Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barnhälsovårdssjuksköterskans upplevelse av att främja barnets hälsa i familjer där språket är en barriär

Abdisalan, Fatuma LU and Wiborn, Charlotte LU (2016) SBUM20 20152
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Målet för hälso- och sjukvård i Sverige är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Hälsovården för barn påverkas av i vilken utsträckning deras föräldrar kan tillgodose sig den information, hjälp och råd de får i barnhälsovården. Syftet med denna studie var att belysa barnhälsovårdssjuksköterskans upplevelse av att främja barnets hälsa
i familjer där språket är en barriär. Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer med sjuksköterskor som arbetade på
barnavårdscentral. Analys av intervjuerna gjordes med innehållsanalys. Resultatet beskriver barnhälsovårdssjuksköterskornas
upplevelser utifrån tre teman, att ha barnet i fokus, mer än bara språket och strategier för att överbrygga barriärer. Utifrån
studiens... (More)
Målet för hälso- och sjukvård i Sverige är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Hälsovården för barn påverkas av i vilken utsträckning deras föräldrar kan tillgodose sig den information, hjälp och råd de får i barnhälsovården. Syftet med denna studie var att belysa barnhälsovårdssjuksköterskans upplevelse av att främja barnets hälsa
i familjer där språket är en barriär. Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer med sjuksköterskor som arbetade på
barnavårdscentral. Analys av intervjuerna gjordes med innehållsanalys. Resultatet beskriver barnhälsovårdssjuksköterskornas
upplevelser utifrån tre teman, att ha barnet i fokus, mer än bara språket och strategier för att överbrygga barriärer. Utifrån
studiens resultat dras slutsatsen att det finns behov av en översyn av tolkarnas kvalité inom hälso- och sjukvården samt att ytterligare forskning behövs vad gäller den kulturella kompetensens betydelse för patienten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Abdisalan, Fatuma LU and Wiborn, Charlotte LU
supervisor
organization
course
SBUM20 20152
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
invandrarfamiljer, barnhälsovårdssjuksköterska, Språkbarriärer, kulturell kompetens, tolk
language
Swedish
id
8812452
date added to LUP
2017-03-01 13:11:33
date last changed
2017-03-01 13:11:33
@misc{8812452,
 abstract   = {Målet för hälso- och sjukvård i Sverige är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Hälsovården för barn påverkas av i vilken utsträckning deras föräldrar kan tillgodose sig den information, hjälp och råd de får i barnhälsovården. Syftet med denna studie var att belysa barnhälsovårdssjuksköterskans upplevelse av att främja barnets hälsa
i familjer där språket är en barriär. Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer med sjuksköterskor som arbetade på
barnavårdscentral. Analys av intervjuerna gjordes med innehållsanalys. Resultatet beskriver barnhälsovårdssjuksköterskornas
upplevelser utifrån tre teman, att ha barnet i fokus, mer än bara språket och strategier för att överbrygga barriärer. Utifrån
studiens resultat dras slutsatsen att det finns behov av en översyn av tolkarnas kvalité inom hälso- och sjukvården samt att ytterligare forskning behövs vad gäller den kulturella kompetensens betydelse för patienten.},
 author    = {Abdisalan, Fatuma and Wiborn, Charlotte},
 keyword   = {invandrarfamiljer,barnhälsovårdssjuksköterska,Språkbarriärer,kulturell kompetens,tolk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barnhälsovårdssjuksköterskans upplevelse av att främja barnets hälsa i familjer där språket är en barriär},
 year     = {2016},
}