Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur väljer människor vem de ska hjälpa? Hur sinnesstämning och identifierbarhet påverkar beslutstagande i fördelningsdilemman

Tronde, Ylva LU and Nilsson, Erik LU (2016) PSYK11 20152
Department of Psychology
Abstract
How and who do people choose to help? And who does one help if one has the opportunity to choose between two alternatives? To help is not all about rational considerations. There are a number of psychological aspects which affect how people choose to help: how the victim is presented or what mood the potential actor is in. These two factors are the essences of this study that intended to explore how identifiability and mood affect people’s reasoning about distribution dilemmas. In a survey study the participants were primed into two different moods and asked to choose between which of two charity options they would like to help. The study showed that mood and identifiability affected the participants’ choices to a certain extent.... (More)
How and who do people choose to help? And who does one help if one has the opportunity to choose between two alternatives? To help is not all about rational considerations. There are a number of psychological aspects which affect how people choose to help: how the victim is presented or what mood the potential actor is in. These two factors are the essences of this study that intended to explore how identifiability and mood affect people’s reasoning about distribution dilemmas. In a survey study the participants were primed into two different moods and asked to choose between which of two charity options they would like to help. The study showed that mood and identifiability affected the participants’ choices to a certain extent. Emotionally primed participants preferred the short-term option to a large extent whilst the calculating primed preferred the long-term option. However, this difference revealed itself only when the short-term option where presented as an unidentified victim and not when presented as an identified victim. The result brings up questions regarding how the level of identifiability truly affects the willingness to help and how the design of distribution dilemmas can lead to psychological reactance. (Less)
Abstract (Swedish)
Hur och vem väljer personer att hjälpa? Och vem hjälper man om man har möjlighet att välja mellan olika alternativ? Att hjälpa handlar inte endast om rationella övervägningar. Det finns ett flertal psykologiska aspekter som påverkar hur människor väljer att hjälpa: hur offret framställs eller vilken sinnesstämning den potentiella aktören befinner sig i. Dessa två faktorer ligger till grund för denna studie som avser att undersöka hur identifierbarhet och sinnesstämning påverkar människors resonerande kring fördelningsdilemman. I en enkätstudie primades deltagarna till två olika sinnesstämningar och uppmanades sedan ta ställning till vilket av två välgörenhetsalternativ de skulle hjälpa. Studien visade att sinnesstämning och... (More)
Hur och vem väljer personer att hjälpa? Och vem hjälper man om man har möjlighet att välja mellan olika alternativ? Att hjälpa handlar inte endast om rationella övervägningar. Det finns ett flertal psykologiska aspekter som påverkar hur människor väljer att hjälpa: hur offret framställs eller vilken sinnesstämning den potentiella aktören befinner sig i. Dessa två faktorer ligger till grund för denna studie som avser att undersöka hur identifierbarhet och sinnesstämning påverkar människors resonerande kring fördelningsdilemman. I en enkätstudie primades deltagarna till två olika sinnesstämningar och uppmanades sedan ta ställning till vilket av två välgörenhetsalternativ de skulle hjälpa. Studien visade att sinnesstämning och identifierbarhet i viss mån påverkade deltagarnas val i fördelningsdilemmat. Emotionellt primade deltagare tenderade att i större utsträckning välja det kortsiktiga välgörenhetsprojektet medan de med kalkylerande priming valde det långsiktiga välgörenhetsprojektet. Denna skillnad visade sig dock endast om det kortsiktiga alternativet framställdes som ett oidentifierat offer och inte om det framställdes som ett identifierat offer. Resultatet av studien väcker frågor gällande hur graden av identifierbarhet egentligen påverkar viljan att hjälpa och huruvida uppläggen i fördelningsdilemman kan leda till psykologisk reaktans. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tronde, Ylva LU and Nilsson, Erik LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hjälpbeteende, fördelningsdilemma, välgörenhet, identified victim effect, priming, distribution dilemma, charity, helping behavior
language
Swedish
id
8567555
date added to LUP
2016-01-26 15:54:13
date last changed
2016-01-26 15:54:13
@misc{8567555,
 abstract   = {How and who do people choose to help? And who does one help if one has the opportunity to choose between two alternatives? To help is not all about rational considerations. There are a number of psychological aspects which affect how people choose to help: how the victim is presented or what mood the potential actor is in. These two factors are the essences of this study that intended to explore how identifiability and mood affect people’s reasoning about distribution dilemmas. In a survey study the participants were primed into two different moods and asked to choose between which of two charity options they would like to help. The study showed that mood and identifiability affected the participants’ choices to a certain extent. Emotionally primed participants preferred the short-term option to a large extent whilst the calculating primed preferred the long-term option. However, this difference revealed itself only when the short-term option where presented as an unidentified victim and not when presented as an identified victim. The result brings up questions regarding how the level of identifiability truly affects the willingness to help and how the design of distribution dilemmas can lead to psychological reactance.},
 author    = {Tronde, Ylva and Nilsson, Erik},
 keyword   = {hjälpbeteende,fördelningsdilemma,välgörenhet,identified victim effect,priming,distribution dilemma,charity,helping behavior},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur väljer människor vem de ska hjälpa? Hur sinnesstämning och identifierbarhet påverkar beslutstagande i fördelningsdilemman},
 year     = {2016},
}