Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En studie om januarieffekten på Stockholmsbörsen

Gårdemyr, Alexander LU and Björkman, Jonathan (2016) NEKH01 20152
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Titel: En studie om januarieffekten på Stockholmsbörsen

Författare: Jonathan Björkman och Alexander Gårdemyr

Handledare: Bujar Huskaj

Bakgrund: Att spara och investera i aktier blir alltmer populärt. För många är tanken att få en så hög avkastning som möjligt och gärna slå index. Inom finansiell ekonomi finns en känd teori kallad den effektiva marknadshypotesen där man antar att marknaden är effektiv och att överavkastning inte ska vara möjlig att nå. Detta innebär också att inga anomalier, såsom januarieffekten, ska kunna förekomma och utnyttjas som investeringsstrategi.

Syfte: Syftet med studien är att undersöka förekomst av januarieffekten för två portföljer med bolag från Small- respektive Large Cap -segmentet på... (More)
Titel: En studie om januarieffekten på Stockholmsbörsen

Författare: Jonathan Björkman och Alexander Gårdemyr

Handledare: Bujar Huskaj

Bakgrund: Att spara och investera i aktier blir alltmer populärt. För många är tanken att få en så hög avkastning som möjligt och gärna slå index. Inom finansiell ekonomi finns en känd teori kallad den effektiva marknadshypotesen där man antar att marknaden är effektiv och att överavkastning inte ska vara möjlig att nå. Detta innebär också att inga anomalier, såsom januarieffekten, ska kunna förekomma och utnyttjas som investeringsstrategi.

Syfte: Syftet med studien är att undersöka förekomst av januarieffekten för två portföljer med bolag från Small- respektive Large Cap -segmentet på Stockholmsbörsen mellan åren 2000-2015.

Metod: Med syftet som utgångspunkt har en forskningsprocess gjorts utifrån deduktiv karaktär, då befintliga teoriers riktighet testas med hjälp av empiriska observationer. Ett kvantitativt tillvägagångssätt har använts under studiens gång.

Resultat: I studien har vi med hjälp av regressionsanalysen kunnat konstatera en signifikant säsongsvariation i studerad data. Denna har funnits på Small Cap-portföljen för januari månad. Det har därför gått att påvisa att det existerat en januarieffekt för små företag under perioden 2000-2015. Det gick dock inte att observera effekten i portföljen med större bolag.

Sökord: Januarieffekten; Den effektiva marknadshypotesen; EMH; CAPM; Random Walk; Anomali; Investeringspsykologi; Behavioral Finance; Eviews; Stockholmsbörsen (Less)
Popular Abstract
Title: A study about the January effect on the Stockholm Stock Exchange

Authors: Jonathan Björkman and Alexander Gårdemyr

Supervisor: Bujar Huskaj

Background: Saving and investing in stocks is becoming increasingly popular. For most people investing in stocks, the main goal is to achieve the highest possible return, wishing to beat the index. In financial economics there’s one famous theory called the efficient market hypothesis that assumes the market is efficient, saying it should not be possible to get any excess return on one’s investment. This also means no anomalies, such as the January effect, that could be used as an investment strategy should exist in the market.

Aim: This study aims to investigate the existence of... (More)
Title: A study about the January effect on the Stockholm Stock Exchange

Authors: Jonathan Björkman and Alexander Gårdemyr

Supervisor: Bujar Huskaj

Background: Saving and investing in stocks is becoming increasingly popular. For most people investing in stocks, the main goal is to achieve the highest possible return, wishing to beat the index. In financial economics there’s one famous theory called the efficient market hypothesis that assumes the market is efficient, saying it should not be possible to get any excess return on one’s investment. This also means no anomalies, such as the January effect, that could be used as an investment strategy should exist in the market.

Aim: This study aims to investigate the existence of a January effect in two portfolios containing stocks from the Small- and Large Cap segments on the Stockholm Stock Exchange between 2000-2015.

Methodology: With the aim as starting point the study is based on a deductive research process as it tries to test already existing theories through empirical observations. A quantitative approach has been used during the study.

Result: With the use of regression analysis we found there has been a significant seasonal variation in our data. This was found for the Small Cap portfolio for the month January. It has therefore been possible to demonstrate that the January effect has taken place during the period 2000-2015 for small companies. The effect was however not observed in the portfolio containing larger companies.

Keywords: The January effect; The efficient market hypothesis; EMH; CAPM; Random Walk; Anomaly; Behavioral Finance; Eviews; Stockholm Stock Exchange (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gårdemyr, Alexander LU and Björkman, Jonathan
supervisor
organization
alternative title
A study about the January effect on the Stockholm Stock Exchange
course
NEKH01 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Eviews, Stockholmsbörsen, Behavioral Finance, Anomali, EMH, CAPM, Den effektiva marknadshypotesen, Investeringspsykologi, Random Walk, Januarieffekten
language
Swedish
id
8572484
date added to LUP
2016-02-11 15:00:02
date last changed
2016-02-11 15:00:02
@misc{8572484,
 abstract   = {Titel: 	En studie om januarieffekten på Stockholmsbörsen

Författare: 	Jonathan Björkman och Alexander Gårdemyr

Handledare: 	Bujar Huskaj

Bakgrund: 	Att spara och investera i aktier blir alltmer populärt. För många är tanken att få en så hög avkastning som möjligt och gärna slå index. Inom finansiell ekonomi finns en känd teori kallad den effektiva marknadshypotesen där man antar att marknaden är effektiv och att överavkastning inte ska vara möjlig att nå. Detta innebär också att inga anomalier, såsom januarieffekten, ska kunna förekomma och utnyttjas som investeringsstrategi. 

Syfte: 	Syftet med studien är att undersöka förekomst av januarieffekten för två portföljer med bolag från Small- respektive Large Cap -segmentet på Stockholmsbörsen mellan åren 2000-2015.

Metod: 	Med syftet som utgångspunkt har en forskningsprocess gjorts utifrån deduktiv karaktär, då befintliga teoriers riktighet testas med hjälp av empiriska observationer. Ett kvantitativt tillvägagångssätt har använts under studiens gång. 

Resultat: 		I studien har vi med hjälp av regressionsanalysen kunnat konstatera en signifikant säsongsvariation i studerad data. Denna har funnits på Small Cap-portföljen för januari månad. Det har därför gått att påvisa att det existerat en januarieffekt för små företag under perioden 2000-2015. Det gick dock inte att observera effekten i portföljen med större bolag.

Sökord: 	Januarieffekten; Den effektiva marknadshypotesen; EMH; CAPM; Random Walk; Anomali; Investeringspsykologi; Behavioral Finance; Eviews; Stockholmsbörsen},
 author    = {Gårdemyr, Alexander and Björkman, Jonathan},
 keyword   = {Eviews,Stockholmsbörsen,Behavioral Finance,Anomali,EMH,CAPM,Den effektiva marknadshypotesen,Investeringspsykologi,Random Walk,Januarieffekten},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En studie om januarieffekten på Stockholmsbörsen},
 year     = {2016},
}