Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Immigration - Främjar flyktingen handel

Svärd, Jonna LU and Petermann, Kristian LU (2016) NEKH01 20152
Department of Economics
Abstract (Swedish)
De senaste årens ökade immigration till Sverige har väckt frågan om immigrationens kostnader kontra dess vinster. Den samlade forskningen i handels- och migrationsområdet är enhällig; ett positivt samband står att finna mellan migration och handelsflöden. Denna forskning är dock mycket begränsad då den varken fokuserat särskilt på asylmigration eller på små exportberoende länder som Sverige.

Denna uppsats ämnar att via en empirisk studie undersöka huruvida ett sådant samband står att finna gällande export- och asylimmigrationsflöden, med Sverige som exempel. Detta är en frågeställning vi finner mycket relevant då vi inte kunnat hitta någon liknande tidigare forskning. Med hjälp av insamlad handels- och immigrationsdata för åren 2000... (More)
De senaste årens ökade immigration till Sverige har väckt frågan om immigrationens kostnader kontra dess vinster. Den samlade forskningen i handels- och migrationsområdet är enhällig; ett positivt samband står att finna mellan migration och handelsflöden. Denna forskning är dock mycket begränsad då den varken fokuserat särskilt på asylmigration eller på små exportberoende länder som Sverige.

Denna uppsats ämnar att via en empirisk studie undersöka huruvida ett sådant samband står att finna gällande export- och asylimmigrationsflöden, med Sverige som exempel. Detta är en frågeställning vi finner mycket relevant då vi inte kunnat hitta någon liknande tidigare forskning. Med hjälp av insamlad handels- och immigrationsdata för åren 2000 till 2014 och med en gravitationsmodell har vi nått slutsatsen att det inte går att utesluta att ett sådant samband inte föreligger, det vill säga, vi har inte kunnat hitta bevis för en sådan positiv relation existerar.

Dock vill vi råda till viss försiktighet innan ytterligare slutsatser dras utifrån detta resultat. Datan använd i denna studie var något begränsad och det kan hända att resultaten varit annorlunda om en ännu mer omfattande tidsperiod använts. Det kan även vara så att vår augmenterade gravitationsmodell behöver utökas ytterligare.

Vidare viktigt att poängtera är att denna uppsats enbart syftar till att titta på det direkta exportflödet mellan Sverige och asylimmigranternas ursprungsländer och inte försöker dra några slutsatser angående några övriga kostnader eller vinster från asylimmigration. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svärd, Jonna LU and Petermann, Kristian LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Flykting, immigration, export, gravitationsmodellen
language
Swedish
id
8569160
date added to LUP
2016-02-11 15:02:50
date last changed
2016-02-11 15:02:50
@misc{8569160,
 abstract   = {De senaste årens ökade immigration till Sverige har väckt frågan om immigrationens kostnader kontra dess vinster. Den samlade forskningen i handels- och migrationsområdet är enhällig; ett positivt samband står att finna mellan migration och handelsflöden. Denna forskning är dock mycket begränsad då den varken fokuserat särskilt på asylmigration eller på små exportberoende länder som Sverige.

Denna uppsats ämnar att via en empirisk studie undersöka huruvida ett sådant samband står att finna gällande export- och asylimmigrationsflöden, med Sverige som exempel. Detta är en frågeställning vi finner mycket relevant då vi inte kunnat hitta någon liknande tidigare forskning. Med hjälp av insamlad handels- och immigrationsdata för åren 2000 till 2014 och med en gravitationsmodell har vi nått slutsatsen att det inte går att utesluta att ett sådant samband inte föreligger, det vill säga, vi har inte kunnat hitta bevis för en sådan positiv relation existerar.

Dock vill vi råda till viss försiktighet innan ytterligare slutsatser dras utifrån detta resultat. Datan använd i denna studie var något begränsad och det kan hända att resultaten varit annorlunda om en ännu mer omfattande tidsperiod använts. Det kan även vara så att vår augmenterade gravitationsmodell behöver utökas ytterligare.

Vidare viktigt att poängtera är att denna uppsats enbart syftar till att titta på det direkta exportflödet mellan Sverige och asylimmigranternas ursprungsländer och inte försöker dra några slutsatser angående några övriga kostnader eller vinster från asylimmigration.},
 author    = {Svärd, Jonna and Petermann, Kristian},
 keyword   = {Flykting,immigration,export,gravitationsmodellen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Immigration - Främjar flyktingen handel},
 year     = {2016},
}