Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Framgångsfaktorer vid ombyggnadsprojekt

Hörberg, Douglas LU (2015) In TVBP VBEM01 20152
Construction Management
Abstract
Purpose: The purpose of this study is to analyze if there are any critical success factors in renovation projects from the 1950’s in Sweden, and if they can be applied to more general construction projects. Furthermore, the study will examine how these projects are evaluated and if a wider evaluation process is needed. Finally, the study will examine how the workplace affects the residents during the project.

Method: In this study a qualitative work method was used based on answers from in-depth interviews. Knowledge and data have been gathered from literature studies, interviews and a survey. These findings have then been applied to two different case studies.

Conclusion: To evaluate a project from two factors, time and cost, is... (More)
Purpose: The purpose of this study is to analyze if there are any critical success factors in renovation projects from the 1950’s in Sweden, and if they can be applied to more general construction projects. Furthermore, the study will examine how these projects are evaluated and if a wider evaluation process is needed. Finally, the study will examine how the workplace affects the residents during the project.

Method: In this study a qualitative work method was used based on answers from in-depth interviews. Knowledge and data have been gathered from literature studies, interviews and a survey. These findings have then been applied to two different case studies.

Conclusion: To evaluate a project from two factors, time and cost, is not enough to say whether a project is considered to be successful or not. There are several more factors to be weighed in for a complete evaluation and each person’s definition of a successful project must be considered. Instead of just an evaluation after project completion it is preferable to also implement evaluations during the project. Communication has been noted as a critical factor for success, both internal and external. Other critical factors are stakeholder satisfaction and long term business relations. The project manager has a key part in the outcome of the project and to satisfy the stakeholders objectives. Key features of a project manger is responsibility, communication, social ability and being modest.

Finally, the study has shown that residents are greatly affected and they perceive the projects as stressful. Therefore, they value the communication regarding expectations and work progress. (Less)
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med studien är att analysera hur ett framgångsrikt ombyggnadsprojekt för flerbostadshus från 1950-talet ser ut och om det finns generella faktorer som går att applicera på andra projekt. Vidare är det tänkt att studien ska belysa hur utvärderingen av projekt idag genomförs och om det finns andra variabler som borde utvärderas jämfört med vad som görs i nuläget. Slutligen ska studien belysa hur de boende påverkas vid omfattande ombyggnadsprojekt.

Metod: Arbetet med studien har bedrivits med vetenskapliga arbetsmetoder där en litteraturstudie, en kvalitativ intervjustudie och datainsamlingar ligger till grund för hur arbetstekniken ser ut idag. Insamlad fakta appliceras sedan på en fallstudie där två projekt granskas.

... (More)
Syfte: Syftet med studien är att analysera hur ett framgångsrikt ombyggnadsprojekt för flerbostadshus från 1950-talet ser ut och om det finns generella faktorer som går att applicera på andra projekt. Vidare är det tänkt att studien ska belysa hur utvärderingen av projekt idag genomförs och om det finns andra variabler som borde utvärderas jämfört med vad som görs i nuläget. Slutligen ska studien belysa hur de boende påverkas vid omfattande ombyggnadsprojekt.

Metod: Arbetet med studien har bedrivits med vetenskapliga arbetsmetoder där en litteraturstudie, en kvalitativ intervjustudie och datainsamlingar ligger till grund för hur arbetstekniken ser ut idag. Insamlad fakta appliceras sedan på en fallstudie där två projekt granskas.

Slutsats: En utvärdering utifrån tid och budget ger en snäv bild av verkligheten och huruvida ett projekt kan anses vara lyckat eller ej. Flera faktorer spelar in huruvida ett projekt kan anses vara framgångsrikt och även vilken definition parterna har av vad ett framgångsrikt projekt symboliserar. Utvärderingsprocessen bör inte enbart genomföras vid projektavslut utan kan även implementeras under projektgenomförandet. Kommunikation mellan samtliga intressenter är en nyckelfaktor såväl som nöjda intressenter och att projektet leder till goda kundrelationer. Projektledaren har även en stor påverkan på om projektet kommer uppfylla intressenternas mål och att samtliga inblandade blir nöjda med slutresultatet. Studien belyser egenskaper som ansvarstagande, tydlig kommunikationsförmåga, social förmåga och förmågan att vara ödmjuk som en projektledare bör besitta.

Slutligen visar studien att boende uppfattar projekten som påfrestande och att kommunikationen gällande arbetsprocessen och förväntningar är en viktig faktor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hörberg, Douglas LU
supervisor
organization
course
VBEM01 20152
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Framgångsfaktorer, Kritiska framgångsfaktorer, Projektledning, Underhåll, Stambyte, Ombyggnad, Flerbostadshus
publication/series
TVBP
report number
5519/15
language
Swedish
additional info
Handledare: Stefan Olander
bihandledare: Fredrik Andersson
Examinator: Anne Landin
id
8871087
date added to LUP
2016-09-14 10:39:34
date last changed
2019-11-14 14:23:24
@misc{8871087,
 abstract   = {Purpose: The purpose of this study is to analyze if there are any critical success factors in renovation projects from the 1950’s in Sweden, and if they can be applied to more general construction projects. Furthermore, the study will examine how these projects are evaluated and if a wider evaluation process is needed. Finally, the study will examine how the workplace affects the residents during the project. 

Method: In this study a qualitative work method was used based on answers from in-depth interviews. Knowledge and data have been gathered from literature studies, interviews and a survey. These findings have then been applied to two different case studies. 

Conclusion: To evaluate a project from two factors, time and cost, is not enough to say whether a project is considered to be successful or not. There are several more factors to be weighed in for a complete evaluation and each person’s definition of a successful project must be considered. Instead of just an evaluation after project completion it is preferable to also implement evaluations during the project. Communication has been noted as a critical factor for success, both internal and external. Other critical factors are stakeholder satisfaction and long term business relations. The project manager has a key part in the outcome of the project and to satisfy the stakeholders objectives. Key features of a project manger is responsibility, communication, social ability and being modest. 

Finally, the study has shown that residents are greatly affected and they perceive the projects as stressful. Therefore, they value the communication regarding expectations and work progress.},
 author    = {Hörberg, Douglas},
 keyword   = {Framgångsfaktorer,Kritiska framgångsfaktorer,Projektledning,Underhåll,Stambyte,Ombyggnad,Flerbostadshus},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Framgångsfaktorer vid ombyggnadsprojekt},
 year     = {2015},
}