Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vegetation responses to Late Glacial climate shifts as reflected in a high resolution pollen record from Blekinge, south-eastern Sweden, compared with responses of other climate proxies

Karlatou-Charalampopoulou, Artemis LU (2016) In Dissertations in Geology at Lund University GEOR02 20151
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Denna studie fokuserar på en nästan 1700 år lång sjösedimentsekvens från Hässeldala Port i centrala Blekinge, sydöstra Sverige. Den omfattar övergångsperioden mellan pleistocen och holocen, eller mer precist eventen GI-1a och GS-1 samt början av den holocena epoken i iskärnorna, vilket motsvarar de sydsvenska pollenzonerna sen allerød till tidig preboreal. För att studera den senglaciala klimatutvecklingen, och tidsförskjutningar mellan olika klimatindikatorer, har det tidigare utförts flera undersökningar på samma lokal. I denna studie utfördes detaljerade glödförlustanalyser för att möjliggöra korrelation med tidigare utförda och detaljerade analyser av organisk halt. Eftersom den tidigare dataserien var extremt väldaterad med 49 st... (More)
Denna studie fokuserar på en nästan 1700 år lång sjösedimentsekvens från Hässeldala Port i centrala Blekinge, sydöstra Sverige. Den omfattar övergångsperioden mellan pleistocen och holocen, eller mer precist eventen GI-1a och GS-1 samt början av den holocena epoken i iskärnorna, vilket motsvarar de sydsvenska pollenzonerna sen allerød till tidig preboreal. För att studera den senglaciala klimatutvecklingen, och tidsförskjutningar mellan olika klimatindikatorer, har det tidigare utförts flera undersökningar på samma lokal. I denna studie utfördes detaljerade glödförlustanalyser för att möjliggöra korrelation med tidigare utförda och detaljerade analyser av organisk halt. Eftersom den tidigare dataserien var extremt väldaterad med 49 st 14C-analyser av terrestra makrofossil, var det möjligt att upprätta en detaljerad kronologi för den nya sedimentsekvensen. En mycket tät pollenanalys genomfördes för att jämföra vegetationsresponsen med data för andra klimatindikatorer från tidigare undersökningar. Sådan analys är särskilt viktig i anslutning till kritiska övergångar mellan varma och kalla perioder. Den pollenbaserade rekonstruktionen visar att den gradvisa inledningen av kallperioden yngre dryas började för 12770 cal sedan och karakteriserades bl.a. av minskande pollenvärden för Empetrum. Dock inträffade den kallaste delen av kallperioden yngre dryas, vilken främst karakteriserades av ökade pollenfrekvenser för Artemisia, Dryas octopetala och Juniperus, mellan 12540 och 11850 år före nutid, och varade alltså mindre än 700 år. Övergången mellan pollenzonen yngre dryas och pollenzonen tidig-holocen förefaller att vara mer gradvis än övergången mellan pollenzonerna sen allerød och yngre dryas och varar 200-300 år, samt kännetecknas främst av stigande värden för Empetrum–pollen och avtagande frekvenser av Artemisia-pollen. Korrelation med de andra undersökningarna visar på en samstämmig respons hos de olika klimatindikatorerna på de större klimatförändringar som ses i pollenstratigrafin, även om det finns vissa tidsförskjutningar dem emellan (Less)
Popular Abstract
During the past 118000 years Earth has undergone several climatic changes. The most recent major climatic change took place almost 20000 years ago. It was the cooling event, of the Last Glacial Maximum (LGM), also known as the Ice Age. During this event almost one third of the Northern Hemisphere was covered by ice. Most likeley it was triggered by the change in the water circulation pattern of the North Atlantic area. This event is evident all over the world by the low sea levels depicted in sediments. After that glaciation period, the climate started to ameliorate and the sea level rose again. However, another cooling event, called the Younger Dryas, took place during the amelioration around 12800 years ago. It is of major importance, as... (More)
During the past 118000 years Earth has undergone several climatic changes. The most recent major climatic change took place almost 20000 years ago. It was the cooling event, of the Last Glacial Maximum (LGM), also known as the Ice Age. During this event almost one third of the Northern Hemisphere was covered by ice. Most likeley it was triggered by the change in the water circulation pattern of the North Atlantic area. This event is evident all over the world by the low sea levels depicted in sediments. After that glaciation period, the climate started to ameliorate and the sea level rose again. However, another cooling event, called the Younger Dryas, took place during the amelioration around 12800 years ago. It is of major importance, as it affected the vegetation and hydrological patterns. Climate plays a pivotal role in our lives and its changes provide important information for the Earth’s history, so this study target is revealing