Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur röntgensjuksköterskors kunskap kan påverka mötet med patienter med psykisk ohälsa

Borin, Nicole LU and Frandsen, Tanja LU (2016) RSJK21 20152
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att belysa hur röntgensjuksköterskornas kunskap om patienter med psykisk ohälsa kunde påverka bemötandet och utförandet av röntgenundersökningen. Problem som kan uppstå är dålig information till patienten, sämre bildtagning, diagnostik samt dåligt bemötande. Totalt intervjuades tio röntgensjuksköterskor, som arbetar på akutsektionerna i Lund och Malmö. Efter att intervjuerna var genomförda påbörjades en transkribering. Därefter plockades meningsenheter ut och koder och teman sattes på dessa, enligt Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys. För att analysera data användes en manifest innehållsanalys. Resultatet delades in i tre huvudteman och fem subteman. Överlag visar studien att röntgensjuksköterskor inte... (More)
Syftet med studien är att belysa hur röntgensjuksköterskornas kunskap om patienter med psykisk ohälsa kunde påverka bemötandet och utförandet av röntgenundersökningen. Problem som kan uppstå är dålig information till patienten, sämre bildtagning, diagnostik samt dåligt bemötande. Totalt intervjuades tio röntgensjuksköterskor, som arbetar på akutsektionerna i Lund och Malmö. Efter att intervjuerna var genomförda påbörjades en transkribering. Därefter plockades meningsenheter ut och koder och teman sattes på dessa, enligt Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys. För att analysera data användes en manifest innehållsanalys. Resultatet delades in i tre huvudteman och fem subteman. Överlag visar studien att röntgensjuksköterskor inte har tillräckligt med kunskap om psykisk ohälsa och att personalen borde få mer utbildning om detta på arbetsplatsen och i röntgensjuksköterskeutbildningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Borin, Nicole LU and Frandsen, Tanja LU
supervisor
organization
course
RSJK21 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Psykisk ohälsa, röntgen, röntgensjuksköterska, kunskap, intervjustudie, examensarbete, bemötande, undersökning, farlighet, ångest.
language
Swedish
id
8567868
date added to LUP
2016-01-26 13:57:18
date last changed
2016-01-26 13:57:18
@misc{8567868,
 abstract   = {Syftet med studien är att belysa hur röntgensjuksköterskornas kunskap om patienter med psykisk ohälsa kunde påverka bemötandet och utförandet av röntgenundersökningen. Problem som kan uppstå är dålig information till patienten, sämre bildtagning, diagnostik samt dåligt bemötande. Totalt intervjuades tio röntgensjuksköterskor, som arbetar på akutsektionerna i Lund och Malmö. Efter att intervjuerna var genomförda påbörjades en transkribering. Därefter plockades meningsenheter ut och koder och teman sattes på dessa, enligt Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys. För att analysera data användes en manifest innehållsanalys. Resultatet delades in i tre huvudteman och fem subteman. Överlag visar studien att röntgensjuksköterskor inte har tillräckligt med kunskap om psykisk ohälsa och att personalen borde få mer utbildning om detta på arbetsplatsen och i röntgensjuksköterskeutbildningen.},
 author    = {Borin, Nicole and Frandsen, Tanja},
 keyword   = {Psykisk ohälsa,röntgen,röntgensjuksköterska,kunskap,intervjustudie,examensarbete,bemötande,undersökning,farlighet,ångest.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur röntgensjuksköterskors kunskap kan påverka mötet med patienter med psykisk ohälsa},
 year     = {2016},
}