Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetsrättsliga villkor i offentlig upphandling - Särbehandling av inhemska leverantörer samt alternativa kontraktsvillkor

Tönning Hansson, Rasmus LU (2015) LAGM01 20161
Department of Law
Abstract
This thesis studies two proposed changes in the Swedish public procurement legislation put forth by the government inquiry, "Upphandling och villkor enligt kollektivavtal". The government inquiry suggests, among other things, that it should be possible for contracting entities to require higher labor standards by domestic tenderers, than by tenderers that uses posted workers. This negative discrimination of, especially, domestic tenderers is aimed to ensure that public contracts is carried out under high labor standards and still complies with the posted workers directive (96/71/EG) which limits standards that can be required of enterprises that uses posted workers.

The proposal raises, mainly, the question of if the principle of equal... (More)
This thesis studies two proposed changes in the Swedish public procurement legislation put forth by the government inquiry, "Upphandling och villkor enligt kollektivavtal". The government inquiry suggests, among other things, that it should be possible for contracting entities to require higher labor standards by domestic tenderers, than by tenderers that uses posted workers. This negative discrimination of, especially, domestic tenderers is aimed to ensure that public contracts is carried out under high labor standards and still complies with the posted workers directive (96/71/EG) which limits standards that can be required of enterprises that uses posted workers.

The proposal raises, mainly, the question of if the principle of equal treatment is applicable in situations where domestic tenderers are treated unequally compered to tenderers who uses posted workers, and if so does the principle of equal treatment permits this kind of unequal treatment? It’s also of significance to examine if labor standards are of such importance that deviation from the principle is justified. Guidance can be found from the EU-court, which dictates that the principle of equal treatment is, even when domestic tenderers are treated unequally, applicable. Domestic tenderers and those who use posted workers are considered to be in a comparable situation and therefor, in accordance with the principle of equal treatment they should be treated equally. Good working conditions is an acknowledged and prioritized subject in EU-law but there are limitations on how extensive requirements that can be demanded, which the inquiry’s proposal exceeds. Finally, it has to be noted that the governments inquiry suggestion is problematic, since it fails to achieve its purpose and therefore cannot be considered a proportional measure.

The inquiry’s second suggestion regards the possibility of using alternative special conditions where the tenderer is given the option of fulfilling specific condition in the contract document or correlating conditions in a collective agreement. Tenderers must, on their own, identify applicable contracts and the minimum standards in those contracts. This brings up questions about transparency and non-discrimination.

The government inquiry proposal makes it complicated for tenderers to ascertain a clear picture of under which conditions the public contract can be carried out under. This makes it difficult for tenderers to create a competitive tender. The effort needed to identify which collective agreement and minimum standards that are applicable is so demanding that tenderers, especially foreign tenderers, are discouraged from making a tender. The proposal puts such a great burden on tenderers that it constitutes a breach of the principle of transparency. The burden has to be considered greater and more discouraging for foreign tenderers, why the proposal also is indirectly discriminatory against these, and therefore does not comply with the principle of non-discrimination. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna uppsats utreder två förslag på ändringar i den svenska lagstiftningen om offentlig upphandling som presenterats av utredningen "Upphandling och villkor enligt kollektivavtal". Utredningen föreslog, bland annat, att det skall vara möjligt för upphandlande enheter att ställa mer långtgående arbetsrättsliga krav på inhemska leverantörer än de som använder sig av utstationerad personal. Denna negativa särbehandling av, framförallt inhemska leverantörer, syftar till att skapa möjligheten av att ställa långtgående arbetsrättsliga krav i en offentlig upphandling samtidigt som utstationeringsdirektivets regler följs, som begränsar vilka arbetsrättsliga krav som kan ställas på företag som använder sig av utstationerad personal.

Förslaget... (More)
Denna uppsats utreder två förslag på ändringar i den svenska lagstiftningen om offentlig upphandling som presenterats av utredningen "Upphandling och villkor enligt kollektivavtal". Utredningen föreslog, bland annat, att det skall vara möjligt för upphandlande enheter att ställa mer långtgående arbetsrättsliga krav på inhemska leverantörer än de som använder sig av utstationerad personal. Denna negativa särbehandling av, framförallt inhemska leverantörer, syftar till att skapa möjligheten av att ställa långtgående arbetsrättsliga krav i en offentlig upphandling samtidigt som utstationeringsdirektivets regler följs, som begränsar vilka arbetsrättsliga krav som kan ställas på företag som använder sig av utstationerad personal.

Förslaget aktualiserar framförallt frågan om ifall likabehandlingsprincipen är tillämplig när inhemska leverantörer särbehandlas, jämfört med anbudsgivare, som använder sig av utstationerad personal och om så är fallet, ifall likabehandlingsprincipen medger denna typ av särbehandling? Det är också av vikt att undersöka ifall goda arbetsrättsliga villkor är av sådan vikt att avsteg från principen är motiverad. Vägledning finns att finna från EU-domstolen som säger att likabehandlingsprincipen är tillämplig även när inhemska leverantörer särbehandlas. Inhemska anbudsgivare och de som använder sig av utstationerad personal skall anses vara i jämförbara situationer, varför de, i enlighet med likabehandlingsprincipen, skall behandlas lika. Goda arbetsförhållanden är ett erkänt och prioriterat område inom EU-rätten, men där finns begräsningar på hur omfattande krav som får ställas, vilka utredningens förslag överskrider. Till sist kan det konstateras att utredningens förslag är problematiskt då det inte uppfyller sitt syfte och därmed inte kan anses vara en proportionerlig åtgärd.

