Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Möjligheten att begränsa entreprenörens felansvar i svenska och norska entreprenadavtal. Särskilt om ansvarsbegränsning vid grov vårdslöshet

Linder, Emelie LU (2016) JURM02 20161
Department of Law
Abstract (Swedish)
Construction projects are characterized by being complex projects associated with major financial risks. The lack of legal statutory legislation has resulted in the development of agreed documents for the construction industry: AB 04 in Sweden and NS 8405 in Norway. AB 04 can be considered to be a product of compromises, which is especially noticeable in its terms regarding liability for defects. This master thesis aims at comparing these agreed documents’ terms for liability for defects and the possibilities to limit or exclude this liability.

The terms in AB 04 for liability for defects are complicated and include several subjective valuations, making them more difficult to apply than the corresponding terms in NS 8405. In this... (More)
Construction projects are characterized by being complex projects associated with major financial risks. The lack of legal statutory legislation has resulted in the development of agreed documents for the construction industry: AB 04 in Sweden and NS 8405 in Norway. AB 04 can be considered to be a product of compromises, which is especially noticeable in its terms regarding liability for defects. This master thesis aims at comparing these agreed documents’ terms for liability for defects and the possibilities to limit or exclude this liability.

The terms in AB 04 for liability for defects are complicated and include several subjective valuations, making them more difficult to apply than the corresponding terms in NS 8405. In this regard, NS 8405 can be considered more preferable as the terms for liability for defects are clearer. In NS 8405, the liability for defects depends on a claim being made on time, while in AB 04 it is based on the character of and the appearance of the defect.

The contractor’s main obligation is a proper execution of certain construction works and a wrongful execution must, as a general rule, be redressed. Carrying the liability for defects is often expensive and hence the parties, especially the constructor, might want to exclude or limit the liability for defects. As a general rule there is freedom of contract, meaning the parties are given a wide flexibility to regulate terms for liability through various conditions and sanctions. The freedom of contract is restricted, however, by the Contract Act section 36 permitting the courts to declare unfair or unreasonable contract terms void. What contract terms that should be considered fair or unfair is to be valued after an overall assessment of all circumstances.

Previously, it has been regarded not possible to exclude liability for grossly negligent actions, especially based on moral grounds. The existing perception, however, is that the validity of such exclusion of liability and limitations of liability shall be assessed in accordance with the Contract Act section 36. There is only one example from case law upholding such a limitation of liability of gross negligence of an employee. The upholding was motivated by several certain circumstances and can therefore not form the basis for a general acceptance of limitations of liability for gross negligence.

It is difficult to be successful excluding liability for gross negligence, even though it is not theoretically impossible. However, the assessment should be slightly less strict when limiting the liability, as a limitation of liability not completely excludes a party from remedies. (Less)
Abstract (Swedish)
Entreprenadprojekt karakteriseras av att vara komplicerade projekt förbundna med stora ekonomiska risker. Avsaknaden av entreprenadrättslig lagreglering har fått marknadens parter att förhandla fram standardavtal för entreprenader: AB 04 i Sverige och dess norska motsvarighet NS 8405. AB 04 bär prägel av att vara en kompromisslösning, vilket märks särskilt tydligt i dess felansvarsregler. Uppsatsen syftar till att i jämföra avtalens regler gällande entreprenörens ansvar för fel samt möjligheterna att begränsa detta felansvar.

Felansvarsreglerna i AB 04 är komplicerade och innehåller många värderingsmoment, vilket gör dem svårare att tillämpa än motsvarande regler i NS 8405. I detta hänseende kan NS 8405 anses mer fördelaktigt då det... (More)
Entreprenadprojekt karakteriseras av att vara komplicerade projekt förbundna med stora ekonomiska risker. Avsaknaden av entreprenadrättslig lagreglering har fått marknadens parter att förhandla fram standardavtal för entreprenader: AB 04 i Sverige och dess norska motsvarighet NS 8405. AB 04 bär prägel av att vara en kompromisslösning, vilket märks särskilt tydligt i dess felansvarsregler. Uppsatsen syftar till att i jämföra avtalens regler gällande entreprenörens ansvar för fel samt möjligheterna att begränsa detta felansvar.

Felansvarsreglerna i AB 04 är komplicerade och innehåller många värderingsmoment, vilket gör dem svårare att tillämpa än motsvarande regler i NS 8405. I detta hänseende kan NS 8405 anses mer fördelaktigt då det präglas av tydligare ansvarsregler. Entreprenörens ansvar för fel i NS 8405 baseras på tidsenlig reklamation, medan felansvaret i AB 04 baseras på felets karaktär samt felets framträdande.

Entreprenörens huvudsakliga förpliktelse är ett korrekt utförande av arbeten och ett felaktigt utförande måste som huvudregel avhjälpas. Att bära ansvar för fel är ofta dyrt och därför kan parterna, kanske särskilt entreprenören, vilja begränsa det felansvar som ges i standardkontrakten. Som huvudregel råder avtalsfrihet mellan parterna och de kan således vara flexibla i sin reglering av felansvar genom att reglera villkor för felansvarets inträdande samt vilka påföljder som då ska bli aktuella. Avtalsfriheten begränsas av jämkningsmöjligheten av oskäliga avtalsvillkor i 36 § AvtL. Vad som anses oskäligt avgörs efter en helhetsbedömning av samtliga omständigheter.

