Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kvinnliga artister som förebilder i musikbranschen

Tchantouria Vamling, Olga LU (2016) MUVK01 20152
Division of Musicology
Abstract (Swedish)
Denna uppsats studerar betydelsen av förebilder för den musikaliska utvecklingen hos kvinnliga låtskrivare och artister samt hur dessa förebilder väljs. Den empiriska studien baseras på strukturerade djupintervjuer, som avgränsas till tre svenska kvinnliga låtskrivande artister. Intervjuerna genomfördes över telefon, varvid samtalen spelades in och senare skrevs ut i sin helhet. Gemensamt för informanterna är att de började sina karriärer under 80–90-talet i Sverige. Undersökningen fokuserar på hur informanternas musikaliska resa började och huruvida det funnits personer i deras omgivning som varit speciellt viktiga för deras musikaliska utveckling och på vilket sätt och varför de blivit betydelsefulla. Värderingar, stil, musikaliskt... (More)
Denna uppsats studerar betydelsen av förebilder för den musikaliska utvecklingen hos kvinnliga låtskrivare och artister samt hur dessa förebilder väljs. Den empiriska studien baseras på strukturerade djupintervjuer, som avgränsas till tre svenska kvinnliga låtskrivande artister. Intervjuerna genomfördes över telefon, varvid samtalen spelades in och senare skrevs ut i sin helhet. Gemensamt för informanterna är att de började sina karriärer under 80–90-talet i Sverige. Undersökningen fokuserar på hur informanternas musikaliska resa började och huruvida det funnits personer i deras omgivning som varit speciellt viktiga för deras musikaliska utveckling och på vilket sätt och varför de blivit betydelsefulla. Värderingar, stil, musikaliskt uttryck, attityder och kombinationer av detta är centrala faktorer som undersöks i hur sådana förebilder väljs och uppfattas. Vidare studeras informanternas uppfattning om huruvida det finns ett särskilt behov av förebilder att identifiera sig med i musikbranschen jämfört med andra branscher. Denna studie visar tydligt att förebilder och mentorer är viktiga för kvinnliga låtskrivare och artister, särskilt i tonåren då informanterna var speciellt mottagliga för intryck för att befästa sin egen identitet som låtskrivare och artister. Det framkommer att förebilderna kan se olika ut och utgöras av såväl kända band och artister som personer i vardagen som musiklärare och körledare. Det kan även vara inom ett band som tillsammans skapar en stark gruppidentitet, som tillsammans lär sig av varandra och som på detta sätt fungerar som förebilder. Det musikaliska uttrycket visade sig vara den faktor som ansågs primär i valet av musikaliska förebilder. Att se och lyssna är grundläggande komponenter i inlärningen och just därför spelar förebilder liksom uppmuntran och respons en central roll för tron på den egna förmågan. I musikbranschen som varit och fortfarande är mansdominerad är det speciellt viktigt för yngre tjejer att ha förebilder och mentorer som de kan identifiera sig med och våga ta plats i musikaliska sammanhang. Jag vill understryka att användningen av ordet "kvinnliga" artister och låtskrivare i det här arbetet har ingenting med deras kvinnlighet att göra utan syftar på musiker av kvinnokön. (Less)
Popular Abstract
This paper examinates the importance of role models for the musical development of female singers and songwriters and how these role models are choosen. The empirical study is based on interviews of three Swedish female singer/songwriters, who began their careers during the 80-90´s in Sweden. The study focuses on how their musical journey started and whether there were persons in their surroundings who came to be especially important for their musical development and, if yes, in what way and why they became significant. Values, style, musical expression, attitudes and combinations of these are central factors that are being examinated in how these role models are chosen. Moreover, the study explores the informants' understanding of whether... (More)
This paper examinates the importance of role models for the musical development of female singers and songwriters and how these role models are choosen. The empirical study is based on interviews of three Swedish female singer/songwriters, who began their careers during the 80-90´s in Sweden. The study focuses on how their musical journey started and whether there were persons in their surroundings who came to be especially important for their musical development and, if yes, in what way and why they became significant. Values, style, musical expression, attitudes and combinations of these are central factors that are being examinated in how these role models are chosen. Moreover, the study explores the informants' understanding of whether there is a