Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kritiska framgångsfaktorer vid implementation av ERP - Ur projektledarnas perspektiv

Schön, Fredrik LU ; Axelsson, William LU and Åberg, Julius LU (2016) SYSK02 20151
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Denna kandidatuppsats inom informatik använder existerande litteratur för att identifiera kritiska framgångsfaktorer inom implementationen av affärssystem och sammanställa dessa till en rangordnad lista. Fortsättningsvis sker en empirisk undersökning där projektledarrollens perspektiv inom samma område redovisas. Resultaten från både den empiriska undersökningen och litteraturgenomgången beskrivs sedan i tabeller och figurer som visar de mest kritiska framgångsfaktorerna.
Tidigare forskning analyseras genom att undersöka en större mängd tidigare studier för att ta fram ett teoretisk ramverk att applicera på verkliga fall genom analyser av de empiriska undersökningar som kommer genomföras. Denna empiriska undersökning består av intervjuer... (More)
Denna kandidatuppsats inom informatik använder existerande litteratur för att identifiera kritiska framgångsfaktorer inom implementationen av affärssystem och sammanställa dessa till en rangordnad lista. Fortsättningsvis sker en empirisk undersökning där projektledarrollens perspektiv inom samma område redovisas. Resultaten från både den empiriska undersökningen och litteraturgenomgången beskrivs sedan i tabeller och figurer som visar de mest kritiska framgångsfaktorerna.
Tidigare forskning analyseras genom att undersöka en större mängd tidigare studier för att ta fram ett teoretisk ramverk att applicera på verkliga fall genom analyser av de empiriska undersökningar som kommer genomföras. Denna empiriska undersökning består av intervjuer med ett antal nyckelpersoner med personlig erfarenhet i projektledning av implementering vid ERP-system.
Efter analys och jämförelse var det tydligt att där finns vissa skillnader och likheter mellan vad projektledarna prioriterar och hur vår sammanställda teori såg ut. Teoriundersökningen och empiriundersökningens främsta faktor var samma och är en tydlig bekräftelse för teorins förstaplats. Vidare visade det sig att projektledarens perspektiv är mer inriktat på planeringsfasen av ett projekt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Schön, Fredrik LU ; Axelsson, William LU and Åberg, Julius LU
supervisor
organization
course
SYSK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
CSF, ERP, kritiska framgångsfaktorer, KFF, critical success factors, implementation, projekt, projektledning
report number
INF16-001
language
Swedish
id
8565871
date added to LUP
2016-02-02 09:47:05
date last changed
2016-02-02 09:47:05
@misc{8565871,
 abstract   = {Denna kandidatuppsats inom informatik använder existerande litteratur för att identifiera kritiska framgångsfaktorer inom implementationen av affärssystem och sammanställa dessa till en rangordnad lista. Fortsättningsvis sker en empirisk undersökning där projektledarrollens perspektiv inom samma område redovisas. Resultaten från både den empiriska undersökningen och litteraturgenomgången beskrivs sedan i tabeller och figurer som visar de mest kritiska framgångsfaktorerna.
Tidigare forskning analyseras genom att undersöka en större mängd tidigare studier för att ta fram ett teoretisk ramverk att applicera på verkliga fall genom analyser av de empiriska undersökningar som kommer genomföras. Denna empiriska undersökning består av intervjuer med ett antal nyckelpersoner med personlig erfarenhet i projektledning av implementering vid ERP-system.
Efter analys och jämförelse var det tydligt att där finns vissa skillnader och likheter mellan vad projektledarna prioriterar och hur vår sammanställda teori såg ut. Teoriundersökningen och empiriundersökningens främsta faktor var samma och är en tydlig bekräftelse för teorins förstaplats. Vidare visade det sig att projektledarens perspektiv är mer inriktat på planeringsfasen av ett projekt.},
 author    = {Schön, Fredrik and Axelsson, William and Åberg, Julius},
 keyword   = {CSF,ERP,kritiska framgångsfaktorer,KFF,critical success factors,implementation,projekt,projektledning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kritiska framgångsfaktorer vid implementation av ERP - Ur projektledarnas perspektiv},
 year     = {2016},
}