Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"När vi kan prata med varandra, kan vi prata med barnen" - En studie av en parterapeutisk behandling i barnhälsovårdskontexten

Ahlner, Jenny LU (2016) PPTR06 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Uppsatsen är en fallstudie av en parterapeutisk behandling inom barnhälsovården, huvudsakligen inspirerad av EFT, Emotionally focused Couple Therapy, med några interventioner lånade från Circle of Security och Compassionfokuserad terapi. Tanken med att använda denna för barnhälsovården otypiska behandlingsform var att prova en metod att bemöta en mindre vanlig men återkommande typ av ärende: föräldrar som uttrycker oro för och lidande kring att problemen i parrelationen påverkar föräldraskapet och barnen negativt. Forskning visar att föräldrarnas parrelation har stor betydelse för det lilla barnets psykiska utveckling och hälsa. Trots detta finns ingen formell tradition att bemöta detta problem inom barnhälsovården. Resultatet av studien... (More)
Uppsatsen är en fallstudie av en parterapeutisk behandling inom barnhälsovården, huvudsakligen inspirerad av EFT, Emotionally focused Couple Therapy, med några interventioner lånade från Circle of Security och Compassionfokuserad terapi. Tanken med att använda denna för barnhälsovården otypiska behandlingsform var att prova en metod att bemöta en mindre vanlig men återkommande typ av ärende: föräldrar som uttrycker oro för och lidande kring att problemen i parrelationen påverkar föräldraskapet och barnen negativt. Forskning visar att föräldrarnas parrelation har stor betydelse för det lilla barnets psykiska utveckling och hälsa. Trots detta finns ingen formell tradition att bemöta detta problem inom barnhälsovården. Resultatet av studien blev en beskrivning av en terapeutisk process där familjesystemet påverkades av parterapin, på så sätt att föräldrarna kunde stödja varandra bättre i föräldraskapet, när parrelationen upplevdes som tryggare. Detta påverkade även förälder-barnrelationen, upplevde föräldrarna. Paret kunde efterhand prata mer med varandra, uttrycka anknytningsbehov och förstå varandra och sig själva bättre. En tanke som studien gav är att parrelation och föräldrasamarbetes-relation borde ses som överlappande i småbarnsfamiljer. Uppsatsen hoppas kunna bidra till ökad kunskap om att - med barnets hälsa i fokus - arbeta med föräldrar i parterapi. (Less)
Abstract
This thesis is a case study of a couple therapy in the context of the Childrens Healthcare. The therapy was mainly influenced by Emotionally Focused Couple Therapy, with some interventions from Circle of Security and Compassion Focused Therapy. The purpose was to try out a treatment for a not so common but recurring type of case; parents who express suffering because their problematic couple relation is having a negative impact on the children. Research shows that the couple relation has a big impact on the small childs mental health. Yet there is no formal tradition to treat this problem in the Childrens Healthcare. The result of the study was a description of a therapeutic process where the family system was influenced by the treatment,... (More)
This thesis is a case study of a couple therapy in the context of the Childrens Healthcare. The therapy was mainly influenced by Emotionally Focused Couple Therapy, with some interventions from Circle of Security and Compassion Focused Therapy. The purpose was to try out a treatment for a not so common but recurring type of case; parents who express suffering because their problematic couple relation is having a negative impact on the children. Research shows that the couple relation has a big impact on the small childs mental health. Yet there is no formal tradition to treat this problem in the Childrens Healthcare. The result of the study was a description of a therapeutic process where the family system was influenced by the treatment, in that co-parenting was supported when the couple relation was experienced as safer. This also influenced the parent-child relation. The parents could express their attachment needs, communicate and understand each other better. The thesis arguments that the couple relation and the co-parenting relation should be percieved as partly overlapping in families with small children. The thesis hopes to contribute to deeper knowledge about working with couple therapy with the childs needs in focus. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{8837711,
 abstract   = {This thesis is a case study of a couple therapy in the context of the Childrens Healthcare. The therapy was mainly influenced by Emotionally Focused Couple Therapy, with some interventions from Circle of Security and Compassion Focused Therapy. The purpose was to try out a treatment for a not so common but recurring type of case; parents who express suffering because their problematic couple relation is having a negative impact on the children. Research shows that the couple relation has a big impact on the small childs mental health. Yet there is no formal tradition to treat this problem in the Childrens Healthcare. The result of the study was a description of a therapeutic process where the family system was influenced by the treatment, in that co-parenting was supported when the couple relation was experienced as safer. This also influenced the parent-child relation. The parents could express their attachment needs, communicate and understand each other better. The thesis arguments that the couple relation and the co-parenting relation should be percieved as partly overlapping in families with small children. The thesis hopes to contribute to deeper knowledge about working with couple therapy with the childs needs in focus.},
 author    = {Ahlner, Jenny},
 keyword   = {Circle of Security,Emotionally Focused Couple Therapy,EFT,couple therapy,infant health,infant development,parental support,attachment,couple relation,co-parenting,parenting,family therapy: systems theory,Childrens Healthcare,Compassion Focused Therapy,case study,hermenutics,participating observation,action research,exploration,familjeterapi,systemteori,förebyggande barnhälsovård,föräldraskap,parrelation,föräldrasamarbete,anknytning,föräldrastöd,spädbarnsutveckling,spädbarnshälsa,parterapi,Compassionfokuserad terapi,fallstudie,hermeneutik,deltagande,observation,aktionsforskning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"När vi kan prata med varandra, kan vi prata med barnen" - En studie av en parterapeutisk behandling i barnhälsovårdskontexten},
 year     = {2016},
}