Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ungdomars upplevelse av anknytningsbaserad familjeterapi.

Ölund, Suzanne LU and Järvbring, Anna LU (2016) PPTT06 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Vi har i denna uppsats intervjuat ungdomar som genomgått anknytningsbaserad familjeterapi om deras upplevelse av terapin efter avslutad behandling. Uppsatsen syftar till att diskutera och skapa en fördjupad förståelse för ungdomarnas upplevelse av behandlingen. Uppsatsen utgår ifrån en fenomenologisk, hermeneutisk metodik. Vi har frågat ungdomarna om upplevelsen före, under och efter terapin och bett dem beskriva eventuella skillnader i känslorna. Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer där de beskrivit för oss hur de upplevt terapin. Empirin har analyserats med utgångspunkt från anknytningsteori och emotion focused therapy. Urvalet inkluderar åtta slumpmässigt utvalda ungdomar som har genomfört anknytningsbaserad familjeterapi inom... (More)
Vi har i denna uppsats intervjuat ungdomar som genomgått anknytningsbaserad familjeterapi om deras upplevelse av terapin efter avslutad behandling. Uppsatsen syftar till att diskutera och skapa en fördjupad förståelse för ungdomarnas upplevelse av behandlingen. Uppsatsen utgår ifrån en fenomenologisk, hermeneutisk metodik. Vi har frågat ungdomarna om upplevelsen före, under och efter terapin och bett dem beskriva eventuella skillnader i känslorna. Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer där de beskrivit för oss hur de upplevt terapin. Empirin har analyserats med utgångspunkt från anknytningsteori och emotion focused therapy. Urvalet inkluderar åtta slumpmässigt utvalda ungdomar som har genomfört anknytningsbaserad familjeterapi inom barn och ungdomspsykiatrin, Västra Götalandsregionen. Det var ett bortfall av två personer. Åldern på de medverkande i studien var mellan 15-19 år. Det ungdomarna beskrev är att de inför behandlingen upplevde en känsla av hopplöshet, att de var aggressiva och isolerade sig främst från sina föräldrar. Under behandlingen upplevde de en succesiv förändring. De beskrev hur de upplevde en ökad känsla av sorg samtidigt som de upplevde en ökad förståelse för sitt beteende och för föräldrarnas beteende.

Resultaten visade att ungdomarna upplevde en positiv förändring efter genomförd behandling. Det de upplevde var att de efter avslutad behandling bättre kunde kommunicera med sina föräldrar. Som ett resultat
av den förbättrade kommunikationen kände de sig lugnare och mindre arga. Vidare hade de utvecklat en fördjupad förståelse för sig själva och sin situation. Resultaten visade att ungdomarnas upplevelse av
anknytningsbaserad familjeterapi var att behandlingen gjorde att ungdomarna i studien blev sedda och förstådda av sina föräldrar utifrån sina primära känslor. (Less)
Popular Abstract
In this thesis we have made interviews with young people who have completed attachment based family therapy about their experience of the treatment. The thesis aims to discuss and create a deeper understanding of what young people describe as their experience of the therapy. The paper is based on phenomenological, hermeneutic methodology. We asked the young people about their experience before, under and after the therapy, and asked them to describe variations in feelings. We have performed semistructured interviews in which they described to us how they experienced the therapy. The data has been analysed by using attachment based theory and emotion focused therapy. The sample included eight randomly selected young people who have... (More)
In this thesis we have made interviews with young people who have completed attachment based family therapy about their experience of the treatment. The thesis aims to discuss and create a deeper understanding of what young people describe as their experience of the therapy. The paper is based on phenomenological, hermeneutic methodology. We asked the young people about their experience before, under and after the therapy, and asked them to describe variations in feelings. We have performed semistructured interviews in which they described to us how they experienced the therapy. The data has been analysed by using attachment based theory and emotion focused therapy. The sample included eight randomly selected young people who have completed attachment based family therapy in child and youth psychiatry, Västra Götalandsregionen. Two persons dropped out of the study. The age of the participants ranged from 15–19 years. What the young people describe was that they before the therapy experienced a feeling of hopelessness, that they were aggressive and isolated themselves primarily from their parents. During the therapy they gradually experienced change. They describe how they experienced an increased feeling of sadness at the same time as they also experienced an increased understanding of their behavior and their parent’s behavior.

The results we found were that young people experienced a positive change after treatment. What they experienced was that after the end of treatment they have been better able to communicate with their parents. As a result of the improved communication they felt calmer and experienced less anger. Furthermore, they developed a deeper understanding of themselves and of the situation. The results showed that the young people´s experience of the attachment based family therapy was that it allowed for the participants in the study to be seen and understood by their parents based on their primary feelings. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ölund, Suzanne LU and Järvbring, Anna LU
supervisor
organization
course
PPTT06 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
kommunikation, ungdomar, anknytningsbaserad familjeterapi, communication, Attachment based family therapy, adolescents
language
Swedish
id
8837718
date added to LUP
2016-03-09 11:09:39
date last changed
2016-03-09 11:09:39
@misc{8837718,
 abstract   = {Vi har i denna uppsats intervjuat ungdomar som genomgått anknytningsbaserad familjeterapi om deras upplevelse av terapin efter avslutad behandling. Uppsatsen syftar till att diskutera och skapa en fördjupad förståelse för ungdomarnas upplevelse av behandlingen. Uppsatsen utgår ifrån en fenomenologisk, hermeneutisk metodik. Vi har frågat ungdomarna om upplevelsen före, under och efter terapin och bett dem beskriva eventuella skillnader i känslorna. Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer där de beskrivit för oss hur de upplevt terapin. Empirin har analyserats med utgångspunkt från anknytningsteori och emotion focused therapy. Urvalet inkluderar åtta slumpmässigt utvalda ungdomar som har genomfört anknytningsbaserad familjeterapi inom barn och ungdomspsykiatrin, Västra Götalandsregionen. Det var ett bortfall av två personer. Åldern på de medverkande i studien var mellan 15-19 år. Det ungdomarna beskrev är att de inför behandlingen upplevde en känsla av hopplöshet, att de var aggressiva och isolerade sig främst från sina föräldrar. Under behandlingen upplevde de en succesiv förändring. De beskrev hur de upplevde en ökad känsla av sorg samtidigt som de upplevde en ökad förståelse för sitt beteende och för föräldrarnas beteende.

Resultaten visade att ungdomarna upplevde en positiv förändring efter genomförd behandling. Det de upplevde var att de efter avslutad behandling bättre kunde kommunicera med sina föräldrar. Som ett resultat
av den förbättrade kommunikationen kände de sig lugnare och mindre arga. Vidare hade de utvecklat en fördjupad förståelse för sig själva och sin situation. Resultaten visade att ungdomarnas upplevelse av
anknytningsbaserad familjeterapi var att behandlingen gjorde att ungdomarna i studien blev sedda och förstådda av sina föräldrar utifrån sina primära känslor.},
 author    = {Ölund, Suzanne and Järvbring, Anna},
 keyword   = {kommunikation,ungdomar,anknytningsbaserad familjeterapi,communication,Attachment based family therapy,adolescents},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ungdomars upplevelse av anknytningsbaserad familjeterapi.},
 year     = {2016},
}