Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En litteraturstudie om hur kreativa aktiviteter som arbetsterapeutisk intervention kan inverka för personer med psykisk ohälsa

Eriksson, Ida and Hansson, Frida (2015) ATPK55 20152
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Att använda kreativa aktiviteter som arbetsterapeutisk intervention för personer med psykisk ohälsa är vanligt förekommande bland arbetsterapeuter. Den tekniska utvecklingen som råder idag kan däremot generera en livsstil där den enskilda individens färdigheter inte används i aktivitet, vilket kan spela en inverkande roll för individers hälsa och välbefinnande. Syfte: Syftet med denna studie var att kartlägga kunskapsläget för hur kreativa aktiviteter som arbetsterapeutisk intervention upplevts och observerats kunna inverka för personer med psykisk ohälsa. Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes med sökningar i olika databaser, vilket slutligen genererade 16 artiklar. Resultat: Genom litteraturstudien uppkom resultatet... (More)
Bakgrund: Att använda kreativa aktiviteter som arbetsterapeutisk intervention för personer med psykisk ohälsa är vanligt förekommande bland arbetsterapeuter. Den tekniska utvecklingen som råder idag kan däremot generera en livsstil där den enskilda individens färdigheter inte används i aktivitet, vilket kan spela en inverkande roll för individers hälsa och välbefinnande. Syfte: Syftet med denna studie var att kartlägga kunskapsläget för hur kreativa aktiviteter som arbetsterapeutisk intervention upplevts och observerats kunna inverka för personer med psykisk ohälsa. Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes med sökningar i olika databaser, vilket slutligen genererade 16 artiklar. Resultat: Genom litteraturstudien uppkom resultatet att kreativa aktiviteter kan inverka på personer med psykisk ohälsa inom följande kategorier; psykologiska/emotionella, kognitiva, fysiska/kroppsliga och sociala områden, samt aktivitetsfokuserade resultat och negativa aspekter. Framträdande inverkningar sågs inom de psykologiska/emotionella, kognitiva, sociala samt aktivitetsfokuserade kategorierna. Slutsats: Fynden i denna studie belyser vikten av kreativa aktiviteter som arbetsterapeutisk intervention för personer med psykisk ohälsa. De kreativa aktiviteterna bör dock anpassas utifrån den enskilde individen och ses utifrån ett helhetsperspektiv, samt noga planeras och övervägas av arbetsterapeuter innan tillämpning. Författarna anser ett kvarstående behov av framförallt kvalitativ forskning gällande såväl behandlingsresultat som lämpliga metoder i arbetet med kreativa aktiviteter för denna målgrupp. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Ida and Hansson, Frida
supervisor
organization
course
ATPK55 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hälsa, arbetsterapi, aktivitet, kreativitet
language
Swedish
id
8770648
date added to LUP
2016-02-23 13:30:47
date last changed
2016-02-23 13:30:47
@misc{8770648,
 abstract   = {Bakgrund: Att använda kreativa aktiviteter som arbetsterapeutisk intervention för personer med psykisk ohälsa är vanligt förekommande bland arbetsterapeuter. Den tekniska utvecklingen som råder idag kan däremot generera en livsstil där den enskilda individens färdigheter inte används i aktivitet, vilket kan spela en inverkande roll för individers hälsa och välbefinnande. Syfte: Syftet med denna studie var att kartlägga kunskapsläget för hur kreativa aktiviteter som arbetsterapeutisk intervention upplevts och observerats kunna inverka för personer med psykisk ohälsa. Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes med sökningar i olika databaser, vilket slutligen genererade 16 artiklar. Resultat: Genom litteraturstudien uppkom resultatet att kreativa aktiviteter kan inverka på personer med psykisk ohälsa inom följande kategorier; psykologiska/emotionella, kognitiva, fysiska/kroppsliga och sociala områden, samt aktivitetsfokuserade resultat och negativa aspekter. Framträdande inverkningar sågs inom de psykologiska/emotionella, kognitiva, sociala samt aktivitetsfokuserade kategorierna. Slutsats: Fynden i denna studie belyser vikten av kreativa aktiviteter som arbetsterapeutisk intervention för personer med psykisk ohälsa. De kreativa aktiviteterna bör dock anpassas utifrån den enskilde individen och ses utifrån ett helhetsperspektiv, samt noga planeras och övervägas av arbetsterapeuter innan tillämpning. Författarna anser ett kvarstående behov av framförallt kvalitativ forskning gällande såväl behandlingsresultat som lämpliga metoder i arbetet med kreativa aktiviteter för denna målgrupp.},
 author    = {Eriksson, Ida and Hansson, Frida},
 keyword   = {hälsa,arbetsterapi,aktivitet,kreativitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En litteraturstudie om hur kreativa aktiviteter som arbetsterapeutisk intervention kan inverka för personer med psykisk ohälsa},
 year     = {2015},
}