Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Upplevelser av meningsfullhet och aktivitetsbalans i vardagliga aktiviteter

Jeansson, Jonna and Stahlenius, Nathalie (2015) ATPK55 20152
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: ReDO™-RS programmet syftar till att förebygga sjukskrivning och rehabilitera dem som redan är sjukskrivna på grund av stressrelaterad ohälsa och grundar sig på tidigare forskning om aktivitetsmönster i relation till upplevd hälsa. Syfte: Beskriva deltagares upplevelse av
meningsfullhet och aktivitetsbalans före och efter ReDO™-RS programmet, samt beskriva skillnader i skattning av upplevd meningsfullhet och aktivitetsbalans i vardagliga aktiviteter utifrån ålder, utbildningsgrad och om de hade hemmaboende barn. Metod: Studien är kvantitativ med en deskriptiv samt pre-post design. Data samlades in med enkät innehållande frågor om meningsfullhet, aktivitetsbalans och sociodemografiska faktorer. Beskrivande statistik samt... (More)
Bakgrund: ReDO™-RS programmet syftar till att förebygga sjukskrivning och rehabilitera dem som redan är sjukskrivna på grund av stressrelaterad ohälsa och grundar sig på tidigare forskning om aktivitetsmönster i relation till upplevd hälsa. Syfte: Beskriva deltagares upplevelse av
meningsfullhet och aktivitetsbalans före och efter ReDO™-RS programmet, samt beskriva skillnader i skattning av upplevd meningsfullhet och aktivitetsbalans i vardagliga aktiviteter utifrån ålder, utbildningsgrad och om de hade hemmaboende barn. Metod: Studien är kvantitativ med en deskriptiv samt pre-post design. Data samlades in med enkät innehållande frågor om meningsfullhet, aktivitetsbalans och sociodemografiska faktorer. Beskrivande statistik samt Wilcoxon’s beroende parade rangtest användes för att besvara syftet. Resultat: Deltagarnas upplevelse av aktivitetsbalans ökade generellt efter jämfört med före intervention, samt var statistiskt signifikant. Få skillnader kunde ses gällande deltagarnas upplevelse av meningsfullhet som helhet. Vissa skillnader i skattning kunde urskiljas utifrån sociodemografiska variabler. Slutsats: Efter interventionen ökar deltagares upplevelse av aktivitetsbalans och inom vissa aspekter av meningsfullhet i vardagliga aktiviteter. Fler studier avseende interventionens koppling till meningsfullhet och aktivitetsbalans bör göras för att stärka metodens evidens. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jeansson, Jonna and Stahlenius, Nathalie
supervisor
organization
alternative title
Deltagares skattning innan och efter deltagande i ReDO™-RS
course
ATPK55 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rehabiliteringsprogram, livsstilsförändring, aktvitetsvärde, arbetsterapi, stressrelaterade sjukdomar/ohälsa
language
Swedish
id
8770585
date added to LUP
2016-02-23 13:32:16
date last changed
2016-02-23 13:32:16
@misc{8770585,
 abstract   = {Bakgrund: ReDO™-RS programmet syftar till att förebygga sjukskrivning och rehabilitera dem som redan är sjukskrivna på grund av stressrelaterad ohälsa och grundar sig på tidigare forskning om aktivitetsmönster i relation till upplevd hälsa. Syfte: Beskriva deltagares upplevelse av
meningsfullhet och aktivitetsbalans före och efter ReDO™-RS programmet, samt beskriva skillnader i skattning av upplevd meningsfullhet och aktivitetsbalans i vardagliga aktiviteter utifrån ålder, utbildningsgrad och om de hade hemmaboende barn. Metod: Studien är kvantitativ med en deskriptiv samt pre-post design. Data samlades in med enkät innehållande frågor om meningsfullhet, aktivitetsbalans och sociodemografiska faktorer. Beskrivande statistik samt Wilcoxon’s beroende parade rangtest användes för att besvara syftet. Resultat: Deltagarnas upplevelse av aktivitetsbalans ökade generellt efter jämfört med före intervention, samt var statistiskt signifikant. Få skillnader kunde ses gällande deltagarnas upplevelse av meningsfullhet som helhet. Vissa skillnader i skattning kunde urskiljas utifrån sociodemografiska variabler. Slutsats: Efter interventionen ökar deltagares upplevelse av aktivitetsbalans och inom vissa aspekter av meningsfullhet i vardagliga aktiviteter. Fler studier avseende interventionens koppling till meningsfullhet och aktivitetsbalans bör göras för att stärka metodens evidens.},
 author    = {Jeansson, Jonna and Stahlenius, Nathalie},
 keyword   = {rehabiliteringsprogram,livsstilsförändring,aktvitetsvärde,arbetsterapi,stressrelaterade sjukdomar/ohälsa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevelser av meningsfullhet och aktivitetsbalans i vardagliga aktiviteter},
 year     = {2015},
}