Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Improving Usability and Efficiency in Warehouse operation, using Smart Glasses

Svensson, Jonas LU and Thomasson, Jakob (2016) MAMM01 20151
Ergonomics and Aerosol Technology
Abstract (Swedish)
Under senare år har flertalet intressanta personburna produkter, som härstammar ifrån smartphoneteknologin, blivit introducerade på marknaden. En av dessa teknologier som det vuxit ett stort intresse för, men ännu inte fått något kommersiellt genombrott, är smarta glasögon. Då teknologin är så pass ung, så har få aktörer gett sig in på marknaden och användningsområdet har inte hittills nått sin fulla potential och det finns mycket utrymme för förbättring. I detta examensarbete kommer ett specifikt användningsområde undersökas, detta område är lagerarbete. Tidigare inom lagerarbete finns det flera sätt att genomföra ett plock utav varor på; checka av på ett papper, skanna artiklar samt röststyrda lösningar. Consafe Logistics har utvecklat... (More)
Under senare år har flertalet intressanta personburna produkter, som härstammar ifrån smartphoneteknologin, blivit introducerade på marknaden. En av dessa teknologier som det vuxit ett stort intresse för, men ännu inte fått något kommersiellt genombrott, är smarta glasögon. Då teknologin är så pass ung, så har få aktörer gett sig in på marknaden och användningsområdet har inte hittills nått sin fulla potential och det finns mycket utrymme för förbättring. I detta examensarbete kommer ett specifikt användningsområde undersökas, detta område är lagerarbete. Tidigare inom lagerarbete finns det flera sätt att genomföra ett plock utav varor på; checka av på ett papper, skanna artiklar samt röststyrda lösningar. Consafe Logistics har utvecklat en röststyrd lösning, som går att använda hands-free, vilket frigör händerna så att de exklusivt kan användas till plocket. Deras lösning effektiviserade arbetet och var ungefär dubbelt så snabbt som bekräftelse av plock med skanner. I denna rapport kommer det undersökas om effektiviteten potentiellt kan förbättras ytterligare med hjälp av smarta glasögon och om ett framtida kommersiellt användningsområde finns inom lagerarbete. Fokus ligger också på att undersöka hur ett gränssnitt för smarta glassögon kan implementeras, för att göra det så enkelt som möjligt för användaren att förstå hur produkten ska användas. Därför är också användaren i centrum under hela projektet. Att produkten har stor användbarhet är något som är viktigt om effektiviteten ska kunna ökas. Projektet avslutades med ett proof-of-concept som visade tendenser att om smarta glasögon användes så utfördes arbetet snabbare och användarna kände sig mer säkra på hur arbetet skulle utföras. (Less)
Abstract (Swedish)
In recent years, several interesting wearable products which originates from smartphone technology have been introduced on the market. One of these products which has increased in interest, but not yet received a commercial breakthrough, is smart glasses. As the technology is still young and undeveloped, few players have embarked on the market and there is still room for improvement. In this thesis, a specific usage area for smart glasses is explored: namely warehousing. This thesis is focused on the manual pick in a warehouse and how a user can confirm this pick. There are several different tools to help a user with this; confirming on a piece of paper, scan a barcode and voice recognition solutions. Consafe Logistics has developed a... (More)
In recent years, several interesting wearable products which originates from smartphone technology have been introduced on the market. One of these products which has increased in interest, but not yet received a commercial breakthrough, is smart glasses. As the technology is still young and undeveloped, few players have embarked on the market and there is still room for improvement. In this thesis, a specific usage area for smart glasses is explored: namely warehousing. This thesis is focused on the manual pick in a warehouse and how a user can confirm this pick. There are several different tools to help a user with this; confirming on a piece of paper, scan a barcode and voice recognition solutions. Consafe Logistics has developed a voice controlled solution which can be operated hands-free, which makes it possible for a user to use their hands exclusively for handling the pick.
With Consafe’s solution, the work was about twice as fast as when using a scanner to confirm a pick. This thesis will examine if the efficiency can be improved further by using smart glasses and if commercial use of smart glasses could have a future in warehousing. A major goal for this thesis was to investigate how to design an interface for smart glasses in order to make a product as usable as possible. Information on how to design an interface for smart glasses is scarce and in order to design a user friendly product, a user centered design process is employed. This thesis resulted in a proof of concept application which showed a tendency that the work proceeded faster and that the user was more confident in their work. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Tekniken går framåt i en rasande fart, nya produkter introduceras dagligen och de senaste åren har det varit smarta produkter som det har satsat smycket på. Ända sedan iPhone kom 2007 har denna marknad exploderat och det är nu inte bara telefoner som ska vara smarta. En av dessa produkter som nyligen har börjat göras smarta är glasögon. Tanken bakom smarta glasögon är att du som användare ska kunna få samma information som i telefonen, men istället blir denna presenterad direkt i ditt synfält. Det finns många idéer om användningsområden för denna spännande teknik, men än så länge är det väldigt lite som har blivit satt i praktiken. I ett examensarbete som gjorts på Lunds Tekniska Högskola, har ett av de potentiella användningsområdena... (More)
Tekniken går framåt i en rasande fart, nya produkter introduceras dagligen och de senaste åren har det varit smarta produkter som det har satsat smycket på. Ända sedan iPhone kom 2007 har denna marknad exploderat och det är nu inte bara telefoner som ska vara smarta. En av dessa produkter som nyligen har börjat göras smarta är glasögon. Tanken bakom smarta glasögon är att du som användare ska kunna få samma information som i telefonen, men istället blir denna presenterad direkt i ditt synfält. Det finns många idéer om användningsområden för denna spännande teknik, men än så länge är det väldigt lite som har blivit satt i praktiken. I ett examensarbete som gjorts på Lunds Tekniska Högskola, har ett av de potentiella användningsområdena undersökts om det skulle finnas en fördel med att tillämpa tekniken. Detta område är lagerlokaler. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Jonas LU and Thomasson, Jakob
supervisor
organization
course
MAMM01 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Smart glasses, Usability, User-centered design, Warehousing, Voice control, Wearables
language
English
id
8626501
date added to LUP
2016-02-16 14:00:52
date last changed
2016-02-16 14:00:52
@misc{8626501,
 abstract   = {{In recent years, several interesting wearable products which originates from smartphone technology have been introduced on the market. One of these products which has increased in interest, but not yet received a commercial breakthrough, is smart glasses. As the technology is still young and undeveloped, few players have embarked on the market and there is still room for improvement. In this thesis, a specific usage area for smart glasses is explored: namely warehousing. This thesis is focused on the manual pick in a warehouse and how a user can confirm this pick. There are several different tools to help a user with this; confirming on a piece of paper, scan a barcode and voice recognition solutions. Consafe Logistics has developed a voice controlled solution which can be operated hands-free, which makes it possible for a user to use their hands exclusively for handling the pick.
With Consafe’s solution, the work was about twice as fast as when using a scanner to confirm a pick. This thesis will examine if the efficiency can be improved further by using smart glasses and if commercial use of smart glasses could have a future in warehousing. A major goal for this thesis was to investigate how to design an interface for smart glasses in order to make a product as usable as possible. Information on how to design an interface for smart glasses is scarce and in order to design a user friendly product, a user centered design process is employed. This thesis resulted in a proof of concept application which showed a tendency that the work proceeded faster and that the user was more confident in their work.}},
 author    = {{Svensson, Jonas and Thomasson, Jakob}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Improving Usability and Efficiency in Warehouse operation, using Smart Glasses}},
 year     = {{2016}},
}