Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hästunderstödd terapi ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv

Andersson, Lina LU and Persson, Malin LU (2015) ATPK55 20152
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Hästen har sedan länge använts som terapeutiskt redskap för att förbättra motorik och sociala färdigheter hos individen. Arbetsterapeuten med sitt klientcentrerade arbetssätt och kunskap om samspelet mellan person, aktivitet och miljö skulle kunna vara en tillgång i hästunderstödd terapi för att förbättra individens aktivitetsutförande. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur samspelet mellan person, aktivitet och miljö tas i beaktande i hästunderstödd terapi. Metod: Kvalitativ metod i form av semi-strukturerade telefonintervjuer
genomfördes med sex respondenter som arbetade med hästunderstödd terapi. De transkriberade intervjuerna analyserades genom kodning, meningskoncentrering och kategorisering av gemensamma områden.... (More)
Bakgrund: Hästen har sedan länge använts som terapeutiskt redskap för att förbättra motorik och sociala färdigheter hos individen. Arbetsterapeuten med sitt klientcentrerade arbetssätt och kunskap om samspelet mellan person, aktivitet och miljö skulle kunna vara en tillgång i hästunderstödd terapi för att förbättra individens aktivitetsutförande. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur samspelet mellan person, aktivitet och miljö tas i beaktande i hästunderstödd terapi. Metod: Kvalitativ metod i form av semi-strukturerade telefonintervjuer
genomfördes med sex respondenter som arbetade med hästunderstödd terapi. De transkriberade intervjuerna analyserades genom kodning, meningskoncentrering och kategorisering av gemensamma områden. Resultat: I resultatet framkom det att respondenterna beaktade samspelet mellan person, aktivitet och miljö genom att det alltid skulle finnas en god relation mellan hästen och deltagaren, att aktiviteter utformades efter individens förutsättningar samt att miljön skulle vara tillgänglig och framkomlig för alla. Det framkom att hästen bidrog till att förbättra deltagarnas fysiska och sociala förmågor. Slutsats: Respondenterna har ett perspektiv med utgångspunkt i PEO-modellen utan att vara arbetsterapeuter. Arbetsterapeuten kan med sin kunskap dock bidra med en djupare analys av
individens förmågor i förhållandet till aktivitetens och miljöns krav. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Lina LU and Persson, Malin LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie om samspelet mellan person, aktivitet och miljö
course
ATPK55 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Stressyndrom, Neurologiska skador, Arbetsterapi, Hästunderstödd terapi, Person-Environment-Occupations Model, Depression
language
Swedish
id
8770558
date added to LUP
2016-02-23 13:31:10
date last changed
2016-02-23 13:31:10
@misc{8770558,
 abstract   = {Bakgrund: Hästen har sedan länge använts som terapeutiskt redskap för att förbättra motorik och sociala färdigheter hos individen. Arbetsterapeuten med sitt klientcentrerade arbetssätt och kunskap om samspelet mellan person, aktivitet och miljö skulle kunna vara en tillgång i hästunderstödd terapi för att förbättra individens aktivitetsutförande. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur samspelet mellan person, aktivitet och miljö tas i beaktande i hästunderstödd terapi. Metod: Kvalitativ metod i form av semi-strukturerade telefonintervjuer
genomfördes med sex respondenter som arbetade med hästunderstödd terapi. De transkriberade intervjuerna analyserades genom kodning, meningskoncentrering och kategorisering av gemensamma områden. Resultat: I resultatet framkom det att respondenterna beaktade samspelet mellan person, aktivitet och miljö genom att det alltid skulle finnas en god relation mellan hästen och deltagaren, att aktiviteter utformades efter individens förutsättningar samt att miljön skulle vara tillgänglig och framkomlig för alla. Det framkom att hästen bidrog till att förbättra deltagarnas fysiska och sociala förmågor. Slutsats: Respondenterna har ett perspektiv med utgångspunkt i PEO-modellen utan att vara arbetsterapeuter. Arbetsterapeuten kan med sin kunskap dock bidra med en djupare analys av
individens förmågor i förhållandet till aktivitetens och miljöns krav.},
 author    = {Andersson, Lina and Persson, Malin},
 keyword   = {Stressyndrom,Neurologiska skador,Arbetsterapi,Hästunderstödd terapi,Person-Environment-Occupations Model,Depression},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hästunderstödd terapi ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv},
 year     = {2015},
}