Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Det sitter i ryggraden" : en studie om den journalistiska magkänslan

Olai, Lovisa LU (2016) JOUK10 20152
Journalism
Department of Communication and Media
Abstract (Swedish)
I dagens västerländska journalistik värnas det om objektivitet och neutralitet samtidigt som tanken om en journalistisk magkänsla värderas högt. Denna tänkbara motsättning är utgångspunkt för den här uppsatsen. Syftet med studien är att öka förståelsen kring fenomenet magkänsla inom journalistiken. Hur reflekterar journalisterna själva kring magkänslan och dess potentiella motsättning gentemot objektiviteten? Studien har utförts genom kvalitativa djupintervjuer med åtta nyhetsjournalister och sedan analyserats genom tematiska fält. Uppsatsens slutsats är att journalisternas syn på magkänslan är tämligen ambivalent. De anser magkänslan vara uppbyggd av objektivitetsidealet och tidigare erfarenheter och därför inte är problematisk, samtidigt... (More)
I dagens västerländska journalistik värnas det om objektivitet och neutralitet samtidigt som tanken om en journalistisk magkänsla värderas högt. Denna tänkbara motsättning är utgångspunkt för den här uppsatsen. Syftet med studien är att öka förståelsen kring fenomenet magkänsla inom journalistiken. Hur reflekterar journalisterna själva kring magkänslan och dess potentiella motsättning gentemot objektiviteten? Studien har utförts genom kvalitativa djupintervjuer med åtta nyhetsjournalister och sedan analyserats genom tematiska fält. Uppsatsens slutsats är att journalisternas syn på magkänslan är tämligen ambivalent. De anser magkänslan vara uppbyggd av objektivitetsidealet och tidigare erfarenheter och därför inte är problematisk, samtidigt som de menar att man bör kontrollera magkänslan i efterhand för att undvika att slutprodukten blir subjektiv, vilket är en indikation på att magkänslan inte är objektiv. Denna ambivalens kan tyda på att föreställningen om att det rationella (objektiviteten) och det emotionella (magkänslan) går att särskilja, är en samhällelig konstruktion. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olai, Lovisa LU
supervisor
organization
course
JOUK10 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
journalistik, magkänsla, habitus, kvalitativ intervju, tematiska fält
language
Swedish
id
8595482
date added to LUP
2016-02-10 11:16:33
date last changed
2016-02-10 11:16:33
@misc{8595482,
 abstract   = {I dagens västerländska journalistik värnas det om objektivitet och neutralitet samtidigt som tanken om en journalistisk magkänsla värderas högt. Denna tänkbara motsättning är utgångspunkt för den här uppsatsen. Syftet med studien är att öka förståelsen kring fenomenet magkänsla inom journalistiken. Hur reflekterar journalisterna själva kring magkänslan och dess potentiella motsättning gentemot objektiviteten? Studien har utförts genom kvalitativa djupintervjuer med åtta nyhetsjournalister och sedan analyserats genom tematiska fält. Uppsatsens slutsats är att journalisternas syn på magkänslan är tämligen ambivalent. De anser magkänslan vara uppbyggd av objektivitetsidealet och tidigare erfarenheter och därför inte är problematisk, samtidigt som de menar att man bör kontrollera magkänslan i efterhand för att undvika att slutprodukten blir subjektiv, vilket är en indikation på att magkänslan inte är objektiv. Denna ambivalens kan tyda på att föreställningen om att det rationella (objektiviteten) och det emotionella (magkänslan) går att särskilja, är en samhällelig konstruktion.},
 author    = {Olai, Lovisa},
 keyword   = {journalistik,magkänsla,habitus,kvalitativ intervju,tematiska fält},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Det sitter i ryggraden" : en studie om den journalistiska magkänslan},
 year     = {2016},
}