Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Momentumstrategi på den svenska aktiemarknaden

Lindau, Simon LU (2016) NEKH01 20152
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Föreliggande studie undersöker om den riskjusterade avkastningen mellan en momentumstrategi och en passiv indexförvaltning skiljer sig åt. Studien undersöker även om några slutsatser angående marknadseffektivitet kan dras utifrån resultatet. Avgränsningar är gjorda till att endast studera Nasdaq OMX och dess tre listor: Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Tidsperioden för undersökningen är 2009-2014.

Resultatet visar att det finns en signifikant skillnad mellan den riskjusterade avkastningen för en momentumstrategi i Small Cap och en passiv indexförvaltning. För Mid Cap visades en viss statistisk signifikans för att det finns en skillnad mellan momentumstrategin och den passiva indexförvaltningen. Large Cap visade ingen signifikant... (More)
Föreliggande studie undersöker om den riskjusterade avkastningen mellan en momentumstrategi och en passiv indexförvaltning skiljer sig åt. Studien undersöker även om några slutsatser angående marknadseffektivitet kan dras utifrån resultatet. Avgränsningar är gjorda till att endast studera Nasdaq OMX och dess tre listor: Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Tidsperioden för undersökningen är 2009-2014.

Resultatet visar att det finns en signifikant skillnad mellan den riskjusterade avkastningen för en momentumstrategi i Small Cap och en passiv indexförvaltning. För Mid Cap visades en viss statistisk signifikans för att det finns en skillnad mellan momentumstrategin och den passiva indexförvaltningen. Large Cap visade ingen signifikant skillnad mellan de olika strategierna. Det går inte att dra några slutsatser angående den effektiva marknadshypotesen utan att mer utförliga studier görs. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindau, Simon LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
teknisk analys, svenska aktiemarknaden, Momentumstrategi, effektiva marknadshypotesen
language
Swedish
id
8572412
date added to LUP
2016-02-11 15:02:16
date last changed
2016-02-11 15:02:16
@misc{8572412,
 abstract   = {Föreliggande studie undersöker om den riskjusterade avkastningen mellan en momentumstrategi och en passiv indexförvaltning skiljer sig åt. Studien undersöker även om några slutsatser angående marknadseffektivitet kan dras utifrån resultatet. Avgränsningar är gjorda till att endast studera Nasdaq OMX och dess tre listor: Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Tidsperioden för undersökningen är 2009-2014.

Resultatet visar att det finns en signifikant skillnad mellan den riskjusterade avkastningen för en momentumstrategi i Small Cap och en passiv indexförvaltning. För Mid Cap visades en viss statistisk signifikans för att det finns en skillnad mellan momentumstrategin och den passiva indexförvaltningen. Large Cap visade ingen signifikant skillnad mellan de olika strategierna. Det går inte att dra några slutsatser angående den effektiva marknadshypotesen utan att mer utförliga studier görs.},
 author    = {Lindau, Simon},
 keyword   = {teknisk analys,svenska aktiemarknaden,Momentumstrategi,effektiva marknadshypotesen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Momentumstrategi på den svenska aktiemarknaden},
 year     = {2016},
}