Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Konsten att slå slumpen för extrempresterande aktier - En empirisk studie på den nordiska marknaden

Swanson, Jesper LU and Söderlund Tovi, Sebastian (2016) NEKH01 20152
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att förutspå extrempresterande aktier samt särskilja hög- från lågpresterande aktier med eventuell riskjusterad överavkastning gentemot index. En logistisk regressionsmodell i två steg används för att förutspå aktiers kursrörelser. Det första steget i modellen förutspår extrempresterande aktier medan det andra steget försöker särskilja hög- och lågpresterande aktier från de förutspådda
extrempresterande aktierna. Portföljer baserade på resultatet från
regressionerna jämförs med ett index för den nordiska marknaden för att undersöka om tvåstegsmodellen kan användas för att skapa
riskjusterad överavkastning gentemot indexet. Studien har förankring i tidigare forskning kring ämnet att försöka förutspå aktier med... (More)
Syftet med uppsatsen är att förutspå extrempresterande aktier samt särskilja hög- från lågpresterande aktier med eventuell riskjusterad överavkastning gentemot index. En logistisk regressionsmodell i två steg används för att förutspå aktiers kursrörelser. Det första steget i modellen förutspår extrempresterande aktier medan det andra steget försöker särskilja hög- och lågpresterande aktier från de förutspådda
extrempresterande aktierna. Portföljer baserade på resultatet från
regressionerna jämförs med ett index för den nordiska marknaden för att undersöka om tvåstegsmodellen kan användas för att skapa
riskjusterad överavkastning gentemot indexet. Studien har förankring i tidigare forskning kring ämnet att försöka förutspå aktier med extrema kursrörelser. Empirin består av inhämtad sekundärdata från Thomson Reuters
Datastream. Studien omfattar 1037 nordiska aktier under tidsperioden 1 januari 2006 – 31 december 2013. Med hjälp av första steget i tvåstegsmodellen lyckas vi förutspå extrempresterande aktier. Riskjusterad överavkastning mot index uppnås för portföljen med de förutspådda extrempresterande aktierna. Vidare har vi, genom andra steget i tvåstegsmodellen, endast lyckats förutspå lågpresterande aktier. Att förutspå lågpresterande aktier resulterar inte i ökad riskjusterad avkastning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Swanson, Jesper LU and Söderlund Tovi, Sebastian
supervisor
organization
alternative title
Beating the odds: predicting extreme performing stocks – An empirical study on the Nordic market
course
NEKH01 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Extrempresterande aktier, högpresterande aktier, lågpresterande aktier, logistisk regression, riskjusterad överavkastning.
language
Swedish
id
8569503
date added to LUP
2016-02-11 15:02:55
date last changed
2016-02-11 15:02:55
@misc{8569503,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att förutspå extrempresterande aktier samt särskilja hög- från lågpresterande aktier med eventuell riskjusterad överavkastning gentemot index. En logistisk regressionsmodell i två steg används för att förutspå aktiers kursrörelser. Det första steget i modellen förutspår extrempresterande aktier medan det andra steget försöker särskilja hög- och lågpresterande aktier från de förutspådda
extrempresterande aktierna. Portföljer baserade på resultatet från
regressionerna jämförs med ett index för den nordiska marknaden för att undersöka om tvåstegsmodellen kan användas för att skapa
riskjusterad överavkastning gentemot indexet. Studien har förankring i tidigare forskning kring ämnet att försöka förutspå aktier med extrema kursrörelser. Empirin består av inhämtad sekundärdata från Thomson Reuters
Datastream. Studien omfattar 1037 nordiska aktier under tidsperioden 1 januari 2006 – 31 december 2013. Med hjälp av första steget i tvåstegsmodellen lyckas vi förutspå extrempresterande aktier. Riskjusterad överavkastning mot index uppnås för portföljen med de förutspådda extrempresterande aktierna. Vidare har vi, genom andra steget i tvåstegsmodellen, endast lyckats förutspå lågpresterande aktier. Att förutspå lågpresterande aktier resulterar inte i ökad riskjusterad avkastning.},
 author    = {Swanson, Jesper and Söderlund Tovi, Sebastian},
 keyword   = {Extrempresterande aktier,högpresterande aktier,lågpresterande aktier,logistisk regression,riskjusterad överavkastning.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konsten att slå slumpen för extrempresterande aktier - En empirisk studie på den nordiska marknaden},
 year     = {2016},
}