Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vårdpersonals upplevelse kring HLR med fokus på sjuksköterskeprofessionen. En litteraturstudie.

Andersson, Hannah LU and Abrahamsson, Hanna LU (2016) SJSK20 20152
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
I sitt dagliga arbete behöver vårdpersonal kunna hantera situationer som kräver utförande av hjärt-och lungräddning (HLR). Vårdpersonalens attityd till HLR är av vikt för patientens överlevnadsmöjlighet efter ett hjärtstopp. En litteraturstudie utfördes med syfte att belysa vårdpersonals upplevelse kring HLR med fokus på sjuksköterskeprofessionen. I studiens resultat framkom fyra huvudteman; upplevelsen av att reflektera, upplevelsen av att arbeta team, upplevelsen av att ha handlingsberedskap och upplevelsen av att planera HLR- processer. Resultatet medvetandegjorde vikten av att alla i vårdteamet är uppdaterade inom HLR. Föreliggande studie har klinisk betydelse både ur patientperspektiv och ur hälsoperspektiv för personal.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Hannah LU and Abrahamsson, Hanna LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Vårdpersonal, upplevelse, HLR, sjuksköterskeprofessionen
language
Swedish
id
8571446
date added to LUP
2016-02-09 10:58:08
date last changed
2016-02-09 10:58:08
@misc{8571446,
 abstract   = {I sitt dagliga arbete behöver vårdpersonal kunna hantera situationer som kräver utförande av hjärt-och lungräddning (HLR). Vårdpersonalens attityd till HLR är av vikt för patientens överlevnadsmöjlighet efter ett hjärtstopp. En litteraturstudie utfördes med syfte att belysa vårdpersonals upplevelse kring HLR med fokus på sjuksköterskeprofessionen. I studiens resultat framkom fyra huvudteman; upplevelsen av att reflektera, upplevelsen av att arbeta team, upplevelsen av att ha handlingsberedskap och upplevelsen av att planera HLR- processer. Resultatet medvetandegjorde vikten av att alla i vårdteamet är uppdaterade inom HLR. Föreliggande studie har klinisk betydelse både ur patientperspektiv och ur hälsoperspektiv för personal.},
 author    = {Andersson, Hannah and Abrahamsson, Hanna},
 keyword   = {Vårdpersonal,upplevelse,HLR,sjuksköterskeprofessionen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vårdpersonals upplevelse kring HLR med fokus på sjuksköterskeprofessionen. En litteraturstudie.},
 year     = {2016},
}