Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kontroll av skötseln samt skötselplanerna för naturreservaten Linnebjer och Fågelsångsdalen

Andersson, Joanna (2016) BIOK01 20152
Degree Projects in Biology
Abstract
There are a number of reasons to form a nature reserve - to preserve and promote biodiversity and to assure areas for outdoor life are two of them. To be able to maintain these values, it is important that an adequate management plan is established for the area in question.
I have examined two nature reserves in the county of Lund, Sweden – Fågelsångsdalen and Linnebjer. Both of these reserves contain different kinds of habitats and therefore harbour a vast variety of species. The reserves are, since 2004, also Natura 2000-areas. By comparing the areas’ current status with the objectives of their respective management plans, I could get an understanding of how well these areas and their values are maintained. I have also studied the... (More)
There are a number of reasons to form a nature reserve - to preserve and promote biodiversity and to assure areas for outdoor life are two of them. To be able to maintain these values, it is important that an adequate management plan is established for the area in question.
I have examined two nature reserves in the county of Lund, Sweden – Fågelsångsdalen and Linnebjer. Both of these reserves contain different kinds of habitats and therefore harbour a vast variety of species. The reserves are, since 2004, also Natura 2000-areas. By comparing the areas’ current status with the objectives of their respective management plans, I could get an understanding of how well these areas and their values are maintained. I have also studied the management plans themselves, written in 1993 and 1980 respectively, to see if anything needs to be changed or added. Furthermore I have looked into the network of the agencies - and other parties - responsible for the maintanance of nature reserves to get a better understanding of their work. Based on my observations of the areas, 18.5% of Fågelsångsdalen’s total area meets all the objectives in the management plan. The corresponding number for Linnebjer is 41.3%. Also based on my observations in field; 4 things ought to be changed and/or added in the management plan for Fågelsångsdalen, in favor of the goals for the area. The corresponding number for Linnebjer is 2.
Since neither Fågelsångsdalen or Linnebjer meets all the objectives in their management plans, some values may eventually be lost if no appropriate action is taken. However, I find that the management plans themselves, for both Fågelsångsdalen and Linnebjer, on the whole are good. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Skötselplaner – långa och tråkiga, men viktiga!

De flesta av oss tycker nog att det är härligt att ge sig ut i ett naturreservat och strosa runt – uppleva de många typer av växter och djur som området erbjuder. Kanske får man se både fåglar, däggdjur, insekter och med stor sannolikhet får man vandra i både skog och äng. Naturreservat har detta gemensamt – de erhåller en stor variation av naturtyper, vilket i sin tur innebär att många olika växt- och djurarter finns där. För att se till att denna härliga omgivning bevaras på bästa sätt och att området kan nyttjas för friluftsliv, har alla naturreservat en skötselplan som beskriver hur området ska skötas. Det är länsstyrelsen som fastställer dessa planer och ibland är det också de som är... (More)
Skötselplaner – långa och tråkiga, men viktiga!

De flesta av oss tycker nog att det är härligt att ge sig ut i ett naturreservat och strosa runt – uppleva de många typer av växter och djur som området erbjuder. Kanske får man se både fåglar, däggdjur, insekter och med stor sannolikhet får man vandra i både skog och äng. Naturreservat har detta gemensamt – de erhåller en stor variation av naturtyper, vilket i sin tur innebär att många olika växt- och djurarter finns där. För att se till att denna härliga omgivning bevaras på bästa sätt och att området kan nyttjas för friluftsliv, har alla naturreservat en skötselplan som beskriver hur området ska skötas. Det är länsstyrelsen som fastställer dessa planer och ibland är det också de som är naturvårdsförvaltare, i andra fall är det exempelvis kommunen.

Jag undersökte två naturreservat i Lunds kommun, Fågelsångsdalen och Linnebjer. Med mig hade jag respektive naturreservats skötselplan samt kartor över varje reservats olika delområden. Utifrån dessa förutsättningar kunde jag på ett systematiskt sätt ta mig runt i reservat och jämföra den nuvarande statusen av området ifråga med målen i skötselplanen. Levde området upp till målsättningarna – sköts reservat som det bör enligt skötselplanen? Behöver skötselplanen revideras på någon punkt för att på bästa sätt värna flora, fauna och friluftsliv?

Varken Fågelsångsdalens- eller Linnebjers alla områden sköts på de sätt som de borde enligt skötselplanen. Enligt mina observationer gjorda i fält lever 18,5% av Fågelsångsdalens totala area upp till alla målsättningar i skötselplanen; motsvarande siffra för Linnebjer är 41,3%. Exempelvis var några av Fågelsångsdalens ängsmarker för dåligt hävdade på grund av lågt betestryck och/eller otillräckliga slåtter-/röjningsinsatser. Vissa delar av skogen i Linnebjer, vars målsättning är att det ska vara en ek-hasselskog, har väldigt få unga ekar. Dessutom har skogen i Linnebjer mycket hängande och lutande stammar, något som inte bara kan missgynna omkringliggande vegetation utan även friluftslivet. Jag anser att båda skötselplanerna bör revideras på några punkter, exempelvis bör det specificeras hur eken ska skötas i Linnebjer. I Fågelsångsdalens skötselplan bör man bland annat lägga större vikt vid slåtterinsatser då det gynnar så många arter av både växter och djur.

Handledare: Eva Waldemarson
Examensarbete i biologi 15 hp, 2015.
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Joanna
supervisor
organization
course
BIOK01 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
English
id
8840976
date added to LUP
2016-03-10 14:27:22
date last changed
2016-03-10 14:27:22
@misc{8840976,
 abstract   = {There are a number of reasons to form a nature reserve - to preserve and promote biodiversity and to assure areas for outdoor life are two of them. To be able to maintain these values, it is important that an adequate management plan is established for the area in question.
I have examined two nature reserves in the county of Lund, Sweden – Fågelsångsdalen and Linnebjer. Both of these reserves contain different kinds of habitats and therefore harbour a vast variety of species. The reserves are, since 2004, also Natura 2000-areas. By comparing the areas’ current status with the objectives of their respective management plans, I could get an understanding of how well these areas and their values are maintained. I have also studied the management plans themselves, written in 1993 and 1980 respectively, to see if anything needs to be changed or added. Furthermore I have looked into the network of the agencies - and other parties - responsible for the maintanance of nature reserves to get a better understanding of their work. Based on my observations of the areas, 18.5% of Fågelsångsdalen’s total area meets all the objectives in the management plan. The corresponding number for Linnebjer is 41.3%. Also based on my observations in field; 4 things ought to be changed and/or added in the management plan for Fågelsångsdalen, in favor of the goals for the area. The corresponding number for Linnebjer is 2.
Since neither Fågelsångsdalen or Linnebjer meets all the objectives in their management plans, some values may eventually be lost if no appropriate action is taken. However, I find that the management plans themselves, for both Fågelsångsdalen and Linnebjer, on the whole are good.},
 author    = {Andersson, Joanna},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kontroll av skötseln samt skötselplanerna för naturreservaten Linnebjer och Fågelsångsdalen},
 year     = {2016},
}