Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur aktiviteter kan påverka upplevelse av hälsa bland friska och aktiva flyktingar - en intervjustudie

Wallin Jakobsson, Sanna LU and Pettersson, Marie LU (2015) ATPK55 20152
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Tidigare studier har visat att flyktingar mår dåligt under asylprocessen, få studier belyser dock livet efter asylprocessen. Syftet var att undersöka och öka förståelsen för hur aktiviteter kan påverka friska och aktiva flyktingars upplevelse av hälsa. Studien hade en kvalitativ ansats. Sex flyktingar med permanent uppehållstillstånd i Sverige intervjuades. Det insamlade materialet analyserades med innehållsanalys. Resultatet kan beskrivas i huvudkategorin Hälsoupplevelser ur ett aktivitets-, person- och miljöperspektiv med fyra underkategorier; Aktiviteters betydelse för hälsa, Aktiviteter som påverkar upplevelsen av hälsa eller ohälsa, Personlig drivkraft till aktivitet samt Sociala miljöer: inkludering eller exkludering. Resultatet... (More)
Tidigare studier har visat att flyktingar mår dåligt under asylprocessen, få studier belyser dock livet efter asylprocessen. Syftet var att undersöka och öka förståelsen för hur aktiviteter kan påverka friska och aktiva flyktingars upplevelse av hälsa. Studien hade en kvalitativ ansats. Sex flyktingar med permanent uppehållstillstånd i Sverige intervjuades. Det insamlade materialet analyserades med innehållsanalys. Resultatet kan beskrivas i huvudkategorin Hälsoupplevelser ur ett aktivitets-, person- och miljöperspektiv med fyra underkategorier; Aktiviteters betydelse för hälsa, Aktiviteter som påverkar upplevelsen av hälsa eller ohälsa, Personlig drivkraft till aktivitet samt Sociala miljöer: inkludering eller exkludering. Resultatet visade att god hälsa är trygghet, tilltro till den egna förmågan, målmedvetenhet och att kunna utföra sina dagliga aktiviteter. Språket beskrevs ha stor påverkan på möjligheter till deltagande i aktivitet. Brist på anställning och sociala relationer bidrog till upplevelse av exkludering och ohälsa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wallin Jakobsson, Sanna LU and Pettersson, Marie LU
supervisor
organization
course
ATPK55 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsterapi, immigrant, self-efficacy, språk
language
Swedish
id
8770644
date added to LUP
2016-02-23 13:30:59
date last changed
2016-02-23 13:30:59
@misc{8770644,
 abstract   = {Tidigare studier har visat att flyktingar mår dåligt under asylprocessen, få studier belyser dock livet efter asylprocessen. Syftet var att undersöka och öka förståelsen för hur aktiviteter kan påverka friska och aktiva flyktingars upplevelse av hälsa. Studien hade en kvalitativ ansats. Sex flyktingar med permanent uppehållstillstånd i Sverige intervjuades. Det insamlade materialet analyserades med innehållsanalys. Resultatet kan beskrivas i huvudkategorin Hälsoupplevelser ur ett aktivitets-, person- och miljöperspektiv med fyra underkategorier; Aktiviteters betydelse för hälsa, Aktiviteter som påverkar upplevelsen av hälsa eller ohälsa, Personlig drivkraft till aktivitet samt Sociala miljöer: inkludering eller exkludering. Resultatet visade att god hälsa är trygghet, tilltro till den egna förmågan, målmedvetenhet och att kunna utföra sina dagliga aktiviteter. Språket beskrevs ha stor påverkan på möjligheter till deltagande i aktivitet. Brist på anställning och sociala relationer bidrog till upplevelse av exkludering och ohälsa.},
 author    = {Wallin Jakobsson, Sanna and Pettersson, Marie},
 keyword   = {Arbetsterapi,immigrant,self-efficacy,språk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur aktiviteter kan påverka upplevelse av hälsa bland friska och aktiva flyktingar - en intervjustudie},
 year     = {2015},
}