Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

The Socioeconomic Effects of Renewable Energy Expansion in Germany

Persson, Elina LU (2016) MVEK02 20152
Studies in Environmental Science
Abstract
Employment is a potential socioeconomic co-benefit of renewable energy deployment. However, renewable energy is often more expensive than conventional resources, putting pressure on the economy, and during an energy transition employments can be lost from the conventional energy sector, e.g. from phased out nuclear plants. The purpose of this study was to clear the field of whether a promotion of renewable energy and energy transition in Germany could have a positive impact on overall employment, with the aim of answering following questions: Why is the literature not in agreement on the net employment effects of Germany’s renewable energy promotion?, What are the main determinants for employment effects in Germany created by renewable... (More)
Employment is a potential socioeconomic co-benefit of renewable energy deployment. However, renewable energy is often more expensive than conventional resources, putting pressure on the economy, and during an energy transition employments can be lost from the conventional energy sector, e.g. from phased out nuclear plants. The purpose of this study was to clear the field of whether a promotion of renewable energy and energy transition in Germany could have a positive impact on overall employment, with the aim of answering following questions: Why is the literature not in agreement on the net employment effects of Germany’s renewable energy promotion?, What are the main determinants for employment effects in Germany created by renewable energy expansion?. To answer the research questions peer-reviewed articles were studied and compared by their methods, scenarios, assumptions and conclusions. Even though there are opposing opinions in this research field they diverge mainly because of different material and assumptions. The most recent research should be the most accountable since it’s based on data collected over a longer period which allows for more refined variables. These most recent research reviewed in this study points to positive results for the net employment effects up to 2030, but on a varying scale ranging from 2,000 to 263,000 net jobs. However, these results are specific for Germany, with all its inquiries, and such landing in 2030 could only be achieved if fossil fuel prices doesn’t drop significantly, if Germany keeps its position on the international market as a big exporter and the production of renewable energy techniques continues to follow their respective development path. Finally, there is still a need for more renewable energy to mitigate future climate change regardless of the employment effects. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Förnyelsebar energi kan generera jobb i Tyskland

Trots ökade elräkningar för hushåll och firmor kommer Tysklands satsningar att öka användandet av förnyelsebar energi kunna verka positivt för den tyska arbetsmarknaden.

Fram till år 2030 kommer andelen förnyelsebar elektricitet i Tyskland att öka från dagens ca 30 % till ca 55 %, om republiken lyckas uppfylla sina ambitiösa mål. Även om detta kommer att innebära påfrestningar på den tyska ekonomin, främst för privata hushåll och företag, kan satsningen leda till ökade jobb. En positiv effekt på den tyska arbetsmarknaden kan dock endast ske under vissa förutsättningar: att landet fortsätter att exportera förnyelsebar energiteknik, framförallt export relaterat till vindkraft; att den... (More)
Förnyelsebar energi kan generera jobb i Tyskland

Trots ökade elräkningar för hushåll och firmor kommer Tysklands satsningar att öka användandet av förnyelsebar energi kunna verka positivt för den tyska arbetsmarknaden.

