Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sedimentological study of the Jurassic and Cretaceous sequence in the Revinge-1 core, Scania

Hajny, Casandra LU (2016) In Dissertations in Geology at Lund University GEOR02 20152
Department of Geology
Abstract
This thesis presents a study of the core from the Revinge-1 borehole from the Vomb Trough. The core displays strata from the Upper Jurassic to the Upper Cretaceous including strata covering the the J/K−boundary . Sedimentological, biostratigraphical and lithological studies (such as SEM-EDX) were performed as to get a multi-disciplinary characterization of the strata. The core have been divided in eight different units, A−H. The basal part of the core includes strata belonging to the Upper Jurassic Fyledal Clay overlain by the Upper Jurassic−Lower Cretaceous Vitabäck Clays of the Annero Formation followed by the Arnager Greensand and the Upper Cretaceous Vomb Formation. The Jurassic and Lower Cretaceous succession is overall dominated by... (More)
This thesis presents a study of the core from the Revinge-1 borehole from the Vomb Trough. The core displays strata from the Upper Jurassic to the Upper Cretaceous including strata covering the the J/K−boundary . Sedimentological, biostratigraphical and lithological studies (such as SEM-EDX) were performed as to get a multi-disciplinary characterization of the strata. The core have been divided in eight different units, A−H. The basal part of the core includes strata belonging to the Upper Jurassic Fyledal Clay overlain by the Upper Jurassic−Lower Cretaceous Vitabäck Clays of the Annero Formation followed by the Arnager Greensand and the Upper Cretaceous Vomb Formation. The Jurassic and Lower Cretaceous succession is overall dominated by fine-grained siliciclastic deposits such as clays/claystone, siltstone and fine-grained sandstone. The Upper Cretaceous is still siliciclastic but significantly calcareous and in parts characterized as an arenaceous limestone. The Arnager Greensand is a sandy unit rich in glauconite and numerous burrows and has likely been deposited in a shallow marine environment. Biostratigraphical data also suggests a Cenomanian age of the Arnager Greensand. Black and dark grey clays of the Vitabäck Clay does furthermore commonly include a rich and well-preserved fossil fauna of thin-shelled bivalves and bone fish fossils indicating a low energy-environment in a brackish-marine setting. The core furthermore displays an iron ooid-rich interval which is interpreted to be related to a volcanic influence during the Early Cretaceous, i.e. c. 145 Ma in Scania. Palynological data of the unit indicates a Volgian to mid Berriasian age. The basal Fyledal Clay is a yellowish grey clay rich in rootlets, pieces of coal and includes fossil imprints. It was likely deposited in a quiet water environment with lagoons and wet marshes. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna uppsatsen presenterar en studie av Revinge-1 kärnan borrad i Vombtråget. Borrkärnan uppvisar en sedimentär berggrundssekvens från övre jura till övre krita inkluderande jura/krita-gränsen. Sedimentologiska, biostratigrafiska och litologiska studier (så som SEM-EDX) utfördes för att uppnå en multidisciplinär karaktärisering av sedimenten. Borrkärnan kunde delas upp i åtta olika enheter, A−H. Basen av kärnan innehåller sediment tillhörande Fyledalsleran från övre jura överlagrad den överjurassiska och underkreta-ceiska Vitabäcksleran från Anneroformationen som överlagras av Arnagergrönsand och Vombformationen från övre krita. Den jurassiska och kretaceiska lagerföljden är i allmänhet dominerad av finkorniga siliciklastiska avlagringar... (More)
Denna uppsatsen presenterar en studie av Revinge-1 kärnan borrad i Vombtråget. Borrkärnan uppvisar en sedimentär berggrundssekvens från övre jura till övre krita inkluderande jura/krita-gränsen. Sedimentologiska, biostratigrafiska och litologiska studier (så som SEM-EDX) utfördes för att uppnå en multidisciplinär karaktärisering av sedimenten. Borrkärnan kunde delas upp i åtta olika enheter, A−H. Basen av kärnan innehåller sediment tillhörande Fyledalsleran från övre jura överlagrad den överjurassiska och underkreta-ceiska Vitabäcksleran från Anneroformationen som överlagras av Arnagergrönsand och Vombformationen från övre krita. Den jurassiska och kretaceiska lagerföljden är i