Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Exploateringsavtal - Regleringen av avtalsrelationen mellan kommuner och enskilda aktörer

Svensson, Sophie LU (2016) HARH12 20152
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Avtal mellan kommuner och enskilda aktörer blir allt vanligare och spelar en tilltagande roll i samhället. Avtalsrelationen mellan dessa två aktörer är mer komplex än den vid avtal mellan två enskilda aktörer. Komplexiteten uppkommer på grund av att avtalsförhållandet är mellan två mycket olika parter. Ett exempel på sådant avtal är exploateringsavtal. Den första januari 2015 fördes lagregler angående exploateringsavtal in i Plan- och bygglagen. I denna uppsats studeras dessa lagregler genom att bakgrunden och syftet med regleringen samt regleringen i sig undersöks. I syfte att besvara frågeställningen: Uppfyller bestämmelserna om exploateringsavtal, som förts in i nya Plan- och bygglagen, de intentioner som låg till grund... (More)
Sammanfattning
Avtal mellan kommuner och enskilda aktörer blir allt vanligare och spelar en tilltagande roll i samhället. Avtalsrelationen mellan dessa två aktörer är mer komplex än den vid avtal mellan två enskilda aktörer. Komplexiteten uppkommer på grund av att avtalsförhållandet är mellan två mycket olika parter. Ett exempel på sådant avtal är exploateringsavtal. Den första januari 2015 fördes lagregler angående exploateringsavtal in i Plan- och bygglagen. I denna uppsats studeras dessa lagregler genom att bakgrunden och syftet med regleringen samt regleringen i sig undersöks. I syfte att besvara frågeställningen: Uppfyller bestämmelserna om exploateringsavtal, som förts in i nya Plan- och bygglagen, de intentioner som låg till grund för regleringen? Ett av målen med regleringen var just att jämna ut avtalsförhållandet och minska kommuners möjlighet att ställa ytterligare krav på exploatörer och byggherrar än vad som är nödvändigt för bygget. Regeringen vill även med lagreglerna öka insynen och förutsägbarheten för exploateringsavtal. Något som mötts med kritik från bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, men har fått positiv respons från byggbranschen, vilket speglar att det fanns ett behov för regleringen. Uppsatsen visar att lagstiftaren i stor utsträckning lyckats möta syftet med regleringen. Utifrån det material som undersöks i uppsatsen är det dock tveksamt om lagstiftningen är tillräckligt tydlig och långtgående för att göra någon direkt skillnad. (Less)
Popular Abstract
Abstract
The use of contracts between private actors and municipality’s is becoming more common and is getting a more important roll in the society. The relationship between the parties of agreement is more complicated than one between two private actors. The relationship between a municipality and a private actor in agreement is thereby one between two very different parties. This thesis focuses on the regulation of exploateringsavtal that was added to Plan- och bygglagen and entered into force on January 1st 2015. The main question fro this thesis is:
Do the regulations of exploateringsavtal, in the new Plan- och bygglagen, live up to the intentions that were ground for the regulation?
This is answered by studying the background to... (More)
Abstract
The use of contracts between private actors and municipality’s is becoming more common and is getting a more important roll in the society. The relationship between the parties of agreement is more complicated than one between two private actors. The relationship between a municipality and a private actor in agreement is thereby one between two very different parties. This thesis focuses on the regulation of exploateringsavtal that was added to Plan- och bygglagen and entered into force on January 1st 2015. The main question fro this thesis is:
Do the regulations of exploateringsavtal, in the new Plan- och bygglagen, live up to the intentions that were ground for the regulation?
This is answered by studying the background to the regulation and the regulation in it self in relation to the relationship between the parties in agreement. The main goals with the regulations were to level the relationship between the parties of agreement, to decrease a municipality´s capacity to demand conditions that are not proportional or necessary for the development and to increase transparency and predictability. The last two goals were welcomed by developers but criticised by the municipality, which in it self shows the need for regulation. The result of this study is that the regulation of exploateringsavtal does meet the intentions that were the aim with the regulations. However it is uncertain if the regulations are clear and extensive enough to make a difference. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Sophie LU
supervisor
organization
course
HARH12 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
exploateringsavtal, kommuner, byggherrar
language
Swedish
id
8566568
date added to LUP
2016-01-26 12:03:44
date last changed
2016-01-26 12:03:44
@misc{8566568,
 abstract   = {Sammanfattning
Avtal mellan kommuner och enskilda aktörer blir allt vanligare och spelar en tilltagande roll i samhället. Avtalsrelationen mellan dessa två aktörer är mer komplex än den vid avtal mellan två enskilda aktörer. Komplexiteten uppkommer på grund av att avtalsförhållandet är mellan två mycket olika parter. Ett exempel på sådant avtal är exploateringsavtal. Den första januari 2015 fördes lagregler angående exploateringsavtal in i Plan- och bygglagen. I denna uppsats studeras dessa lagregler genom att bakgrunden och syftet med regleringen samt regleringen i sig undersöks. I syfte att besvara frågeställningen: Uppfyller bestämmelserna om exploateringsavtal, som förts in i nya Plan- och bygglagen, de intentioner som låg till grund för regleringen? Ett av målen med regleringen var just att jämna ut avtalsförhållandet och minska kommuners möjlighet att ställa ytterligare krav på exploatörer och byggherrar än vad som är nödvändigt för bygget. Regeringen vill även med lagreglerna öka insynen och förutsägbarheten för exploateringsavtal. Något som mötts med kritik från bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, men har fått positiv respons från byggbranschen, vilket speglar att det fanns ett behov för regleringen. Uppsatsen visar att lagstiftaren i stor utsträckning lyckats möta syftet med regleringen. Utifrån det material som undersöks i uppsatsen är det dock tveksamt om lagstiftningen är tillräckligt tydlig och långtgående för att göra någon direkt skillnad.},
 author    = {Svensson, Sophie},
 keyword   = {exploateringsavtal,kommuner,byggherrar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Exploateringsavtal - Regleringen av avtalsrelationen mellan kommuner och enskilda aktörer},
 year     = {2016},
}