Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kollaboration och kollaborativt lärande inom samtal och frivilligengagemang

Besirevic, Lana LU (2016) KOGM20 20151
Cognitive Science
Abstract (Swedish)
Studien berör kollaboration och kollaborativt lärande med fokus på samtal och frivilligengagemang. Studien omfattar tre syften (1) undersöka samtalsdynamikens roll inom en samtalsaktivitets kollaboration (2) samtalsdynamikens roll inom reflektion kring kollaborationen (3) samtalsdynamikens roll vid reflektion kring kollaborationens roll inom frivillig-engagemang. Studien omfattar 12 deltagare vilka ingår i fyra samtalsgrupper. Samtalsgrupperna tar del av en samtalsaktivitet inom kontexten socialt arbete följt av en gruppreflektion och slutligen ombeds de att fylla i en enkätundersökning. Två villkor används för att jämföra samtalsgrupperna. Vill-kor ett omfattar instruktion i samtalsdynamik bestående av teoretisk samtalsdynamik och en... (More)
Studien berör kollaboration och kollaborativt lärande med fokus på samtal och frivilligengagemang. Studien omfattar tre syften (1) undersöka samtalsdynamikens roll inom en samtalsaktivitets kollaboration (2) samtalsdynamikens roll inom reflektion kring kollaborationen (3) samtalsdynamikens roll vid reflektion kring kollaborationens roll inom frivillig-engagemang. Studien omfattar 12 deltagare vilka ingår i fyra samtalsgrupper. Samtalsgrupperna tar del av en samtalsaktivitet inom kontexten socialt arbete följt av en gruppreflektion och slutligen ombeds de att fylla i en enkätundersökning. Två villkor används för att jämföra samtalsgrupperna. Vill-kor ett omfattar instruktion i samtalsdynamik bestående av teoretisk samtalsdynamik och en praktisk gruppövning som två av samtalsgrupperna får. De resterande två grupperna får inte denna instruktion i samtalsdynamik och benämns ingå i villkor två. Analys av samtalsaktiviteterna omfattar konversationsanalys och resultatet diskuteras utifrån teorier inom kollaboration och kollaborativt lärande. Resultatet visar att det finns skillnader i hur kollaborationen uttrycker sig de båda villkorens samtalsaktiviteter. Skillnaderna ut-trycks i samtalsgruppernas interaktion och struktur på samtalsaktiviteter, men även i deras reflektioner kring dem. Vidare visar resultatet utifrån reflektion i grupp och enkätundersökningar att samtalsgrupper i villkor ett ställer sig mer positivt till att arbeta mer kollaborativt inom deras frivillig-engagemang. De båda villkoren uppvisar däremot ingen skillnad i förhållande till hur man kan arbeta med kollaboration inom frivilligengagemang. Utifrån samtalsgruppernas egen utvärdering, oberoende av deras kollaborativa samtalsaktiviteter, framgår det att samtalsgrupper i båda villkoren har fått ut något positivt av att mötas och samtala om sina frivilligengagemang. Dessutom visar det sig att grupper i båda villkoren anser att reflektion och utvärdering av kollaborativa aktiviteter är hur man bäst lär sig av och förstår kollaboration och kollaborationens roll inom frivilligengagemang. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Besirevic, Lana LU
supervisor
organization
alternative title
Collaboration and collaborative learning within conversation and volunteer involvement
course
KOGM20 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
collaborative learning, collaboration, learning, social psychology, behavioural science, cognitive science, Social science
language
Swedish
id
8768880
date added to LUP
2016-06-20 14:22:40
date last changed
2016-06-20 14:22:40
@misc{8768880,
 abstract   = {Studien berör kollaboration och kollaborativt lärande med fokus på samtal och frivilligengagemang. Studien omfattar tre syften (1) undersöka samtalsdynamikens roll inom en samtalsaktivitets kollaboration (2) samtalsdynamikens roll inom reflektion kring kollaborationen (3) samtalsdynamikens roll vid reflektion kring kollaborationens roll inom frivillig-engagemang. Studien omfattar 12 deltagare vilka ingår i fyra samtalsgrupper. Samtalsgrupperna tar del av en samtalsaktivitet inom kontexten socialt arbete följt av en gruppreflektion och slutligen ombeds de att fylla i en enkätundersökning. Två villkor används för att jämföra samtalsgrupperna. Vill-kor ett omfattar instruktion i samtalsdynamik bestående av teoretisk samtalsdynamik och en praktisk gruppövning som två av samtalsgrupperna får. De resterande två grupperna får inte denna instruktion i samtalsdynamik och benämns ingå i villkor två. Analys av samtalsaktiviteterna omfattar konversationsanalys och resultatet diskuteras utifrån teorier inom kollaboration och kollaborativt lärande. Resultatet visar att det finns skillnader i hur kollaborationen uttrycker sig de båda villkorens samtalsaktiviteter. Skillnaderna ut-trycks i samtalsgruppernas interaktion och struktur på samtalsaktiviteter, men även i deras reflektioner kring dem. Vidare visar resultatet utifrån reflektion i grupp och enkätundersökningar att samtalsgrupper i villkor ett ställer sig mer positivt till att arbeta mer kollaborativt inom deras frivillig-engagemang. De båda villkoren uppvisar däremot ingen skillnad i förhållande till hur man kan arbeta med kollaboration inom frivilligengagemang. Utifrån samtalsgruppernas egen utvärdering, oberoende av deras kollaborativa samtalsaktiviteter, framgår det att samtalsgrupper i båda villkoren har fått ut något positivt av att mötas och samtala om sina frivilligengagemang. Dessutom visar det sig att grupper i båda villkoren anser att reflektion och utvärdering av kollaborativa aktiviteter är hur man bäst lär sig av och förstår kollaboration och kollaborationens roll inom frivilligengagemang.},
 author    = {Besirevic, Lana},
 keyword   = {collaborative learning,collaboration,learning,social psychology,behavioural science,cognitive science,Social science},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kollaboration och kollaborativt lärande inom samtal och frivilligengagemang},
 year     = {2016},
}