Advanced

Migration and wintering locations in the barred warbler Sylvia nisoria

Edman, Aron (2016) BIOY01 20151
Degree Projects in Biology
Abstract
Technological advancements in the past few decades have been pushing the research field of animal migration forward rapidly. In this study light-level geolocators were used to track Swedish barred warblers Sylvia nisoria, a long-distance migrant wintering in equatorial East Africa. We obtained data on autumn migration events and on wintering sites. Ringing data from populations in Northern Europe were added to support and refine the patterns found. The birds departed from breeding grounds during the first half of August and migrated towards Southeast passing through the Balkan Peninsula and the Levant (Syria, Lebanon, Jordan, and Israel), seemingly avoiding the Mediterranean. In September they arrived in the Sahel region for a long... (More)
Technological advancements in the past few decades have been pushing the research field of animal migration forward rapidly. In this study light-level geolocators were used to track Swedish barred warblers Sylvia nisoria, a long-distance migrant wintering in equatorial East Africa. We obtained data on autumn migration events and on wintering sites. Ringing data from populations in Northern Europe were added to support and refine the patterns found. The birds departed from breeding grounds during the first half of August and migrated towards Southeast passing through the Balkan Peninsula and the Levant (Syria, Lebanon, Jordan, and Israel), seemingly avoiding the Mediterranean. In September they arrived in the Sahel region for a long stop-over, previously undescribed. The stop-over lasted until November when they proceeded to the final wintering site just north of the equator where they then remained during winter. Migration speed was consistent with what theory predicts and the timing of migration could be described and compared to species migrating along similar routes. The arrival and departure to Sahel coincide with the expected based on the seasonal variation in precipitation and food abundance. The study also include observations on the rare split wing moult strategy conducted by the barred warbler and a theory that explains how time and food availability is restricting time available for moulting in this species and some parallel cases, driving the moult to be split into two different occasions. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Höksångarens Sylvia nisoria flyttning och övervintring

Fåglars flyttning har fascinerat forskare under en lång tid. Från att ha varit begränsat till visuella observationer har utvecklingen tagit forskningsfältet framåt via bland annat ringmärkning, radar, satellit- och GPS-sändare. Det senaste decenniet har mycket små ljusmätande apparater gjort det möjligt att detaljerat följa även mindre fåglar på några tiotals gram. Eftersom majoriteten av fågelarterna är relativt små förväntas teknik-utvecklingen revolutionera inte minst flyttfågelforskningen. Ur ett bevarandeperspektiv är det viktigt att fullt ut förstå hela årscykeln och hur olika faktorer under resan påverkar fåglarnas framgång, eftersom långdistansflyttare spenderar större delen... (More)
Höksångarens Sylvia nisoria flyttning och övervintring

Fåglars flyttning har fascinerat forskare under en lång tid. Från att ha varit begränsat till visuella observationer har utvecklingen tagit forskningsfältet framåt via bland annat ringmärkning, radar, satellit- och GPS-sändare. Det senaste decenniet har mycket små ljusmätande apparater gjort det möjligt att detaljerat följa även mindre fåglar på några tiotals gram. Eftersom majoriteten av fågelarterna är relativt små förväntas teknik-utvecklingen revolutionera inte minst flyttfågelforskningen. Ur ett bevarandeperspektiv är det viktigt att fullt ut förstå hela årscykeln och hur olika faktorer under resan påverkar fåglarnas framgång, eftersom långdistansflyttare spenderar större delen av året utanför häckningsområdet. I ljuset av pågående klimatförändringar och intensifierat landutnyttjande av oss människor blir detta extra påtagligt.

Studien utfördes på en lokal population av höksångare Sylvia nisoria på södra Öland, närmare bestämt i Ottenby. Tillsammans med Ottenby fågelstation fångades 23 vuxna, häckande individer in och märktes med de vanliga aluminiumringarna och ljuslogger. Ljusloggern har en inbyggd klocka och ett minne för att lagra ljusintensitetsdata. Denna ljusdata kan sedan, genom att märka ut soluppgångar och solnedgångar samt dagens mitt, omvandlas till koordi-nater eftersom solljuset varierar över tid under året och beroende på var på planeten man befinner sig. Av de 23 loggrar som monterades kunde tre samlas in genom återfångst efter-följande säsong. En individ återvände två år i följd.

Långt stop i Sahel
Studien beskriver flyttningens rutt och timing och sammankopplar ljusdata med återfynd från ringmärkning. Båda visar på en flyttning som går från Sverige via Balkan, Syrien/Libanon och Sudan. Ljusloggerdata visade på ett längre stopp i Sahelregionen, strax söder om Sahara, varande från slutet av september till början av november, vilket tidigare inte var beskrivet. I november flyger de sedan den sista sträckan för att övervintra i Kenya och Tanzania.

Höksångaren har en något udda strategi för att genomföra det årliga bytet av fjäderdräkten och har delat upp bytet av vingpennor mellan sommar och vinter. Ruggningen styrs till stor del av tidsfaktorn och födotillgång under året och i studien lyfts några hypoteser fram, kopplat till flyttningsstrategin, som kan förklara varför höksångaren inte ruggar hela sin fjäderdräkt på en gång som de flesta andra långdistansflyttare,


Handledare: Anders Hedenström
Examensarbete 30 hp i biologi 2016
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edman, Aron
supervisor
organization
course
BIOY01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
English
id
8870824
date added to LUP
2016-04-08 09:16:39
date last changed
2016-04-08 09:16:39
@misc{8870824,
 abstract   = {Technological advancements in the past few decades have been pushing the research field of animal migration forward rapidly. In this study light-level geolocators were used to track Swedish barred warblers Sylvia nisoria, a long-distance migrant wintering in equatorial East Africa. We obtained data on autumn migration events and on wintering sites. Ringing data from populations in Northern Europe were added to support and refine the patterns found. The birds departed from breeding grounds during the first half of August and migrated towards Southeast passing through the Balkan Peninsula and the Levant (Syria, Lebanon, Jordan, and Israel), seemingly avoiding the Mediterranean. In September they arrived in the Sahel region for a long stop-over, previously undescribed. The stop-over lasted until November when they proceeded to the final wintering site just north of the equator where they then remained during winter. Migration speed was consistent with what theory predicts and the timing of migration could be described and compared to species migrating along similar routes. The arrival and departure to Sahel coincide with the expected based on the seasonal variation in precipitation and food abundance. The study also include observations on the rare split wing moult strategy conducted by the barred warbler and a theory that explains how time and food availability is restricting time available for moulting in this species and some parallel cases, driving the moult to be split into two different occasions.},
 author    = {Edman, Aron},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Migration and wintering locations in the barred warbler Sylvia nisoria},
 year     = {2016},
}