Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vikten av en god hästvälfärd i inhysningsmiljön – kan länsstyrelsens granskning genom förprövningsunderlaget säkerställa hästen en god välfärd i stallet?

Hellman, Klara LU (2016) MVEK02 20161
Studies in Environmental Science
Abstract
This study shows that to establish good horse welfare in the stable the housing conditions need to be carefully considered. Swedish animal welfare legislation imposes requirements of stable and horse owners to act in a certain way to prevent animal suffering. But many owners lack knowledge about why horses have specific requirements of its housing environment and that is why this study is important. To erect, alter or extend a livestock building needs a prior approval from the County Administrative Board. This legislation aims to approve the building from the perspective of animal health and to prevent welfare issues.

The aim of this study was to explain what good horse welfare mean and to clarify the importance of keeping horses under... (More)
This study shows that to establish good horse welfare in the stable the housing conditions need to be carefully considered. Swedish animal welfare legislation imposes requirements of stable and horse owners to act in a certain way to prevent animal suffering. But many owners lack knowledge about why horses have specific requirements of its housing environment and that is why this study is important. To erect, alter or extend a livestock building needs a prior approval from the County Administrative Board. This legislation aims to approve the building from the perspective of animal health and to prevent welfare issues.

The aim of this study was to explain what good horse welfare mean and to clarify the importance of keeping horses under good housing conditions by elucidating the most essential factors in the housing environment that affect horse welfare and how these affect the welfare. The study also aimed to analyze whether the County Administrative Board of Skåne review by the prior approval documentation can be considered sufficient to ensure good horse welfare in the stable, with regard to the most essential factors in the housing environment.

The results showed that good horse welfare in the stable means to meet the horse's needs based on its natural behavior (McDonnell, 2002) and that this is important because the rigors of its environment can create both health issues and behavior disorders in the horse and lead to suffering (Dawkins, 2008). Social contact, the interior and space are the most essential factors in the horse's housing environment and can cause both physical injuries and stereotypical behaviors (Bonde, H., pers. msg, 2016). The County Administrative Board of Skåne review by the prior approval documentation can be considered sufficient to ensure good horse welfare in the housing environment. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Betydelsen av en bra stallmiljö för en välmående häst och länsstyrelsens godkännande av stallar för en frisk häst

En välmående häst är glad, nyfiken och positiv till arbete. För att hästar ska må bra i stallet är det viktigt att stallmiljön är anpassad efter dem. För att kunna se till att stallet är utformat på ett bra sätt är det nödvändigt att känna till de viktigaste faktorerna i stallmiljön som påverkar hästarnas välmående och även hur dessa påverkar hästarnas hälsa. Det är också nödvändigt att förstå att det arbete som länsstyrelsen gör genom att först granska och sedan godkänna häststallar innan hästar får stallas upp ger de förutsättningar som krävs för att hästarna ska kunna må bra i stallet.

Den här studien visar att för... (More)
Betydelsen av en bra stallmiljö för en välmående häst och länsstyrelsens godkännande av stallar för en frisk häst

En välmående häst är glad, nyfiken och positiv till arbete. För att hästar ska må bra i stallet är det viktigt att stallmiljön är anpassad efter dem. För att kunna se till att stallet är utformat på ett bra sätt är det nödvändigt att känna till de viktigaste faktorerna i stallmiljön som påverkar hästarnas välmående och även hur dessa påverkar hästarnas hälsa. Det är också nödvändigt att förstå att det arbete som länsstyrelsen gör genom att först granska och sedan godkänna häststallar innan hästar får stallas upp ger de förutsättningar som krävs för att hästarna ska kunna må bra i stallet.

Den här studien visar att för att hästar ska kunna må bra i stallet krävs att särskild hänsyn tas till deras stallmiljö. Den visar också att hästar är välmående i stallet om deras naturliga beteenden tillfredsställs. Studien pekar även på att det är viktigt med en bra stallmiljö för hästarna eftersom de annars lätt får hälsoproblem och beteendestörningar. De faktorer i hästarnas stallmiljö som är särskilt viktiga för deras välmående är hästarnas tillgång till sociala kontakt med andra hästar, inredningen i stallet och hästarnas utrymme. De tre faktorerna påverkar hästarna negativt genom att de både kan orsaka hästarna fysiska skador och beteendestörningar. Den granskning av häststallar som Länsstyrelsen Skåne gör, med fokus på de särskilt viktiga faktorerna i hästarnas stallmiljö, kan anses vara tillräcklig för att kunna garantera att hästarna kan må bra i stallet. Den svenska djurskyddslagstiftningen ställer krav på hästägare att bete sig på vissa sätt som ska förhindra att hästarna mår dåligt i stallet. Men ofta är det så att många ägare saknar kunskap om varför hästar har särskilda krav på sin stallmiljö och det är anledningen till att den här studien är viktig. När häststallar ska byggas nya, byggas om eller byggas till så ska länsstyrelsen först granska och sedan godkänna byggnaderna för att se till att de är tillräckligt säkra för hästarna. För att stallbyggnader ska godkännas får de alltså inte kunna orsaka hästarna några skador som gör att hästarna mår dåligt när de vistas i stallarna. Den här studien kan bidra till att förbättra länsstyrelsens granskning av häststallar och på så sätt hjälpa till att öka hästarnas välmående i stallarna. Genom en litteraturöversikt och intervjuer med myndighetspersoner på Länsstyrelsen Skåne redogör studien för betydelsen av en bra stallmiljö för att hästarna ska må bra i stallarna och även för Länsstyrelsen Skånes godkännande av stallar för friska hästar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hellman, Klara LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hästvälfärd, Förprövning av stall
language
Swedish
id
8870788
date added to LUP
2016-05-03 11:44:33
date last changed
2016-05-03 11:44:33
@misc{8870788,
 abstract   = {This study shows that to establish good horse welfare in the stable the housing conditions need to be carefully considered. Swedish animal welfare legislation imposes requirements of stable and horse owners to act in a certain way to prevent animal suffering. But many owners lack knowledge about why horses have specific requirements of its housing environment and that is why this study is important. To erect, alter or extend a livestock building needs a prior approval from the County Administrative Board. This legislation aims to approve the building from the perspective of animal health and to prevent welfare issues.

The aim of this study was to explain what good horse welfare mean and to clarify the importance of keeping horses under good housing conditions by elucidating the most essential factors in the housing environment that affect horse welfare and how these affect the welfare. The study also aimed to analyze whether the County Administrative Board of Skåne review by the prior approval documentation can be considered sufficient to ensure good horse welfare in the stable, with regard to the most essential factors in the housing environment.

The results showed that good horse welfare in the stable means to meet the horse's needs based on its natural behavior (McDonnell, 2002) and that this is important because the rigors of its environment can create both health issues and behavior disorders in the horse and lead to suffering (Dawkins, 2008). Social contact, the interior and space are the most essential factors in the horse's housing environment and can cause both physical injuries and stereotypical behaviors (Bonde, H., pers. msg, 2016). The County Administrative Board of Skåne review by the prior approval documentation can be considered sufficient to ensure good horse welfare in the housing environment.},
 author    = {Hellman, Klara},
 keyword   = {Hästvälfärd,Förprövning av stall},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vikten av en god hästvälfärd i inhysningsmiljön – kan länsstyrelsens granskning genom förprövningsunderlaget säkerställa hästen en god välfärd i stallet?},
 year     = {2016},
}