Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kontroll av skötseln samt skötselplanerna för naturreservaten Linnebjer och Fågelsångsdalen

Olsson, Sara (2016) BIOK01 20152
Degree Projects in Biology
Abstract
The aim of this study is to examine how the two nature reserves Fågelsångsdalen and Linnebjer are being maintained. Fågelsångsdalen has 16 different management areas whereas Linnebjer has 12. My observations for each of these areas took place out in the field with the help of each management plan and a map of the area. The current status of the different management areas is compared to the management plan. Any shortcomings in the management plan are presented and possible measures are proposed. Also, the content of the two management plans has been examined and whether they should be revised or not has been determined. A scale from 0-10 is used to grade how well the different areas live up to the management plan, where 0 means that the... (More)
The aim of this study is to examine how the two nature reserves Fågelsångsdalen and Linnebjer are being maintained. Fågelsångsdalen has 16 different management areas whereas Linnebjer has 12. My observations for each of these areas took place out in the field with the help of each management plan and a map of the area. The current status of the different management areas is compared to the management plan. Any shortcomings in the management plan are presented and possible measures are proposed. Also, the content of the two management plans has been examined and whether they should be revised or not has been determined. A scale from 0-10 is used to grade how well the different areas live up to the management plan, where 0 means that the area does not live up to the management plan and 10 means that the area entirely live up to the management plan. In Fågelsångsdalen 12.3% of the nature reserves total area lies within the interval 0-2, 10% lies within 3-5, 59.2% lies within 6-8 and 18.5% lies within the interval 9-10. In Linnebjer 3.9% of the reserves total area lies within the interval 0-2, 0% lies within 3-5, 55,0% lies within 6-8 and 41.1% lies within the interval 9-10. This study comfirms that the management of Fågelsångsdalen and Linnebjer is not entirely in accordance with their management plans. Some of the management areas are better taken care of than others. Some small changes should also be done in both management plans. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Naturreservat – områden som behöver vård och omsorg

Ett naturreservat är ett skyddat naturområde som många gånger bjuder på varierande och vacker natur. Kanske har du någon gång besökt ett reservat och strövat i lövskogen, tittat på fåglar eller kanske fikat på ängsmarken. Vad du troligtvis inte tänkte på då är hur mycket vård och omsorg som faktiskt kan ligga bakom ett välskött naturreservat. För att denna vård och omsorg ska ske på rätt sätt har varje reservat en egen skötselplan som specificerar vilken typ av skötsel det specifika reservatet behöver.

År 1963 erkändes Fågelsångsdalen som ett naturreservat och för Linnebjer skedde detta 1980. Båda områdena ligger i Lunds kommun och har en storlek på 13 respektive 38 hektar.... (More)
Naturreservat – områden som behöver vård och omsorg

Ett naturreservat är ett skyddat naturområde som många gånger bjuder på varierande och vacker natur. Kanske har du någon gång besökt ett reservat och strövat i lövskogen, tittat på fåglar eller kanske fikat på ängsmarken. Vad du troligtvis inte tänkte på då är hur mycket vård och omsorg som faktiskt kan ligga bakom ett välskött naturreservat. För att denna vård och omsorg ska ske på rätt sätt har varje reservat en egen skötselplan som specificerar vilken typ av skötsel det specifika reservatet behöver.

År 1963 erkändes Fågelsångsdalen som ett naturreservat och för Linnebjer skedde detta 1980. Båda områdena ligger i Lunds kommun och har en storlek på 13 respektive 38 hektar. Fågelsångsdalen är indelad i 16 skötselområden och Linnebjer har 12 sådana. Fågelsångsdalen ägs av Lunds kommun samt av privatpersoner och det är också dessa parter som tillsammans med Länsstyrelsen sköter reservatet. I Linnebjers fall är det Naturvårdsverket som äger området och Länsstyrelsen som ansvarar för skötseln. Då Fågelsångsdalen samt Linnebjer utsågs till naturreservat upprättade Länsstyrelsen skötselplaner för de båda områdena. Syftet med en sådan skötselplan är att tydliggöra målsättningen för reservatet samt beskriva hur området ska underhållas för att upprätthålla den biologiska mångfalden och för att människan ska kunna ta del av naturen.

Jag har varit ute i fält och kontrollerat Fågelsångsdalens- samt Linnebjers nuvarande status och jämfört denna information med tillhörande skötselplan. Med hjälp av skötselplan och karta för respektive område gick jag systematiskt igenom de olika skötselområdena. Observerade brister samt utsträckningen av dessa låg sedan till grund för min bedömning av hur väl skötselområdena var skötta. Områdenas status graderades utifrån skalan 0-10 där 0 motsvarade ”stämmer inte alls överrens med skötselplanen” och 10 motsvarade ”helt i enlighet med skötselplanen”. Åtgärder för de brister som kunde ses föreslogs. I samband med detta granskade jag även innehållet i skötselplanerna och drog slutsatser kring huruvida de bör revideras eller ej.

Av Fågelsångsdalens totala areal ligger 12,3% inom intervallet 0-2 medan det i Linnebjer endast är 3,9%. För Fågelsångsdalen ligger 10% inom intervallet 3-5, motsvarande siffra för Linnebjer är 0%. Inom intervallet 6-8 ligger 59,2% av Fågelsångsdalens totala areal och i Linnebjer ligger 55,0% inom detta intervall. Inom det bästa intervallet, 9-10, ligger 18,5% av Fågelsångsdalens totala areal medan det för Linnebjer är 41,1%. Varken Fågelsångsdalen eller Linnebjer lever alltså upp till sina skötselplaner helt och hållet. Det är också så att den nuvarande statusen i Fågelsångsdalen är sämre i jämförelse med den i Linnebjer. Förslag till åtgärder för de brister som sågs togs fram, bland annat hur de gnagskadade träden i Linnebjer kan skyddas och på vilket sätt ökade slåtterinsattser i Fågelsångsdalen kan gynna reservatet och dess biologiska mångfald. Gällande revidering av skötselplanerna behöver de båda uppdateras.

Handledare: Eva Waldemarson
Examensarbete i biologi, 15 hp, 2015
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Sara
supervisor
organization
course
BIOK01 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8840916
date added to LUP
2016-03-10 13:27:10
date last changed
2016-03-10 13:27:10
@misc{8840916,
 abstract   = {The aim of this study is to examine how the two nature reserves Fågelsångsdalen and Linnebjer are being maintained. Fågelsångsdalen has 16 different management areas whereas Linnebjer has 12. My observations for each of these areas took place out in the field with the help of each management plan and a map of the area. The current status of the different management areas is compared to the management plan. Any shortcomings in the management plan are presented and possible measures are proposed. Also, the content of the two management plans has been examined and whether they should be revised or not has been determined. A scale from 0-10 is used to grade how well the different areas live up to the management plan, where 0 means that the area does not live up to the management plan and 10 means that the area entirely live up to the management plan. In Fågelsångsdalen 12.3% of the nature reserves total area lies within the interval 0-2, 10% lies within 3-5, 59.2% lies within 6-8 and 18.5% lies within the interval 9-10. In Linnebjer 3.9% of the reserves total area lies within the interval 0-2, 0% lies within 3-5, 55,0% lies within 6-8 and 41.1% lies within the interval 9-10. This study comfirms that the management of Fågelsångsdalen and Linnebjer is not entirely in accordance with their management plans. Some of the management areas are better taken care of than others. Some small changes should also be done in both management plans.},
 author    = {Olsson, Sara},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kontroll av skötseln samt skötselplanerna för naturreservaten Linnebjer och Fågelsångsdalen},
 year     = {2016},
}