Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Möjligheter till personcentrerad vård via tolksamtal i primärvården. En intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter.

Salavati, Darya LU and Lindholm, Fanny LU (2016) SJSK20 20152
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
BAKGRUND: Antalet personer som invandrar till Sverige har stadigt ökat de senaste årtionden och beräknas öka ytterligare. Till följd av detta påverkas hälso- och sjukvården då behovet av tolksamtal ökar. SYFTE: Att inom primärvården belysa sjuksköterskors erfarenheter av tolksamtal och dess inverkan på möjligheten att utöva personcentrerad vård METOD: Åtta sjuksköterskor inom primärvården i södra Sverige intervjuades med semistrukturerad intervjumetodik. Analys av utvunnet material gjordes med en kvalitativ metod. RESULTAT: Elva underkategorier framkom, vilka delades in i huvudkategorierna: tolkens inflytande, utmaningar samt strategier. SLUTSATS: Via tolksamtal finns inte samma möjligheter för sjuksköterskor att utföra personcentrerad... (More)
BAKGRUND: Antalet personer som invandrar till Sverige har stadigt ökat de senaste årtionden och beräknas öka ytterligare. Till följd av detta påverkas hälso- och sjukvården då behovet av tolksamtal ökar. SYFTE: Att inom primärvården belysa sjuksköterskors erfarenheter av tolksamtal och dess inverkan på möjligheten att utöva personcentrerad vård METOD: Åtta sjuksköterskor inom primärvården i södra Sverige intervjuades med semistrukturerad intervjumetodik. Analys av utvunnet material gjordes med en kvalitativ metod. RESULTAT: Elva underkategorier framkom, vilka delades in i huvudkategorierna: tolkens inflytande, utmaningar samt strategier. SLUTSATS: Via tolksamtal finns inte samma möjligheter för sjuksköterskor att utföra personcentrerad vård i jämförelse med ett samtal där samtliga parter talar samma språk. För att maximera möjligheterna att utföra personcentrerad vård hade sjuksköterskor behövt utbildning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Salavati, Darya LU and Lindholm, Fanny LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sjuksköterskans erfarenheter, tolksamtal, personcentrerad vård, kommunikation
language
Swedish
id
8603663
date added to LUP
2016-02-10 15:16:12
date last changed
2016-02-10 15:16:12
@misc{8603663,
 abstract   = {BAKGRUND: Antalet personer som invandrar till Sverige har stadigt ökat de senaste årtionden och beräknas öka ytterligare. Till följd av detta påverkas hälso- och sjukvården då behovet av tolksamtal ökar. SYFTE: Att inom primärvården belysa sjuksköterskors erfarenheter av tolksamtal och dess inverkan på möjligheten att utöva personcentrerad vård METOD: Åtta sjuksköterskor inom primärvården i södra Sverige intervjuades med semistrukturerad intervjumetodik. Analys av utvunnet material gjordes med en kvalitativ metod. RESULTAT: Elva underkategorier framkom, vilka delades in i huvudkategorierna: tolkens inflytande, utmaningar samt strategier. SLUTSATS: Via tolksamtal finns inte samma möjligheter för sjuksköterskor att utföra personcentrerad vård i jämförelse med ett samtal där samtliga parter talar samma språk. För att maximera möjligheterna att utföra personcentrerad vård hade sjuksköterskor behövt utbildning.},
 author    = {Salavati, Darya and Lindholm, Fanny},
 keyword   = {Sjuksköterskans erfarenheter,tolksamtal,personcentrerad vård,kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Möjligheter till personcentrerad vård via tolksamtal i primärvården. En intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter.},
 year     = {2016},
}