allmänhet dominerad av finkorniga siliciklastiska avlagringar så som lersten, siltsten och sandsten. Sekvensen från övre krita är fortfarande siliciklastisk men i vissa delar mer karbonathaltig och sandig. Arnagergrönsanden, rik på glaukonit, innehåller även riktligt med grävspår och har troligen avlagrats i en grund marin miljö. Biostratigrafiska undersökningar tyder på en cenomansk ålder. Vitabäcksleran innehåller svart och grå lera och även ett intervall med välbevarade fossil så som benfiskar och tunnskaliga mollusker som tyder på en avlagringsmiljö med låg energi. Borrkärnan innehåller därpå även ett järn-rikt intervall med ooider. Intervallet tros ha påverkats av vulkanism i Skåne under äldre krita, mer exakt för c. 145 Ma år sedan.. Avlagringsmiljön har troligen varit en strandnära miljö där en kemisk utfällning i ett Fe, Al och Si-berikat vatten. Reaktionen har skett på tillgängliga mineralkorn på sandbottnen och initierats av hydrotermala fluider, vulkanisk aska eller hastig vittring av vulkanisk sten. Palynologiska undersökningar tyder på en tidig kreta-ceisk ålder, c. 150−145 Ma. Fyledalsleran i botten karaktäriseras av gul-grå lera med rotbottnar, kolbitar och avtryck av musslor. Leran har troligen avlagrats i en stilla sumpmarksmiljö med strandsjöar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hajny, Casandra LU
supervisor
organization
course
GEOR02 20152
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Jura, Krita, Vomb, Fyledalen, Vitabäck, Arnagergrönsand, Mollusker, Bivalver, Palynologi, Biostra-tigrafi, Vulkanism, Pyrit, Järnooider, Jurassic, Cretaceous, Vomb Trough, Vitabäck Clay, Fyledal Clay, Arnager Greensand, Molluscs, Bivalves, Palynology, Biostratigraphy, Volcanism, Pyrite, Iron ooids
publication/series
Dissertations in Geology at Lund University
report number
465
language
English
id
8871238
date added to LUP
2016-04-19 10:06:49
date last changed
2016-10-11 14:34:28
@misc{8871238,
 abstract   = {This thesis presents a study of the core from the Revinge-1 borehole from the Vomb Trough. The core displays strata from the Upper Jurassic to the Upper Cretaceous including strata covering the the J/K−boundary . Sedimentological, biostratigraphical and lithological studies (such as SEM-EDX) were performed as to get a multi-disciplinary characterization of the strata. The core have been divided in eight different units, A−H. The basal part of the core includes strata belonging to the Upper Jurassic Fyledal Clay overlain by the Upper Jurassic−Lower Cretaceous Vitabäck Clays of the Annero Formation followed by the Arnager Greensand and the Upper Cretaceous Vomb Formation. The Jurassic and Lower Cretaceous succession is overall dominated by fine-grained siliciclastic deposits such as clays/claystone, siltstone and fine-grained sandstone. The Upper Cretaceous is still siliciclastic but significantly calcareous and in parts characterized as an arenaceous limestone. The Arnager Greensand is a sandy unit rich in glauconite and numerous burrows and has likely been deposited in a shallow marine environment. Biostratigraphical data also suggests a Cenomanian age of the Arnager Greensand. Black and dark grey clays of the Vitabäck Clay does furthermore commonly include a rich and well-preserved fossil fauna of thin-shelled bivalves and bone fish fossils indicating a low energy-environment in a brackish-marine setting. The core furthermore displays an iron ooid-rich interval which is interpreted to be related to a volcanic influence during the Early Cretaceous, i.e. c. 145 Ma in Scania. Palynological data of the unit indicates a Volgian to mid Berriasian age. The basal Fyledal Clay is a yellowish grey clay rich in rootlets, pieces of coal and includes fossil imprints. It was likely deposited in a quiet water environment with lagoons and wet marshes.},
 author    = {Hajny, Casandra},
 keyword   = {Jura,Krita,Vomb,Fyledalen,Vitabäck,Arnagergrönsand,Mollusker,Bivalver,Palynologi,Biostra-tigrafi,Vulkanism,Pyrit,Järnooider,Jurassic,Cretaceous,Vomb Trough,Vitabäck Clay,Fyledal Clay,Arnager Greensand,Molluscs,Bivalves,Palynology,Biostratigraphy,Volcanism,Pyrite,Iron ooids},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Dissertations in Geology at Lund University},
 title    = {Sedimentological study of the Jurassic and Cretaceous sequence in the Revinge-1 core, Scania},
 year     = {2016},
}