Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”Jag kunde inte ens prata med katten” – en kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av röstanvändning och röstbesvär

Hammar, Kristina LU (2016) LOGM81 20152
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Föreliggande studie syftade till att undersöka hur kvinnor upplever röstbesvär. Studien
bestod av två delar. Data i första delen bestod av intervjumaterial från en
anamnesupptagning och ett röstbelastningstest, avseende 50 kvinnor med och utan
subjektiva röstbesvär, genomförda i ett pågående avhandlingsprojekt i logopedi vid
Lunds universitet. Data analyserades kvalitativt och kvantitativt. Resultat visade att
kvinnor med röstbesvär i större utsträckning beskrev sig som extroverta än de utan
röstbesvär, samt att de som sökt hjälp för röstbesvär upplevde mer stress än de som
inte sökt hjälp. Vidare visade studien på variationen i sätt att beskriva halssymptom,
då 36 olika beskrivningar förekom efter tematisering. Många beskrev... (More)
Föreliggande studie syftade till att undersöka hur kvinnor upplever röstbesvär. Studien
bestod av två delar. Data i första delen bestod av intervjumaterial från en
anamnesupptagning och ett röstbelastningstest, avseende 50 kvinnor med och utan
subjektiva röstbesvär, genomförda i ett pågående avhandlingsprojekt i logopedi vid
Lunds universitet. Data analyserades kvalitativt och kvantitativt. Resultat visade att
kvinnor med röstbesvär i större utsträckning beskrev sig som extroverta än de utan
röstbesvär, samt att de som sökt hjälp för röstbesvär upplevde mer stress än de som
inte sökt hjälp. Vidare visade studien på variationen i sätt att beskriva halssymptom,
då 36 olika beskrivningar förekom efter tematisering. Många beskrev halssymptomen
efter röstbelastningstestet som bekanta. Den andra delen av studien var baserad på
semistrukturerade intervjuer med tre kvinnor, samtliga med röstbesvär som tidigare
sökt medicinsk hjälp. Efter kvalitativ analys framkom en tydlig koppling mellan
kvinnornas personlighet och röst. Vidare beskrev kvinnorna svårigheter att
automatisera den röstteknik de lärt sig hos logoped. De upplevde att stress påverkar
deras röster negativt, samt att människor använder och uppfattar röster olika beroende
på kontext och genus. Mer kvalitativ forskning inom området efterfrågas, inriktad
både på kvinnor som sökt och inte sökt hjälp för röstbesvär, samt även mäns
upplevelser av röstbesvär och deras uppfattning av samband mellan stress,
personlighet och röst. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hammar, Kristina LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20152
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
voice problem, functional voice disorder, women, gender, stress, personality
language
Swedish
id
8626350
date added to LUP
2016-02-12 13:55:54
date last changed
2016-02-12 13:55:54
@misc{8626350,
 abstract   = {Föreliggande studie syftade till att undersöka hur kvinnor upplever röstbesvär. Studien
bestod av två delar. Data i första delen bestod av intervjumaterial från en
anamnesupptagning och ett röstbelastningstest, avseende 50 kvinnor med och utan
subjektiva röstbesvär, genomförda i ett pågående avhandlingsprojekt i logopedi vid
Lunds universitet. Data analyserades kvalitativt och kvantitativt. Resultat visade att
kvinnor med röstbesvär i större utsträckning beskrev sig som extroverta än de utan
röstbesvär, samt att de som sökt hjälp för röstbesvär upplevde mer stress än de som
inte sökt hjälp. Vidare visade studien på variationen i sätt att beskriva halssymptom,
då 36 olika beskrivningar förekom efter tematisering. Många beskrev halssymptomen
efter röstbelastningstestet som bekanta. Den andra delen av studien var baserad på
semistrukturerade intervjuer med tre kvinnor, samtliga med röstbesvär som tidigare
sökt medicinsk hjälp. Efter kvalitativ analys framkom en tydlig koppling mellan
kvinnornas personlighet och röst. Vidare beskrev kvinnorna svårigheter att
automatisera den röstteknik de lärt sig hos logoped. De upplevde att stress påverkar
deras röster negativt, samt att människor använder och uppfattar röster olika beroende
på kontext och genus. Mer kvalitativ forskning inom området efterfrågas, inriktad
både på kvinnor som sökt och inte sökt hjälp för röstbesvär, samt även mäns
upplevelser av röstbesvär och deras uppfattning av samband mellan stress,
personlighet och röst.},
 author    = {Hammar, Kristina},
 keyword   = {voice problem,functional voice disorder,women,gender,stress,personality},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Jag kunde inte ens prata med katten” – en kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av röstanvändning och röstbesvär},
 year     = {2016},
}