Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Samverkan mellan infrastruktur och exploatering

Rosander, Carin LU (2016) VFT920 20161
Real Estate Science
Abstract (Swedish)
Stadsplanering är idag ett aktuellt ämne då samhället utvecklas, bland annat genom en stark urbanisering. Tidigare utformades samhället genom att planera för bebyggelse och trafik separat. Idag bygger planeringsperspektivet istället på en integrerad stadsplanering mellan bebyggelse- och trafikplanering. Trots den integrerade stadsplaneringen utgår de olika delarna från olika lagar, Väglagen, Lagen om byggande av järnvägar respektive Plan- och bygglagen.
Syftet med examensarbetet är att utreda på vilket sätt stadsplanering tillämpas för att planera den fysiska miljön. Arbetet ska även beskriva hur en utvecklad infrastruktur påverkar närliggande omgivning och exploatering. För att besvara rapportens frågeställningar och uppnå syftet har en... (More)
Stadsplanering är idag ett aktuellt ämne då samhället utvecklas, bland annat genom en stark urbanisering. Tidigare utformades samhället genom att planera för bebyggelse och trafik separat. Idag bygger planeringsperspektivet istället på en integrerad stadsplanering mellan bebyggelse- och trafikplanering. Trots den integrerade stadsplaneringen utgår de olika delarna från olika lagar, Väglagen, Lagen om byggande av järnvägar respektive Plan- och bygglagen.
Syftet med examensarbetet är att utreda på vilket sätt stadsplanering tillämpas för att planera den fysiska miljön. Arbetet ska även beskriva hur en utvecklad infrastruktur påverkar närliggande omgivning och exploatering. För att besvara rapportens frågeställningar och uppnå syftet har en litteraturstudie och en fallstudie genomförts. Rapportens teoridel är baserad på en litteraturstudie av relevant litteratur, lagar och publicerade studier inom planeringsteori och fysisk planering. Fallstudien baseras på länsväg 226 (Huddingevägen) som är en de södra infarterna mot Stockholm och löper parallellt med E4/E20. Vägen sträcker sig genom Botkyrka, Huddinge och Stockholms kommuner. I fallstudien har följande aspekter studerats: kommunernas fysiska planering, hur genomfartsleder har påverkat planeringen samt var och varför kommuner planerar att exploatera.
Resultatet visar att det är flera faktorer som påverkar kopplingen mellan infrastruktur och bebyggelse. Det visar sig att olika skyddsavstånd till infrastrukturen samt risker och störningar från trafiken har en stor inverkan på förhållandet mellan exploatering och vägar. Dessa faktorer motverkar en tät bebyggelse i anslutning till infrastruktur. En annan betydande faktor är vem som är ansvarig för respektive del av bebyggelse och trafikplaneringen. Om det är olika ansvariga aktörer för respektive planering kan olika mål och planer för respektive del förekomma. Detta kan leda till svårigheter då en enhetlig och samordnad planering kan bli svår att uppnå.
Det kan konstateras att stadsplanering som planeringsmetod effektiviserar den fysiska planeringen genom att en samordning mellan planeringsprocesserna tillåts.
Stadsplaneringen medför en mer öppen planeringsprocess där flera parametrar
beaktas. Genom att tillämpa stadsplanering som planeringsmetod skapas en mer
hållbar samhällsutveckling. En viktig aspekt i stadsplaneringen är närheten till
kollektivtrafiken och därmed kommer hållplatser och stationer för kollektivtrafiken att få en viktig roll för stadsplaneringen såväl idag som i framtiden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosander, Carin LU
supervisor
organization
alternative title
Collaboration between infrastructure and land development
course
VFT920 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
language
Swedish
id
8871319
date added to LUP
2016-04-26 14:50:56
date last changed
2016-05-24 08:48:14
@misc{8871319,
 abstract   = {{Stadsplanering är idag ett aktuellt ämne då samhället utvecklas, bland annat genom en stark urbanisering. Tidigare utformades samhället genom att planera för bebyggelse och trafik separat. Idag bygger planeringsperspektivet istället på en integrerad stadsplanering mellan bebyggelse- och trafikplanering. Trots den integrerade stadsplaneringen utgår de olika delarna från olika lagar, Väglagen, Lagen om byggande av järnvägar respektive Plan- och bygglagen.
Syftet med examensarbetet är att utreda på vilket sätt stadsplanering tillämpas för att planera den fysiska miljön. Arbetet ska även beskriva hur en utvecklad infrastruktur påverkar närliggande omgivning och exploatering. För att besvara rapportens frågeställningar och uppnå syftet har en litteraturstudie och en fallstudie genomförts. Rapportens teoridel är baserad på en litteraturstudie av relevant litteratur, lagar och publicerade studier inom planeringsteori och fysisk planering. Fallstudien baseras på länsväg 226 (Huddingevägen) som är en de södra infarterna mot Stockholm och löper parallellt med E4/E20. Vägen sträcker sig genom Botkyrka, