Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner avsedda att öka aktivitetsbalans hos föräldrar till barn med autismspektrumtillstånd

Appelberg, Annicka and Sörensen, Jessika (2015) ATPK55 20152
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Ett grundantagande inom arbetsterapi är att personer som har en balans mellan aktiviteter i vardagen i större utsträckning upplever sin hälsa som god. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan ha svårigheter att hitta en balans i sin vardag. Studies syfte var att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner avsedda att öka aktivitetsbalans hos föräldrar till barn med autismspektrumtillstånd. Fem arbetsterapeuter från Barn och Ungdomshabiliteringen (BoU) i Region Skåne deltog i denna kvalitativa studie. Resultatet visar att arbetsterapeuter på BoU inte har interventioner som är direkt riktade till föräldrars aktivitetsbalans. Arbetsterapeuterna upplever däremot att det finns behov av sådana interventioner. Studien visar... (More)
Ett grundantagande inom arbetsterapi är att personer som har en balans mellan aktiviteter i vardagen i större utsträckning upplever sin hälsa som god. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan ha svårigheter att hitta en balans i sin vardag. Studies syfte var att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner avsedda att öka aktivitetsbalans hos föräldrar till barn med autismspektrumtillstånd. Fem arbetsterapeuter från Barn och Ungdomshabiliteringen (BoU) i Region Skåne deltog i denna kvalitativa studie. Resultatet visar att arbetsterapeuter på BoU inte har interventioner som är direkt riktade till föräldrars aktivitetsbalans. Arbetsterapeuterna upplever däremot att det finns behov av sådana interventioner. Studien visar att insatser till barnen indirekt kan ha en positiv inverkan på föräldrars aktivitetsbalans. Vidare studier behövs för att belysa vilka insatser samt vilken instans som på bästa sätt kan utföra interventioner riktade mot föräldrars aktivitetsbalans. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Appelberg, Annicka and Sörensen, Jessika
supervisor
organization
course
ATPK55 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktivitetsbalans, Autismspektrumtillstånd, Föräldrar, Intervention, Arbetsterapeut, Barn- och ungdomshabilitering
language
Swedish
id
8770672
date added to LUP
2016-02-23 13:30:25
date last changed
2016-02-23 13:30:25
@misc{8770672,
 abstract   = {Ett grundantagande inom arbetsterapi är att personer som har en balans mellan aktiviteter i vardagen i större utsträckning upplever sin hälsa som god. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan ha svårigheter att hitta en balans i sin vardag. Studies syfte var att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner avsedda att öka aktivitetsbalans hos föräldrar till barn med autismspektrumtillstånd. Fem arbetsterapeuter från Barn och Ungdomshabiliteringen (BoU) i Region Skåne deltog i denna kvalitativa studie. Resultatet visar att arbetsterapeuter på BoU inte har interventioner som är direkt riktade till föräldrars aktivitetsbalans. Arbetsterapeuterna upplever däremot att det finns behov av sådana interventioner. Studien visar att insatser till barnen indirekt kan ha en positiv inverkan på föräldrars aktivitetsbalans. Vidare studier behövs för att belysa vilka insatser samt vilken instans som på bästa sätt kan utföra interventioner riktade mot föräldrars aktivitetsbalans.},
 author    = {Appelberg, Annicka and Sörensen, Jessika},
 keyword   = {Aktivitetsbalans,Autismspektrumtillstånd,Föräldrar,Intervention,Arbetsterapeut,Barn- och ungdomshabilitering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner avsedda att öka aktivitetsbalans hos föräldrar till barn med autismspektrumtillstånd},
 year     = {2015},
}