Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ramsvikslandets Naturreservat; en utvärdering av skötseln, kopplat till hotade gentianaväxter

Hansson, Elinor (2016) BIOK01 20151
Degree Projects in Biology
Abstract
With the gain of productivity in farming the last decades, there has been great loss in species richness. Many plant species that have evolved and adapted alongside to traditional farming and benefiting to the managed land use, are now disappearing in great numbers. Three thirds of Sweden’s endangered plant species are those who thrive in managed grasslands like meadows and grazing areas. The traditional farming has during the years been substituted by fertilizers and high production management. In the west coast of Sweden, the nature reserve called “Ramsviks Naturreservat” aims to keep the beautiful cultivated landscape and the high values of biodiversity. A plan for management was made in 2006 together with a renewal of the old decision... (More)
With the gain of productivity in farming the last decades, there has been great loss in species richness. Many plant species that have evolved and adapted alongside to traditional farming and benefiting to the managed land use, are now disappearing in great numbers. Three thirds of Sweden’s endangered plant species are those who thrive in managed grasslands like meadows and grazing areas. The traditional farming has during the years been substituted by fertilizers and high production management. In the west coast of Sweden, the nature reserve called “Ramsviks Naturreservat” aims to keep the beautiful cultivated landscape and the high values of biodiversity. A plan for management was made in 2006 together with a renewal of the old decision for the reserve.

One species group, highly tied to meadows and grazing areas, is the small purple gentian flowers of the genus Gentianella. Alongside with the traditional farming the gentianella has made adaptation to benefit and thrive in the old fashion European farming land. This ability leads them to act as a good indicator species for old natural grasslands. Therefor an investigation of the population growth of the different gentian species at Ramsvik was conducted, to indicate how well managed the land is.

The four taxa of Gentianella found at Ramsvik - Gentianella campestris ssp. campestris (L.) Börner, G. campestris ssp. baltica (Murb.) Löve & Löve, G. amarella (L.) Börner, and G. uliginosa. (Willd.) Börner have been well documented during the last ten years by Evastina Blomgren, member of the organization “Floraväktarna”. The data that have been collected over the years were analyzed and the results showed some positive results for G. campertris ssp. baltica which is endangered. Some of the areas showed a decline of population growth, or a populations with numbers low enough to risk the future survival. The result may depend on different factors. Gentianella ssp. benefits from mowing in the summer and late grazing, and too intensive grazing result a decline in plant numbers. Many farmers let their cattle graze all through the summer, which tends to have a negative impact on the gentian species. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Liten blomma i backen, formad av bondens blod, svett och tårar

En bit innan semesterparadiset Smögen, ligger en liten ö med mångårig historia. Här har marken odlats under många hundra år. På sommaren slåttrade man gräset, bar det till höbalar, och korna betade lojt på med utsikt över klipporna och havet. Störningarna var stora på gräsmarkerna, lien skar av växterna och korna betade, för många växter var det inte särskilt optimalt. Så småningom, hittade växter dit som fördelaktigt kunde utnyttja omständigheterna. Växter som gynnades av den traditionella hävden, som behövde slåttern för att spridas, som kunde passa på att växa när de högre växterna blev avklippta eller uppätna. En sådan typ av växt kallas ekotyp, en specialiserad växt,... (More)
Liten blomma i backen, formad av bondens blod, svett och tårar

En bit innan semesterparadiset Smögen, ligger en liten ö med mångårig historia. Här har marken odlats under många hundra år. På sommaren slåttrade man gräset, bar det till höbalar, och korna betade lojt på med utsikt över klipporna och havet. Störningarna var stora på gräsmarkerna, lien skar av växterna och korna betade, för många växter var det inte särskilt optimalt. Så småningom, hittade växter dit som fördelaktigt kunde utnyttja omständigheterna. Växter som gynnades av den traditionella hävden, som behövde slåttern för att spridas, som kunde passa på att växa när de högre växterna blev avklippta eller uppätna. En sådan typ av växt kallas ekotyp, en specialiserad växt, anpassad till en viss miljö. Kustgentiana och Fältgentiana är två växter som är så pass specialiserade och knutna till en miljö att de kallas indikator arter. Båda två har kunnat hittas under lång tid ute på Ramsvik. Den är som ett litet band till historian av kustjordbruk i Bohuslän. Något som har gett landskapet sitt karaktäristiska karga vackra landskap med stor artrikhet.