the changes in the vegetation patterns in SE Sweden, focusing in the area of Blekinge. This area is thoughroughly investigated for several years, as it provides excellent source data from lake sediments. Our research is based on a very detailed pollen analysis, covering a period from the termination of the LGM until the most recent Holocene period and then compare the vegetation response to the other evidences/physical entities from previous works. Such a detailed analysis is especially crucial for critical transitions between warm and cold periods. The pollen based reconstruction shows that the gradual onset of the Younger Dryas cold period began at 12770 cal yr BP, characterized by declining dwarf shurbs. However, the main cold period of the Younger Dryas cold event, characterized mainly by increased mugworts (herbs), shrubs and conifer plants, occurred between 12540 and 11853 cal yr BP, lasting less than 700 years. The ending of Younger Dryas appears to be smoother  than its beginning. The correlation to the other studies reveals a consistent response of different evidences to the main climate changes seen in the pollen record, although there are certain time lags between them. Climate change is more than urgent matter today and in words of Johan Wolfang von Goethe (1749-1832) ”A person who does not know the history...wanders in the darkness of ignorance, unable to make sense of the reality around him”. It is our duty to investigate our past to perhaps predict our future. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlatou-Charalampopoulou, Artemis LU
supervisor
organization
alternative title
Vegetationsresponser på senglaciala klimatförändringar indikerade av pollendata med hög upplösning från Blekinge, sydöstra Sverige, samt en jämförelse med responser hos andra klimatindikatorer
course
GEOR02 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
lake sediments, Blekinge, SE Sweden, Pleistocene-Holocene boundary, loss on ignition, pollen analysis, high time-resolution, time lags
publication/series
Dissertations in Geology at Lund University
report number
464
language
English
additional info
External supervisor: Barbara Wohlfarth, Professor, Institute of Geological Sciences, Stockholm University
id
8870902
date added to LUP
2016-04-12 11:04:42
date last changed
2016-04-12 11:27:01
@misc{8870902,
 abstract   = {Denna studie fokuserar på en nästan 1700 år lång sjösedimentsekvens från Hässeldala Port i centrala Blekinge, sydöstra Sverige. Den omfattar övergångsperioden mellan pleistocen och holocen, eller mer precist eventen GI-1a och GS-1 samt början av den holocena epoken i iskärnorna, vilket motsvarar de sydsvenska pollenzonerna sen allerød till tidig preboreal. För att studera den senglaciala klimatutvecklingen, och tidsförskjutningar mellan olika klimatindikatorer, har det tidigare utförts flera undersökningar på samma lokal. I denna studie utfördes detaljerade glödförlustanalyser för att möjliggöra korrelation med tidigare utförda och detaljerade analyser av organisk halt. Eftersom den tidigare dataserien var extremt väldaterad med 49 st 14C-analyser av terrestra makrofossil, var det möjligt att upprätta en detaljerad kronologi för den nya sedimentsekvensen. En mycket tät pollenanalys genomfördes för att jämföra vegetationsresponsen med data för andra klimatindikatorer från tidigare undersökningar. Sådan analys är särskilt viktig i anslutning till kritiska övergångar mellan varma och kalla perioder. Den pollenbaserade rekonstruktionen visar att den gradvisa inledningen av kallperioden yngre dryas började för 12770 cal sedan och karakteriserades bl.a. av minskande pollenvärden för Empetrum. Dock inträffade den kallaste delen av kallperioden yngre dryas, vilken främst karakteriserades av ökade pollenfrekvenser för Artemisia, Dryas octopetala och Juniperus, mellan 12540 och 11850 år före nutid, och varade alltså mindre än 700 år. Övergången mellan pollenzonen yngre dryas och pollenzonen tidig-holocen förefaller att vara mer gradvis än övergången mellan pollenzonerna sen allerød och yngre dryas och varar 200-300 år, samt kännetecknas främst av stigande värden för Empetrum–pollen och avtagande frekvenser av Artemisia-pollen. Korrelation med de andra undersökningarna visar på en samstämmig respons hos de olika klimatindikatorerna på de större klimatförändringar som ses i pollenstratigrafin, även om det finns vissa tidsförskjutningar dem emellan},
 author    = {Karlatou-Charalampopoulou, Artemis},
 keyword   = {lake sediments,Blekinge,SE Sweden,Pleistocene-Holocene boundary,loss on ignition,pollen analysis,high time-resolution,time lags},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Dissertations in Geology at Lund University},
 title    = {Vegetation responses to Late Glacial climate shifts as reflected in a high resolution pollen record from Blekinge, south-eastern Sweden, compared with responses of other climate proxies},
 year     = {2016},
}