Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Alumnundersökning av specialistsköterskeutbildningen inriktning Anestesi och Operation i förhållande till arbetslivet i södra Sverige

Johansson, Mats LU and Custance Perruca, Faustino LU (2016) VMFM01 20141
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Enligt Socialstyrelsen minskar andelen specialistsjuksköterskor i vården trots att allt fler specialistsjuksköterskor utbildas. I ett försök att ge en förklaring till detta fenomen undersöktes därför två specialistsjuksköterskeutbildningars utbildning (anestesi och operation) samt dessa specialistsjuksköterskors beskrivning av introduktionen i yrket.

Syfte: Syftet med studien är att beskriva alumners upplevelser och erfarenheter av två specialistsjuksköterskeutbildningars kvalitet samt erhållna introduktion i yrket.

Metod: Studien lät två utbildade alumner utvärdera sina utbildningar via en webbenkät. Som metod har en kvantitativ ansatts med hypotetiskt deduktiv statistisk analys valts. Urval Ntot =57 (Nan=33, Nop=24).
... (More)
Bakgrund: Enligt Socialstyrelsen minskar andelen specialistsjuksköterskor i vården trots att allt fler specialistsjuksköterskor utbildas. I ett försök att ge en förklaring till detta fenomen undersöktes därför två specialistsjuksköterskeutbildningars utbildning (anestesi och operation) samt dessa specialistsjuksköterskors beskrivning av introduktionen i yrket.

Syfte: Syftet med studien är att beskriva alumners upplevelser och erfarenheter av två specialistsjuksköterskeutbildningars kvalitet samt erhållna introduktion i yrket.

Metod: Studien lät två utbildade alumner utvärdera sina utbildningar via en webbenkät. Som metod har en kvantitativ ansatts med hypotetiskt deduktiv statistisk analys valts. Urval Ntot =57 (Nan=33, Nop=24).

Resultat: Detta presenteras i teman kring utbildningarnas styrkor, svagheter, skillnader, introduktion samt retrospektiv syn på utbildningen. I utbildningarnas styrkor ses möjlighet till interprofessionellt lärande och god förberedelse med vissa förbehåll relaterat till yrkesspecifika skillnader. Utbildningens svagheter pekar på dåliga förberedande kunskaper att agera i akuta situationer. Alumnerna känner sig ej heller förberedda att handleda studenter och medarbetare. Utbildningens skillnader visar att anestesialumnerna känner sig säkrare på att utvärdera omvårdnadsåtgärder samt bättre farmakologiska kunskaper om operationalumnerna. Överlag var anestesialumnerna mer nöjda med sin utbildning/introduktion jämfört med operationalumnerna. En tredjedel av operationalumnerna anser ej att utbildningen motsvarar yrkesutövandet.

Slutsats: Utbildningarna antyds ha god kvalitet med vissa förbehåll för förbättringar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Mats LU and Custance Perruca, Faustino LU
supervisor
organization
course
VMFM01 20141
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Other
id
8772056
date added to LUP
2016-02-25 11:25:17
date last changed
2016-02-25 11:25:17
@misc{8772056,
 abstract   = {Bakgrund: Enligt Socialstyrelsen minskar andelen specialistsjuksköterskor i vården trots att allt fler specialistsjuksköterskor utbildas. I ett försök att ge en förklaring till detta fenomen undersöktes därför två specialistsjuksköterskeutbildningars utbildning (anestesi och operation) samt dessa specialistsjuksköterskors beskrivning av introduktionen i yrket. 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva alumners upplevelser och erfarenheter av två specialistsjuksköterskeutbildningars kvalitet samt erhållna introduktion i yrket. 

Metod: Studien lät två utbildade alumner utvärdera sina utbildningar via en webbenkät. Som metod har en kvantitativ ansatts med hypotetiskt deduktiv statistisk analys valts. Urval Ntot =57 (Nan=33, Nop=24). 

Resultat: Detta presenteras i teman kring utbildningarnas styrkor, svagheter, skillnader, introduktion samt retrospektiv syn på utbildningen. I utbildningarnas styrkor ses möjlighet till interprofessionellt lärande och god förberedelse med vissa förbehåll relaterat till yrkesspecifika skillnader. Utbildningens svagheter pekar på dåliga förberedande kunskaper att agera i akuta situationer. Alumnerna känner sig ej heller förberedda att handleda studenter och medarbetare. Utbildningens skillnader visar att anestesialumnerna känner sig säkrare på att utvärdera omvårdnadsåtgärder samt bättre farmakologiska kunskaper om operationalumnerna. Överlag var anestesialumnerna mer nöjda med sin utbildning/introduktion jämfört med operationalumnerna. En tredjedel av operationalumnerna anser ej att utbildningen motsvarar yrkesutövandet. 

Slutsats: Utbildningarna antyds ha god kvalitet med vissa förbehåll för förbättringar.},
 author    = {Johansson, Mats and Custance Perruca, Faustino},
 language   = {mis},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Alumnundersökning av specialistsköterskeutbildningen inriktning Anestesi och Operation i förhållande till arbetslivet i södra Sverige},
 year     = {2016},
}