Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Heder som brottsmotiv: En antropologisk diskussion kring hedersrelaterat våld och hedersmord i Sverige

Jansson, Emelina LU (2016) SANK01 20152
Social Anthropology
Abstract (Swedish)
Denna uppsats syftar att visa vikten av att förstå innebörden i begreppen hedersrelaterat våld och hedersmord. Genom aktuell litteratur och övrig diskurs har jag jämfört och resonerat kring olika perspektiv på begreppet heder. Dessa påståenden grundas i mitt teoretiska perspektiv som jag hävdar är strukturalistiskt. Med strukturalistisk menar jag att teorin baseras på att en samhällsordning är vad som styr innebörden i heder och vad som krävs för att upprättahålla den.
I Sverige beräknas 20 kvinnor om året mördas av närstående, 17 av dessa av sina expojkvänner eller makar och långt fler får fly från eller leva med våld från makar eller pojkvänner (BRÅ 2007). Detta innefattar dock något mer än hedersrelaterat våld och hedersmord, något jag... (More)
Denna uppsats syftar att visa vikten av att förstå innebörden i begreppen hedersrelaterat våld och hedersmord. Genom aktuell litteratur och övrig diskurs har jag jämfört och resonerat kring olika perspektiv på begreppet heder. Dessa påståenden grundas i mitt teoretiska perspektiv som jag hävdar är strukturalistiskt. Med strukturalistisk menar jag att teorin baseras på att en samhällsordning är vad som styr innebörden i heder och vad som krävs för att upprättahålla den.
I Sverige beräknas 20 kvinnor om året mördas av närstående, 17 av dessa av sina expojkvänner eller makar och långt fler får fly från eller leva med våld från makar eller pojkvänner (BRÅ 2007). Detta innefattar dock något mer än hedersrelaterat våld och hedersmord, något jag valt att kalla passionsmord och våld i nära relationer. Problematiken ligger i att felaktigt placera hedersrelaterat våld och hedersmord i samma kategori som våld i nära relationer eller universellt våld mot kvinnor. För att kunna hjälpa såväl som förebygga hedersrelaterat våld och hedersmord krävs kunskap om varje detalj som hedersstrukturen består av och vad en hederskodex innebär. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jansson, Emelina LU
supervisor
organization
course
SANK01 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Brottsmotiv., Sverige, Våld i nära relationer, Heder, Hederskodex, Struktur, Hedersrelaterat våld, Hedersmord, Socialantropologi
language
Swedish
id
8565882
date added to LUP
2016-01-25 16:23:24
date last changed
2016-01-25 16:23:24
@misc{8565882,
 abstract   = {Denna uppsats syftar att visa vikten av att förstå innebörden i begreppen hedersrelaterat våld och hedersmord. Genom aktuell litteratur och övrig diskurs har jag jämfört och resonerat kring olika perspektiv på begreppet heder. Dessa påståenden grundas i mitt teoretiska perspektiv som jag hävdar är strukturalistiskt. Med strukturalistisk menar jag att teorin baseras på att en samhällsordning är vad som styr innebörden i heder och vad som krävs för att upprättahålla den.
I Sverige beräknas 20 kvinnor om året mördas av närstående, 17 av dessa av sina expojkvänner eller makar och långt fler får fly från eller leva med våld från makar eller pojkvänner (BRÅ 2007). Detta innefattar dock något mer än hedersrelaterat våld och hedersmord, något jag valt att kalla passionsmord och våld i nära relationer. Problematiken ligger i att felaktigt placera hedersrelaterat våld och hedersmord i samma kategori som våld i nära relationer eller universellt våld mot kvinnor. För att kunna hjälpa såväl som förebygga hedersrelaterat våld och hedersmord krävs kunskap om varje detalj som hedersstrukturen består av och vad en hederskodex innebär.},
 author    = {Jansson, Emelina},
 keyword   = {Brottsmotiv.,Sverige,Våld i nära relationer,Heder,Hederskodex,Struktur,Hedersrelaterat våld,Hedersmord,Socialantropologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Heder som brottsmotiv: En antropologisk diskussion kring hedersrelaterat våld och hedersmord i Sverige},
 year     = {2016},
}