Ramsvik har varit ett naturreservat sedan sjuttiotalet men beslutet förnyades 2006 med en ny skötselplan. Syftet med reservatet är bland annat att bevara kulturlandskapet och dess stora vetenskapliga naturvärden och landskapliga värden. Utöver kust- och ängsgentiana växer här även sump- och ängsgentiana, arter som även de är hävdberoende. Genom att sammanställa tio års inventeringar gjorda av Evastina Blomgren, Floraväktare1 och författare till Bohusläns flora (2011)2 genom Artportalen3, analyserades tillväxten av de olika gentianaväxterna på sju olika platser.

Resultaten visade att kustgentiana har en stor nog population på tre av sex lokaler där de återfinns, och var den art med bäst förutsättningar i tal om populationsstorlek. Flera av de andra har minskande populationer eller mycket små vilket gör dom mycket sårbara och risken för utdöende är stor.

Forskning har visat att typen av skötsel är av stor vikt. Det räcker inte med endast bete, det har istället motsatt effekt. För hårt betestryck missgynnar gentianaväxterna och de minskar kraftigt i populationer där bete sker hela sommaren. Istället borde hävden bestå av slåtter under juli innan ett senare betessläpp i augusti. Då har gentianorna hunnit få mogna frön, och betestrycket är inte lika högt. Alternativt något år där marken står utan bete. Skötseln som i många fall, bland annat på Ramsvik, delas av jordbrukare, är beroende av att information om optimal eller ”god nog ” skötsel nås fram. Genom fortsatt dokumentation och fortsatt arbete för en mer traditionell bestående skötsel kanske gentianaväxterna har en trygg plats på Ramsvik, och kommande generationer får uppleva landskap som skapats genom historiens slit och både människor, djur och växter.

Handledare: Evastina Blomberg, Lars Sjögren
Examenarbete biologi på 15 hp. 2015
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Elinor
supervisor
organization
course
BIOK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8841060
date added to LUP
2016-03-10 14:55:01
date last changed
2016-04-06 14:38:23
@misc{8841060,
 abstract   = {With the gain of productivity in farming the last decades, there has been great loss in species richness. Many plant species that have evolved and adapted alongside to traditional farming and benefiting to the managed land use, are now disappearing in great numbers. Three thirds of Sweden’s endangered plant species are those who thrive in managed grasslands like meadows and grazing areas. The traditional farming has during the years been substituted by fertilizers and high production management. In the west coast of Sweden, the nature reserve called “Ramsviks Naturreservat” aims to keep the beautiful cultivated landscape and the high values of biodiversity. A plan for management was made in 2006 together with a renewal of the old decision for the reserve. 

One species group, highly tied to meadows and grazing areas, is the small purple gentian flowers of the genus Gentianella. Alongside with the traditional farming the gentianella has made adaptation to benefit and thrive in the old fashion European farming land. This ability leads them to act as a good indicator species for old natural grasslands. Therefor an investigation of the population growth of the different gentian species at Ramsvik was conducted, to indicate how well managed the land is. 

The four taxa of Gentianella found at Ramsvik - Gentianella campestris ssp. campestris (L.) Börner, G. campestris ssp. baltica (Murb.) Löve & Löve, G. amarella (L.) Börner, and G. uliginosa. (Willd.) Börner have been well documented during the last ten years by Evastina Blomgren, member of the organization “Floraväktarna”. The data that have been collected over the years were analyzed and the results showed some positive results for G. campertris ssp. baltica which is endangered. Some of the areas showed a decline of population growth, or a populations with numbers low enough to risk the future survival. The result may depend on different factors. Gentianella ssp. benefits from mowing in the summer and late grazing, and too intensive grazing result a decline in plant numbers. Many farmers let their cattle graze all through the summer, which tends to have a negative impact on the gentian species.},
 author    = {Hansson, Elinor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ramsvikslandets Naturreservat; en utvärdering av skötseln, kopplat till hotade gentianaväxter},
 year     = {2016},
}