Det har tidigare varit en uppfattning att det inte är möjligt att friskriva sig från ansvar för grovt vårdslösa handlingar, framförallt på moraliska grunder. Idag är den rådande rättsuppfattningen att giltigheten av ansvarsfriskrivningar och ansvarsbegränsningar ska bedömas i enlighet med 36 § AvtL. Det finns endast ett exempel från prejudicerande praxis på ett upprätthållande av en ansvarsbegränsning från anställds grova vårdslöshet, vilket är ett fall från Høyesterett år 1994. Upprätthållandet motiverades av flera särskilda hänsyn i fallet och kan därför inte läggas till grund för en generell acceptans av friskrivningar från grov vårdslöshet.

Det är svårt att nå framgång med att friskriva sig från ansvar vid ett grovt vårdslöst utförande, även om det teoretiskt sett inte är omöjligt. Däremot lär bedömningen vara något mildare vid en ansvarsbegränsning eftersom en ansvarsbegränsning inte helt utesluter en part från att göra gällande en påföljd och således kan det skipas rättvisa, om än endast till viss del. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Linder, Emelie LU
supervisor
organization
alternative title
The Possibility to Limit the Contractor's Liability for Defects in Swedish and Norwegian Construction Contracts. Especially on Limitations of Liability for Gross Negligence.
course
JURM02 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
felansvar, ansvarsfriskrivningar, ansvarsbegränsningar., entreprenadrätt, avtalsrätt, civilrätt, grov vårdslöshet, AB 04, NS 8405.
language
Swedish
id
8863839
date added to LUP
2016-04-11 14:54:01
date last changed
2016-04-11 14:54:01
@misc{8863839,
 abstract   = {Entreprenadprojekt karakteriseras av att vara komplicerade projekt förbundna med stora ekonomiska risker. Avsaknaden av entreprenadrättslig lagreglering har fått marknadens parter att förhandla fram standardavtal för entreprenader: AB 04 i Sverige och dess norska motsvarighet NS 8405. AB 04 bär prägel av att vara en kompromisslösning, vilket märks särskilt tydligt i dess felansvarsregler. Uppsatsen syftar till att i jämföra avtalens regler gällande entreprenörens ansvar för fel samt möjligheterna att begränsa detta felansvar. 

Felansvarsreglerna i AB 04 är komplicerade och innehåller många värderingsmoment, vilket gör dem svårare att tillämpa än motsvarande regler i NS 8405. I detta hänseende kan NS 8405 anses mer fördelaktigt då det präglas av tydligare ansvarsregler. Entreprenörens ansvar för fel i NS 8405 baseras på tidsenlig reklamation, medan felansvaret i AB 04 baseras på felets karaktär samt felets framträdande.

Entreprenörens huvudsakliga förpliktelse är ett korrekt utförande av arbeten och ett felaktigt utförande måste som huvudregel avhjälpas. Att bära ansvar för fel är ofta dyrt och därför kan parterna, kanske särskilt entreprenören, vilja begränsa det felansvar som ges i standardkontrakten. Som huvudregel råder avtalsfrihet mellan parterna och de kan således vara flexibla i sin reglering av felansvar genom att reglera villkor för felansvarets inträdande samt vilka påföljder som då ska bli aktuella. Avtalsfriheten begränsas av jämkningsmöjligheten av oskäliga avtalsvillkor i 36 § AvtL. Vad som anses oskäligt avgörs efter en helhetsbedömning av samtliga omständigheter. 

Det har tidigare varit en uppfattning att det inte är möjligt att friskriva sig från ansvar för grovt vårdslösa handlingar, framförallt på moraliska grunder. Idag är den rådande rättsuppfattningen att giltigheten av ansvarsfriskrivningar och ansvarsbegränsningar ska bedömas i enlighet med 36 § AvtL. Det finns endast ett exempel från prejudicerande praxis på ett upprätthållande av en ansvarsbegränsning från anställds grova vårdslöshet, vilket är ett fall från Høyesterett år 1994. Upprätthållandet motiverades av flera särskilda hänsyn i fallet och kan därför inte läggas till grund för en generell acceptans av friskrivningar från grov vårdslöshet. 

Det är svårt att nå framgång med att friskriva sig från ansvar vid ett grovt vårdslöst utförande, även om det teoretiskt sett inte är omöjligt. Däremot lär bedömningen vara något mildare vid en ansvarsbegränsning eftersom en ansvarsbegränsning inte helt utesluter en part från att göra gällande en påföljd och således kan det skipas rättvisa, om än endast till viss del.},
 author    = {Linder, Emelie},
 keyword   = {felansvar,ansvarsfriskrivningar,ansvarsbegränsningar.,entreprenadrätt,avtalsrätt,civilrätt,grov vårdslöshet,AB 04,NS 8405.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Möjligheten att begränsa entreprenörens felansvar i svenska och norska entreprenadavtal. Särskilt om ansvarsbegränsning vid grov vårdslöshet},
 year     = {2016},
}