Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Från åtta timmars arbetsdag till sex timmars arbetsdag med bibehållen lön En explorativ undersökning av psykiskt välbefinnande, stress, arbetsengagemang och tidsanvändning hos vårdpersonal

Erlandsson, Marie LU and Sundberg, Madelaine LU (2016) PSPT02 20152
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att undersöka förändringar gällande variablerna: psykiskt välbefinnande, stress, arbetsengagemang och tidsanvändning vid en arbetstidsförkortning från åtta till sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Vidare ämnar studien undersöka de anställdas generella upplevelse av införandet av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Av 14 tillfrågade på en vårdklinik i en medelstor stad i Sverige deltog 13 personer i studien. Två deltagare avbröt deltagandet. Enkäten bestod av GHQ-12, Vardagslivets stress, UWES-9, samt egenkonstruerade frågor för att mäta tidsanvändning och uppfattning om den införda arbetstidsförkortningen. Enkäten skickades ut vid fem tillfällen under en tremånadersperiod. Kasam-29 användes även vid första... (More)
Syftet med studien är att undersöka förändringar gällande variablerna: psykiskt välbefinnande, stress, arbetsengagemang och tidsanvändning vid en arbetstidsförkortning från åtta till sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Vidare ämnar studien undersöka de anställdas generella upplevelse av införandet av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Av 14 tillfrågade på en vårdklinik i en medelstor stad i Sverige deltog 13 personer i studien. Två deltagare avbröt deltagandet. Enkäten bestod av GHQ-12, Vardagslivets stress, UWES-9, samt egenkonstruerade frågor för att mäta tidsanvändning och uppfattning om den införda arbetstidsförkortningen. Enkäten skickades ut vid fem tillfällen under en tremånadersperiod. Kasam-29 användes även vid första tillfället. Resultatet visade att deltagarnas självskattade stress sjönk under perioder av kortare arbetsdagar. Under sex timmars arbetsdagar rapporterade deltagarna sin fritid som mer tillfredsställande samt att de hade en ökad möjlighet att planera sin dag och hade mer tid till sig själva, familj och vänner. Deltagarna beskrev en övervägande positiv upplevelse av att arbeta sex timmars arbetsdagar. Resultatet går i linje med tidigare forskning. Framtida forskning skulle gynnas av större urval, större tidsramar och en tvärvetenskaplig ansats då en arbetstidsförkortning inte endast påverkar individen utan även organisationen och samhället i stort. (Less)
Abstract
This study examined the relationship between reduced working hours, from eight to six hour days with preserved pay, and employee psychological well-being, stress, work commitment and usage of their spare time. General employee experience of this change was also examined. Participants were 13 employees at a health clinic located in a medium sized town in Sweden across five occasions within a three month time span (two participants dropped out). The questionnaires used were GHQ-12, Vardagslivets stress, UWES-9, as well as questions to measure time usage and thoughts about reduced working hours. Kasam-29 was also included in the first survey. The results showed a drop in the participants' self-rated stress during periods of shorter work days.... (More)
This study examined the relationship between reduced working hours, from eight to six hour days with preserved pay, and employee psychological well-being, stress, work commitment and usage of their spare time. General employee experience of this change was also examined. Participants were 13 employees at a health clinic located in a medium sized town in Sweden across five occasions within a three month time span (two participants dropped out). The questionnaires used were GHQ-12, Vardagslivets stress, UWES-9, as well as questions to measure time usage and thoughts about reduced working hours. Kasam-29 was also included in the first survey. The results showed a drop in the participants' self-rated stress during periods of shorter work days. Furthermore, during six hour work days the participants found their leisure time more satisfying, had more opportunity to plan their day and had more time for themselves, family, and friends. The participants described a mainly positive experience of working six-hour days. The results are consistent with previous research. Further research would benefit from having greater sample sizes, greater time frames and also an interdisciplinary approach since working hours not only affect the individual but also organizations and our society. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Erlandsson, Marie LU and Sundberg, Madelaine LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20152
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Vardagslivets stress, UWES-9, GHQ-12, Kasam, arbetsengagemang, välbefinnande, Sex timmars arbetsdag, stress, Kasam-29, arbetstidsförkortning, vårdpersonal, Six-hour work day, well-being, work commitment, working hours, health professionals
language
Swedish
id
8599583
date added to LUP
2016-02-08 16:39:16
date last changed
2016-02-08 16:39:16
@misc{8599583,
 abstract   = {This study examined the relationship between reduced working hours, from eight to six hour days with preserved pay, and employee psychological well-being, stress, work commitment and usage of their spare time. General employee experience of this change was also examined. Participants were 13 employees at a health clinic located in a medium sized town in Sweden across five occasions within a three month time span (two participants dropped out). The questionnaires used were GHQ-12, Vardagslivets stress, UWES-9, as well as questions to measure time usage and thoughts about reduced working hours. Kasam-29 was also included in the first survey. The results showed a drop in the participants' self-rated stress during periods of shorter work days. Furthermore, during six hour work days the participants found their leisure time more satisfying, had more opportunity to plan their day and had more time for themselves, family, and friends. The participants described a mainly positive experience of working six-hour days. The results are consistent with previous research. Further research would benefit from having greater sample sizes, greater time frames and also an interdisciplinary approach since working hours not only affect the individual but also organizations and our society.},
 author    = {Erlandsson, Marie and Sundberg, Madelaine},
 keyword   = {Vardagslivets stress,UWES-9,GHQ-12,Kasam,arbetsengagemang,välbefinnande,Sex timmars arbetsdag,stress,Kasam-29,arbetstidsförkortning,vårdpersonal,Six-hour work day,well-being,work commitment,working hours,health professionals},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från åtta timmars arbetsdag till sex timmars arbetsdag med bibehållen lön En explorativ undersökning av psykiskt välbefinnande, stress, arbetsengagemang och tidsanvändning hos vårdpersonal},
 year     = {2016},
}