Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att sluta fred med sin kropp - en kvalitativ studie om tjockaktivism i Sverige

Näslund Rabb, Linnéa LU and Johnsson, Elin LU (2015) SOCK04 20152
Sociology
Abstract (Swedish)
Tjocka kroppar utsätts för diskriminering i en rad olika sammanhang av anledning att de är tjocka. Ur detta tjockförakt har en aktivism växt fram för att motverka diskrimineringen, de kallar sig tjockaktivister. Tjockaktivisterna i Sverige har skapat ett forum på instagram där tjockaktivism praktiseras och tycks bli större. Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur tjockaktivismen praktiseras och hur de försöker förändra föreställningen av ordet tjock. De flesta tjockaktivister är kvinnligt kodade icke-män och därför kommer denna studie avgränsas till dem. Studien använder sig av kvalitativ metod och för att samla in empirin har netnografiska mejlintervjuer och diskursanalys på kommentarsfält utförts. För att... (More)
Tjocka kroppar utsätts för diskriminering i en rad olika sammanhang av anledning att de är tjocka. Ur detta tjockförakt har en aktivism växt fram för att motverka diskrimineringen, de kallar sig tjockaktivister. Tjockaktivisterna i Sverige har skapat ett forum på instagram där tjockaktivism praktiseras och tycks bli större. Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur tjockaktivismen praktiseras och hur de försöker förändra föreställningen av ordet tjock. De flesta tjockaktivister är kvinnligt kodade icke-män och därför kommer denna studie avgränsas till dem. Studien använder sig av kvalitativ metod och för att samla in empirin har netnografiska mejlintervjuer och diskursanalys på kommentarsfält utförts. För att analysera materialet har queerfeminstisk teori och Beverly Skeggs teori om respektabilitet använts. Materialet har delats in i tre olika analysteman vilka behandlar tjockförakt, tjockaktivism och gemenskap. Resultatet har visat hur tjockaktivisterna försöker ändra innebörden av ordet tjock och normalisera bilden av den tjocka kroppen. De beskriver sig själva som tjocka vilket visat sig vara ett sätt att ändra innebörden av ordet. Vidare utmanar tjockaktivister normativa föreställningar av den tjocka kroppen när de aktivt tar plats med sina tjocka kroppar genom att lägga upp bilder på sina kroppar och använda kläder de lärt sig inte passar en tjock kropp. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Näslund Rabb, Linnéa LU and Johnsson, Elin LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
tjock kropp, kroppsnorm, tjockaktivism, tjockförakt, instagram
language
Swedish
id
8597842
date added to LUP
2016-08-17 12:47:09
date last changed
2016-08-17 12:47:09
@misc{8597842,
 abstract   = {Tjocka kroppar utsätts för diskriminering i en rad olika sammanhang av anledning att de är tjocka. Ur detta tjockförakt har en aktivism växt fram för att motverka diskrimineringen, de kallar sig tjockaktivister. Tjockaktivisterna i Sverige har skapat ett forum på instagram där tjockaktivism praktiseras och tycks bli större. Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur tjockaktivismen praktiseras och hur de försöker förändra föreställningen av ordet tjock. De flesta tjockaktivister är kvinnligt kodade icke-män och därför kommer denna studie avgränsas till dem. Studien använder sig av kvalitativ metod och för att samla in empirin har netnografiska mejlintervjuer och diskursanalys på kommentarsfält utförts. För att analysera materialet har queerfeminstisk teori och Beverly Skeggs teori om respektabilitet använts. Materialet har delats in i tre olika analysteman vilka behandlar tjockförakt, tjockaktivism och gemenskap. Resultatet har visat hur tjockaktivisterna försöker ändra innebörden av ordet tjock och normalisera bilden av den tjocka kroppen. De beskriver sig själva som tjocka vilket visat sig vara ett sätt att ändra innebörden av ordet. Vidare utmanar tjockaktivister normativa föreställningar av den tjocka kroppen när de aktivt tar plats med sina tjocka kroppar genom att lägga upp bilder på sina kroppar och använda kläder de lärt sig inte passar en tjock kropp.},
 author    = {Näslund Rabb, Linnéa and Johnsson, Elin},
 keyword   = {tjock kropp,kroppsnorm,tjockaktivism,tjockförakt,instagram},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att sluta fred med sin kropp - en kvalitativ studie om tjockaktivism i Sverige},
 year     = {2015},
}