Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tillitsbrist-vår tids förlossningsutmaning

Towman, Therese LU (2016) SBMM51 20152
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Abstrakt

Bakgrund: Dokumenterat förlossningsrädda kvinnor är en grupp som ter sig öka i samhället. Forskning som gjorts belyser oftast kvinnans upplevelse. Barnmorskans tankar och erfarenheter kring fenomenet saknas i debatten.

Syfte: Syftet med studien är att belysa förlossningsbarnmorskors erfarenheter av och tankar kring att bistå dokumenterat förlossningsrädda kvinnor, samt hur de upplever vården och omhändertagandet av dessa kvinnor.

Metod: Kvalitativ metod med öppna intervjuer som hölls med semistrukturerad intervjuguide, analyserades med innehållsanalys. I studien ingick 8 barnmorskor som arbetar på två förlossningsavdelningar i södra Sverige.

Resultat: Fyra övergripande kategorier framkom, Kvinnans förlossningsrädslor,... (More)
Abstrakt

Bakgrund: Dokumenterat förlossningsrädda kvinnor är en grupp som ter sig öka i samhället. Forskning som gjorts belyser oftast kvinnans upplevelse. Barnmorskans tankar och erfarenheter kring fenomenet saknas i debatten.

Syfte: Syftet med studien är att belysa förlossningsbarnmorskors erfarenheter av och tankar kring att bistå dokumenterat förlossningsrädda kvinnor, samt hur de upplever vården och omhändertagandet av dessa kvinnor.

Metod: Kvalitativ metod med öppna intervjuer som hölls med semistrukturerad intervjuguide, analyserades med innehållsanalys. I studien ingick 8 barnmorskor som arbetar på två förlossningsavdelningar i södra Sverige.

Resultat: Fyra övergripande kategorier framkom, Kvinnans förlossningsrädslor, samhällelig kontext och syn på förlossningsrädsla, organisatoriska förutsättningar, och barnmorskans arbetsstrategier.

Slutsats: Barnmorskorna önskade mer tid avsatt för omhändertagandet av de förlossningsrädda kvinnorna och mycket ansågs kunna göras på ett organisatoriskt plan. Att kunna vara närvarande och skapa känsla av kontroll var viktigt för förlossningsupplevelsen och utfallet. Tid för postpartumsamtal ansågs även som en viktig del i arbetet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Towman, Therese LU
supervisor
organization
alternative title
Barnmorskors tankar om och erfarenheter av kvinnor med dokumenterad förlossningsrädsla
course
SBMM51 20152
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Barnmorska, delaktighet, dokumenterad förlossningsrädsla, extern tillitsbrist, intern tillitsbrist, närvaro, postpartumsamtal
language
Swedish
id
8566572
date added to LUP
2017-03-01 13:12:14
date last changed
2017-03-01 13:12:14
@misc{8566572,
 abstract   = {Abstrakt

Bakgrund: Dokumenterat förlossningsrädda kvinnor är en grupp som ter sig öka i samhället. Forskning som gjorts belyser oftast kvinnans upplevelse. Barnmorskans tankar och erfarenheter kring fenomenet saknas i debatten.

Syfte: Syftet med studien är att belysa förlossningsbarnmorskors erfarenheter av och tankar kring att bistå dokumenterat förlossningsrädda kvinnor, samt hur de upplever vården och omhändertagandet av dessa kvinnor.

Metod: Kvalitativ metod med öppna intervjuer som hölls med semistrukturerad intervjuguide, analyserades med innehållsanalys. I studien ingick 8 barnmorskor som arbetar på två förlossningsavdelningar i södra Sverige.

Resultat: Fyra övergripande kategorier framkom, Kvinnans förlossningsrädslor, samhällelig kontext och syn på förlossningsrädsla, organisatoriska förutsättningar, och barnmorskans arbetsstrategier.

Slutsats: Barnmorskorna önskade mer tid avsatt för omhändertagandet av de förlossningsrädda kvinnorna och mycket ansågs kunna göras på ett organisatoriskt plan. Att kunna vara närvarande och skapa känsla av kontroll var viktigt för förlossningsupplevelsen och utfallet. Tid för postpartumsamtal ansågs även som en viktig del i arbetet.},
 author    = {Towman, Therese},
 keyword   = {Barnmorska,delaktighet,dokumenterad förlossningsrädsla,extern tillitsbrist,intern tillitsbrist,närvaro,postpartumsamtal},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tillitsbrist-vår tids förlossningsutmaning},
 year     = {2016},
}