special need for role models to identify with in the music business compared to other industries. This study clearly indicates that role models are important for female songwriters and singers, especially during the teenage years when the informants were very responsive to their own identity as songwriters and singers. Role models can also differ a lot, – from a well-known band to a person in their everyday life, for instance, a music teacher – or It could also be a band that together creates a strong group identity, where the members learn from each other and in that way become role models to each other. The interviews indicated that the musical expression seemed to be the primary factor in choosing musical role models. To listen and observe others are elementary components in the learning process and therefore feedback and response are very important to the self-esteem. The male dominance in the music business makes it even more imortant for young girls to have role models and mentors that they can identify with and to claim their space in musical contexts. Finally, it is important to underline that "female" in this study is understood as musicans of female gender, it has nothing to do with their femininity. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tchantouria Vamling, Olga LU
supervisor
organization
course
MUVK01 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
musik, genus, sång, låtskrivare, musikbransch, musikindustri, nätverk, popkollo, musicerande, kultur, kvinnor, låtskriveri, komposition, förebilder, populärmusik, populärkultur, musikvetenskap, Music, Gender, Femalemusicans, Role models, Music Buisness, Culture, Musicans, Songwriting, Popular science, Musicology
language
Swedish
additional info
Appendix finns tillgängligt vid intresse, förfrågan skickas till: sachmusic.se@gmail.com

Appendix avalible, please send request to: sachmusic.se@gmail.com
id
8627689
date added to LUP
2016-02-23 11:15:38
date last changed
2016-02-23 11:15:38
@misc{8627689,
 abstract   = {Denna uppsats studerar betydelsen av förebilder för den musikaliska utvecklingen hos kvinnliga låtskrivare och artister samt hur dessa förebilder väljs. Den empiriska studien baseras på strukturerade djupintervjuer, som avgränsas till tre svenska kvinnliga låtskrivande artister. Intervjuerna genomfördes över telefon, varvid samtalen spelades in och senare skrevs ut i sin helhet. Gemensamt för informanterna är att de började sina karriärer under 80–90-talet i Sverige. Undersökningen fokuserar på hur informanternas musikaliska resa började och huruvida det funnits personer i deras omgivning som varit speciellt viktiga för deras musikaliska utveckling och på vilket sätt och varför de blivit betydelsefulla. Värderingar, stil, musikaliskt uttryck, attityder och kombinationer av detta är centrala faktorer som undersöks i hur sådana förebilder väljs och uppfattas. Vidare studeras informanternas uppfattning om huruvida det finns ett särskilt behov av förebilder att identifiera sig med i musikbranschen jämfört med andra branscher. Denna studie visar tydligt att förebilder och mentorer är viktiga för kvinnliga låtskrivare och artister, särskilt i tonåren då informanterna var speciellt mottagliga för intryck för att befästa sin egen identitet som låtskrivare och artister. Det framkommer att förebilderna kan se olika ut och utgöras av såväl kända band och artister som personer i vardagen som musiklärare och körledare. Det kan även vara inom ett band som tillsammans skapar en stark gruppidentitet, som tillsammans lär sig av varandra och som på detta sätt fungerar som förebilder. Det musikaliska uttrycket visade sig vara den faktor som ansågs primär i valet av musikaliska förebilder. Att se och lyssna är grundläggande komponenter i inlärningen och just därför spelar förebilder liksom uppmuntran och respons en central roll för tron på den egna förmågan. I musikbranschen som varit och fortfarande är mansdominerad är det speciellt viktigt för yngre tjejer att ha förebilder och mentorer som de kan identifiera sig med och våga ta plats i musikaliska sammanhang. Jag vill understryka att användningen av ordet "kvinnliga" artister och låtskrivare i det här arbetet har ingenting med deras kvinnlighet att göra utan syftar på musiker av kvinnokön.},
 author    = {Tchantouria Vamling, Olga},
 keyword   = {musik,genus,sång,låtskrivare,musikbransch,musikindustri,nätverk,popkollo,musicerande,kultur,kvinnor,låtskriveri,komposition,förebilder,populärmusik,populärkultur,musikvetenskap,Music,Gender,Femalemusicans,Role models,Music Buisness,Culture,Musicans,Songwriting,Popular science,Musicology},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvinnliga artister som förebilder i musikbranschen},
 year     = {2016},
}