Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Analys av riskinformerande beslutsunderlag för åtgärdshantering i företag

Mårtensson, Johan LU (2016) VBR920 20152
Risk Management and Safety Engineering (M.Sc.Eng.)
Division of Risk Management and Societal Safety
Division of Risk Management and Societal Safety
Abstract (Swedish)
Denna studien undersöker riskpresentationens påverkan på riskreducerande åtgärder i företag. Studien undersöker Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag och deras riskhanteringsprocess. Intervjuer genomfördes med representanter från företagets fyra huvudavdelningar för att få en övergripande insyn i deras riskhanteringsprocess. Det långsiktiga målet inom Sysav är att kunna jämföra risker mellan avdelningar och genomföra centralt styrd resurseffektiv ledning av företagets riskhanteringsprocess. Studien konstaterade att Sysav inte använder sig av ett traditionellt riskpresentationsverktyg. Brister i den befintliga riskpresentationen identifierades och användes som utgångspunkt för identifiering av alternativa riskpresentationsverktyg passande för... (More)
Denna studien undersöker riskpresentationens påverkan på riskreducerande åtgärder i företag. Studien undersöker Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag och deras riskhanteringsprocess. Intervjuer genomfördes med representanter från företagets fyra huvudavdelningar för att få en övergripande insyn i deras riskhanteringsprocess. Det långsiktiga målet inom Sysav är att kunna jämföra risker mellan avdelningar och genomföra centralt styrd resurseffektiv ledning av företagets riskhanteringsprocess. Studien konstaterade att Sysav inte använder sig av ett traditionellt riskpresentationsverktyg. Brister i den befintliga riskpresentationen identifierades och användes som utgångspunkt för identifiering av alternativa riskpresentationsverktyg passande för Sysav och deras målsättning. De olika identifierade verktygen granskade ur Sysavs perspektiv samt ur tidigare genomförda studier av brister i riskpresentationen. resultat i studien indikerar att bubbeldiagram balanserar presentation av risk and resurserna tillgängliga för riskpresentation på bästa sätt. Bubbeldiagrammet presenterar osäkerheter vilket möjliggör för Sysav att bättre bedöma risker och hantera åtgärder för riskreduktion. Verktyget möjliggör för Sysav att presentera och jämför hela företagets riskbild, vilket svarar mot företagets målsättning för riskpresentationen. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Det blir allt vanligare med riskhantering som en central del av företags verksamhet. Men bedrivs den på ett resurseffektivt sätt? Optimeringen av presentationen av risker, för en resurseffektivare åtgärdshantering, kan vara lösningen. Risker inom företag hanteras dagligen för att uppnå en god arbetsmiljö och renare miljö. Detta genomförs på olika sätt beroende på företags verksamhet och påverkan på dess omgivning. Oavsett vilket sammanhang som risker hanteras krävs det att resurser fördelas och investeras för att lyckas med dessa risksänkande åtgärder. Det är en ständig balansgång mellan hur mycket resurser som är tillräckliga för en god hantering av risker och den vinstdrivande verksamheten. Det krävs en överskådlig bild över företags... (More)
Det blir allt vanligare med riskhantering som en central del av företags verksamhet. Men bedrivs den på ett resurseffektivt sätt? Optimeringen av presentationen av risker, för en resurseffektivare åtgärdshantering, kan vara lösningen. Risker inom företag hanteras dagligen för att uppnå en god arbetsmiljö och renare miljö. Detta genomförs på olika sätt beroende på företags verksamhet och påverkan på dess omgivning. Oavsett vilket sammanhang som risker hanteras krävs det att resurser fördelas och investeras för att lyckas med dessa risksänkande åtgärder. Det är en ständig balansgång mellan hur mycket resurser som är tillräckliga för en god hantering av risker och den vinstdrivande verksamheten. Det krävs en överskådlig bild över företags risker som kan visa på hur risker bör prioriteras, för att enklare kunna prioritera och åtgärda relevanta risker. Presentation av risker kan göras på flera olika sätt men det finns vissa punkter som de flesta är överens om. Först och främst räcker det inte att endast presentera sannolikhet och konsekvens, vilket varit det traditionella sättet att presentera risker för hantering av åtgärder. Det föreslås att osäkerheter och bakomliggande antagande bakom resultat är lika viktiga att presentera som sannolikhet