Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

HOW MENSTRUAL PRODUCT USERS DIFFER - a logistic regression model

Helldén, Johanna (2016) MASY01 20161
Mathematical Statistics
Abstract
The two most popular menstrual products, tampon and menstrual pads are challenged by a product that is on the rise; the menstrual cup. How do the menstrual cup users differ from the other users? Do menstrual cup users have a more positive feeling towards menstruation? The results from a survey about menstruation that collected over 3000 answers are used to answer this. Users of three different menstrual products, menstrual cup, menstrual pad and tampon are analysed depending on their feeling towards menstruation, their age and their education. Multinomial and binomial logistic regression models are used, and different versions of the models are compared and assessed with cross validation. The menstrual pad and tampon users are very similar... (More)
The two most popular menstrual products, tampon and menstrual pads are challenged by a product that is on the rise; the menstrual cup. How do the menstrual cup users differ from the other users? Do menstrual cup users have a more positive feeling towards menstruation? The results from a survey about menstruation that collected over 3000 answers are used to answer this. Users of three different menstrual products, menstrual cup, menstrual pad and tampon are analysed depending on their feeling towards menstruation, their age and their education. Multinomial and binomial logistic regression models are used, and different versions of the models are compared and assessed with cross validation. The menstrual pad and tampon users are very similar to each other but the menstrual cup users differ and are found to have a more positive feeling towards menstruation. The sample is however non-representative and the results should not be used to draw conclusions about the main population. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
SKILLNADER HOS MENSSKYDDSANVÄNDARE - en logistisk regressionsmodell

De två vanligaste mensskyddssorterna är bindor och tamponger. De senaste åren har ett nytt mensskydd dykt upp och börjat tävla om användarna, nämligen menskoppen. Menskoppen uppfanns samtidigt som tampongerna men har först nu letat sig in i svenska affärer.

Men hur skiljer sig menskoppsanvändarna åt från de andra användarna? Att använda menskopp kräver en viss närhet till den egna kroppen och menstruationen. Är detta något som visar sig hos personerna i fråga? Går det att förutse vem som är en menskoppsanvändare utifrån viss fakta om en person?

För att svara på frågorna gjordes en enkät om inställningar till mens och mensskydd, enkäten spreds på sociala medier... (More)
SKILLNADER HOS MENSSKYDDSANVÄNDARE - en logistisk regressionsmodell

De två vanligaste mensskyddssorterna är bindor och tamponger. De senaste åren har ett nytt mensskydd dykt upp och börjat tävla om användarna, nämligen menskoppen. Menskoppen uppfanns samtidigt som tampongerna men har först nu letat sig in i svenska affärer.

Men hur skiljer sig menskoppsanvändarna åt från de andra användarna? Att använda menskopp kräver en viss närhet till den egna kroppen och menstruationen. Är detta något som visar sig hos personerna i fråga? Går det att förutse vem som är en menskoppsanvändare utifrån viss fakta om en person?

För att svara på frågorna gjordes en enkät om inställningar till mens och mensskydd, enkäten spreds på sociala medier under julen 2014 och fick över 3000 svar. Med hjälp av svaren i enkäten gjordes sedan en statistisk modell över hur menskoppsanvändarna skiljer sig åt från de andra användarna.

Menskoppsanvändarna visade sig då ha en mer positiv inställning till mens än de andra användarna. Ju mer positiv inställning en person hade desto större var sannolikheten att hen använde en menskopp istället för tamponger och bindor.

Bilden visar hur sannolikheten att vara en menskoppsanvändare ökar vart eftersom inställningen till mens (Index) blir mer positiv. Linjen i bilden är delad i tre delar, som alla representerar personer med olika hög utbildningsnivå. Vi kan se att de med hög utbildning visade sig ha högre sannolikhet att använda menskopp än de med lägre utbildning eftersom den blå linjen hela tiden ligger en bit över de andra två linjerna.

Slutligen kan kritik framföras mot studien i och med att svaren samlades in på ett sådant sätt att det är svårt att veta ifall modellen kan appliceras på befolkningen i stort eller inte. Det kan hända att de som svarade på enkäten svarade på ett sätt som är väldigt olikt hur befolkningen i stort hade svarat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Helldén, Johanna
supervisor
organization
course
MASY01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
menstrual cup, menstrual pad, tampon, menstruation, cross validation, logistic regression, statistical modelling, Multinomial logistic regression
language
English
id
8569178
date added to LUP
2016-01-27 08:32:11
date last changed
2016-02-03 13:32:16
@misc{8569178,
 abstract   = {{The two most popular menstrual products, tampon and menstrual pads are challenged by a product that is on the rise; the menstrual cup. How do the menstrual cup users differ from the other users? Do menstrual cup users have a more positive feeling towards menstruation? The results from a survey about menstruation that collected over 3000 answers are used to answer this. Users of three different menstrual products, menstrual cup, menstrual pad and tampon are analysed depending on their feeling towards menstruation, their age and their education. Multinomial and binomial logistic regression models are used, and different versions of the models are compared and assessed with cross validation. The menstrual pad and tampon users are very similar to each other but the menstrual cup users differ and are found to have a more positive feeling towards menstruation. The sample is however non-representative and the results should not be used to draw conclusions about the main population.}},
 author    = {{Helldén, Johanna}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{HOW MENSTRUAL PRODUCT USERS DIFFER - a logistic regression model}},
 year     = {{2016}},
}