Utredningens andra förslag rör möjligheten av att ställa alternativa särskilda kontraktsvillkor där anbudsgivare ges möjligheten att antingen uppfylla i förfrågningsunderlagets specifikt angivna villkor eller motsvarande villkor i ett kollektivavtal. Anbudsgivare måste själva identifiera tillämpliga avtal och identifiera minimivillkor i dessa. Detta väcker frågor om både transparens och icke-diskriminering.

Utredningens förslag gör det komplicerat för anbudsgivare att skaffa sig en tydlig bild av vilka villkor det offentliga kontraktet kan tänkas utföras under. Detta gör det svårt för anbudsgivare att skapa ett konkurrenskraftigt anbud. Arbetet som krävs för att identifiera vilka kollektivavtal och minimivillkor som är tillämpliga är så stort att det blir avskräckande för anbudsgivare, framförallt utländska, att lägga ett anbud. Förslaget lägger en sådan stor börda på anbudsgivare att det bryter mot transparensprincipen. Bördan får anses vara större och mer avskräckande för utländska anbudsgivare varför förslaget även är indirekt diskriminerande mot dessa och därmed inte överensstämmer med icke-diskrimineringsprincipen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tönning Hansson, Rasmus LU
supervisor
organization
alternative title
Labor standards in public procurement - Discrimination of domestic tenderers and alternative special conditions
course
LAGM01 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
särskilda kontraktsvillkor, alternativa kontraktsvillkor, inhemska leverantörer, negativ särbehandling, utstationeringsdirektivet, Sociala hänsyn, Rasmus Tönning, Upphandling och villkor enligt kollektivavtal, public procurement, offentlig upphandling, EU law, EU-rä, fiscal law, finansrätt, arbetsrätt, labour law
language
Swedish
id
8841579
date added to LUP
2016-04-19 17:12:44
date last changed
2016-04-19 17:12:44
@misc{8841579,
 abstract   = {This thesis studies two proposed changes in the Swedish public procurement legislation put forth by the government inquiry, "Upphandling och villkor enligt kollektivavtal". The government inquiry suggests, among other things, that it should be possible for contracting entities to require higher labor standards by domestic tenderers, than by tenderers that uses posted workers. This negative discrimination of, especially, domestic tenderers is aimed to ensure that public contracts is carried out under high labor standards and still complies with the posted workers directive (96/71/EG) which limits standards that can be required of enterprises that uses posted workers.

The proposal raises, mainly, the question of if the principle of equal treatment is applicable in situations where domestic tenderers are treated unequally compered to tenderers who uses posted workers, and if so does the principle of equal treatment permits this kind of unequal treatment? It’s also of significance to examine if labor standards are of such importance that deviation from the principle is justified. Guidance can be found from the EU-court, which dictates that the principle of equal treatment is, even when domestic tenderers are treated unequally, applicable. Domestic tenderers and those who use posted workers are considered to be in a comparable situation and therefor, in accordance with the principle of equal treatment they should be treated equally. Good working conditions is an acknowledged and prioritized subject in EU-law but there are limitations on how extensive requirements that can be demanded, which the inquiry’s proposal exceeds. Finally, it has to be noted that the governments inquiry suggestion is problematic, since it fails to achieve its purpose and therefore cannot be considered a proportional measure.

The inquiry’s second suggestion regards the possibility of using alternative special conditions where the tenderer is given the option of fulfilling specific condition in the contract document or correlating conditions in a collective agreement. Tenderers must, on their own, identify applicable contracts and the minimum standards in those contracts. This brings up questions about transparency and non-discrimination.

The government inquiry proposal makes it complicated for tenderers to ascertain a clear picture of under which conditions the public contract can be carried out under. This makes it difficult for tenderers to create a competitive tender. The effort needed to identify which collective agreement and minimum standards that are applicable is so demanding that tenderers, especially foreign tenderers, are discouraged from making a tender. The proposal puts such a great burden on tenderers that it constitutes a breach of the principle of transparency. The burden has to be considered greater and more discouraging for foreign tenderers, why the proposal also is indirectly discriminatory against these, and therefore does not comply with the principle of non-discrimination.},
 author    = {Tönning Hansson, Rasmus},
 keyword   = {särskilda kontraktsvillkor,alternativa kontraktsvillkor,inhemska leverantörer,negativ särbehandling,utstationeringsdirektivet,Sociala hänsyn,Rasmus Tönning,Upphandling och villkor enligt kollektivavtal,public procurement,offentlig upphandling,EU law,EU-rä,fiscal law,finansrätt,arbetsrätt,labour law},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsrättsliga villkor i offentlig upphandling - Särbehandling av inhemska leverantörer samt alternativa kontraktsvillkor},
 year     = {2015},
}