och konsekvens för en risk. Förståelsen för riskens storlek och hur den bedömts kan ge ny insikt i hur risker ska åtgärdas. Det är dock inte så enkelt att införa osäkerheter som en del av riskpresentationen. Frågor som vilket verktyg fungerar för mitt företag och vilken nytta finns det att presentera information om osäkerheter kommer att bli centrala aspekter för diskussion. Det finns en gyllene mellanväg där kunskap balanseras mot resurser för att få den mest optimala riskpresentationen. Valet av verktyg för presentation av risker är därför avgörande för att uppnå en väl fungerande hantering av dessa risker och minskning av deras storlek. De modernaste verktygen för presentation av risker delar upp osäkerheter i kunskapsnivå och övriga osäkerheter. Detta medför att en bred bild över risken presenteras, vilket möjliggör informerad hantering av åtgärder. Detta tillvägagångssätt ställer stora krav på resurser för att kunna genomföras men genererar mest information om risker och dess karaktär. Ett annat alternativ är att presentera risker i bubbeldiagram. Detta verktyg delar inte på olika typer av osäkerheter utan presenterar osäkerheter som en parameter. Det är därför intressant att undersöka hur resultat från riskanalyser presenteras och illustreras. Studien undersöker Sysavs möjligheter att tillämpa de olika verktygen för riskpresentation, detta genom intervjuer med berörda parter inom företagets riskhantering. Både huvudkontor och avdelningar med olika kompetenser inom riskhantering ger sin syn på presentation av risker och dess påverkan för åtgärdshanteringen. Först och främst fastställs en målbild som riskhanteringen riktar sig mot. Med utgångspunkt i denna bild kan sedan brister och möjligheter identifieras i befintliga riskpresentationen. De olika verktygen bör hantera dessa brister för att möjliggöra bättre riskpresentation. Sysavs olika representanter med olika bakgrund möjliggör granskning av de olika verktygen ur synvinkeln operativ riskhantering, vilket ger ett komplement till vetenskaplig litteratur inom området. Helheten mellan dessa två perspektiv sammanställs för att ge denna studies resultat. Riskpresentation är bryggan mellan hantering av risker och genomförande av åtgärder. Riskpresentationen måste fungera för att uppnå en funktionell och resurseffektiv åtgärdshantering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mårtensson, Johan LU
supervisor
organization
alternative title
Analysis of risk-informed decision making for management of risk reducing measures in enterprise
course
VBR920 20152
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Riskmatris, Kunskapsnivå, Osäkerheter, Riskpresentation, Riskhantering, Bubbeldiagram
report number
5020
other publication id
ISRN: LUTVDG/TVRH--5001--SE
language
Swedish
id
8595518
date added to LUP
2016-02-05 11:22:04
date last changed
2020-12-03 14:26:11
@misc{8595518,
 abstract   = {Denna studien undersöker riskpresentationens påverkan på riskreducerande åtgärder i företag. Studien undersöker Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag och deras riskhanteringsprocess. Intervjuer genomfördes med representanter från företagets fyra huvudavdelningar för att få en övergripande insyn i deras riskhanteringsprocess. Det långsiktiga målet inom Sysav är att kunna jämföra risker mellan avdelningar och genomföra centralt styrd resurseffektiv ledning av företagets riskhanteringsprocess. Studien konstaterade att Sysav inte använder sig av ett traditionellt riskpresentationsverktyg. Brister i den befintliga riskpresentationen identifierades och användes som utgångspunkt för identifiering av alternativa riskpresentationsverktyg passande för Sysav och deras målsättning. De olika identifierade verktygen granskade ur Sysavs perspektiv samt ur tidigare genomförda studier av brister i riskpresentationen. resultat i studien indikerar att bubbeldiagram balanserar presentation av risk and resurserna tillgängliga för riskpresentation på bästa sätt. Bubbeldiagrammet presenterar osäkerheter vilket möjliggör för Sysav att bättre bedöma risker och hantera åtgärder för riskreduktion. Verktyget möjliggör för Sysav att presentera och jämför hela företagets riskbild, vilket svarar mot företagets målsättning för riskpresentationen.},
 author    = {Mårtensson, Johan},
 keyword   = {Riskmatris,Kunskapsnivå,Osäkerheter,Riskpresentation,Riskhantering,Bubbeldiagram},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Analys av riskinformerande beslutsunderlag för åtgärdshantering i företag},
 year     = {2016},
}