Fram till år 2030 kommer andelen förnyelsebar elektricitet i Tyskland att öka från dagens ca 30 % till ca 55 %, om republiken lyckas uppfylla sina ambitiösa mål. Även om detta kommer att innebära påfrestningar på den tyska ekonomin, främst för privata hushåll och företag, kan satsningen leda till ökade jobb. En positiv effekt på den tyska arbetsmarknaden kan dock endast ske under vissa förutsättningar: att landet fortsätter att exportera förnyelsebar energiteknik, framförallt export relaterat till vindkraft; att den internationella efterfrågan på förnyelsebar energiteknik fortsätter att öka, och slutligen; att priserna på fossila bränslen inte understiger orimligt låga nivåer.
Detta kan konstateras efter en sammanställning av den senaste forskningen inom området. Tidigare har det funnits vissa tvivel på att den tyska satsningen, genom subventionering, på förnyelsebar energi skulle kunna leda till positiva effekter för arbetsmarknaden. De mer hållbara sätten att framställa energi har ansetts så dyra, i relation till den konventionella energiframställningen, att en för stor andel förnyelsebar energi skulle slå hårt på privata hushåll och mindre företagare och på så vis leda till eskalerande negativa ekonomiska konsekvenser. Detta har av vissa negativt inställda förklarats genom att t.ex. företag kan dra ner på arbetskraft p.g.a. minskad budget till följd av högre energipriser, vilket i skulle kunna leda till ökad arbetslöshet. Senare undersökningar som genomförts har däremot stödjande underlag från en längre tidsperiod som kan stödja antaganden av trender och som bl.a. bekräftar sjunkande priser på förnyelsebar energi, och mer positiva långsiktiga effekter på arbetsmarknaden. Även om energipriserna sedan år 2000 har ökat markant har Tyskland idag en remarkabelt låg arbetslöshet och om Tyskland spelar sina kort rätt finns det fler arbetstillfällen att fånga i och med den förnyelsebara energisektorns tillväxt.
Däremot är det viktigt att understryka att detta positiva besked gäller specifikt Tyskland och att andra länder bör akta sig för att ta detta exempel som en regel. Många länder ser Tyskland som förebild när det gäller mål och implementering av förnyelsebar energi och framhåller ofta de flera hundratusen skapade jobben som en positiv sidoeffekt av hållbara energilösningar. Även om implementering av förnyelsebar energi skapar direkta jobb så som för drift och underhåll av t.ex. vindkraftverk och även många fler jobb skapas inom tillverkning, forskning och andra understödjande aktiviteter, kan jobb gå förlorade t.ex. vid nedläggningar av kraftverk som drivs av fossila bränslen. De tidigare nämnda skeptikernas argument bör heller inte förkastas helt. Att Tyskland kan se en potentiell vinst beror delvis på att mycket tillverkning, forskning och andra tjänster inom området förnyelsebar energi redan är etablerat i landet och att dessa är internationellt känt. Detta har lett fram till slutsatsen att innan politiska beslut för förnyelsebar energi ska tas bör utredningar gällande potentialen att fånga skapade arbetstillfällen och eventuella svagheter i ekonomin göras, men det är möjligt att se förnyelsebar energi som en motor för arbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Elina LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
English
id
8611019
date added to LUP
2016-02-10 08:49:11
date last changed
2016-02-10 08:49:11
@misc{8611019,
 abstract   = {Employment is a potential socioeconomic co-benefit of renewable energy deployment. However, renewable energy is often more expensive than conventional resources, putting pressure on the economy, and during an energy transition employments can be lost from the conventional energy sector, e.g. from phased out nuclear plants. The purpose of this study was to clear the field of whether a promotion of renewable energy and energy transition in Germany could have a positive impact on overall employment, with the aim of answering following questions: Why is the literature not in agreement on the net employment effects of Germany’s renewable energy promotion?, What are the main determinants for employment effects in Germany created by renewable energy expansion?. To answer the research questions peer-reviewed articles were studied and compared by their methods, scenarios, assumptions and conclusions. Even though there are opposing opinions in this research field they diverge mainly because of different material and assumptions. The most recent research should be the most accountable since it’s based on data collected over a longer period which allows for more refined variables. These most recent research reviewed in this study points to positive results for the net employment effects up to 2030, but on a varying scale ranging from 2,000 to 263,000 net jobs. However, these results are specific for Germany, with all its inquiries, and such landing in 2030 could only be achieved if fossil fuel prices doesn’t drop significantly, if Germany keeps its position on the international market as a big exporter and the production of renewable energy techniques continues to follow their respective development path. Finally, there is still a need for more renewable energy to mitigate future climate change regardless of the employment effects.},
 author    = {Persson, Elina},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The Socioeconomic Effects of Renewable Energy Expansion in Germany},
 year     = {2016},
}