent more authentic than others. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johnson, Marcus LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
identity, identity work, career development, boundaryless, self-employment, identitet, personlig utveckling, karriärutveckling, flexibla arbetet, egenföretagarre.
language
Swedish
id
8565589
date added to LUP
2016-01-22 14:30:32
date last changed
2016-01-22 14:30:34
@misc{8565589,
 abstract   = {Studiens syfte var att undersöka hur individer som upplever en förändring i arbetslivet beskriver sin personliga utvecklingsprocess, med fokus på identitet, sammanhang och föränderlighet.
I denna studie fick kunskapsarbetare (N=6) från skilda branscher, som befann sig i olika faser av en förändringsprocess, redogöra för sina upplevelser i semistrukturerade intervjuer.
De beskrev sig själva med tvetydiga och vaga identiteter, som täcker flera roller. Men samtidigt beskrevs förändringar som underlättat kompetensutveckling genom snävare fokus.
De vittnade om ökad insikt och medvetenhet som gör att de ser sig själva i ett bredare sammanhang. Samtidigt upplever de att de kan vara mer trogna sig själva och sina egna ideal. Medvetenheten leder också till större krav på sammanhangen vari de verkar.
De utsätts visserligen för större påfrestningar, men de rustar sig själva med synen på problemen som oundvikliga. De ser dem som essentiella utmaningar.},
 author    = {Johnson, Marcus},
 keyword   = {identity,identity work,career development,boundaryless,self-employment,identitet,personlig utveckling,karriärutveckling,flexibla arbetet,egenföretagarre.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Identitet i det flexibla arbetslivet - Personlig utveckling och förändring hos kunskapsarbetare},
 year     = {2016},
}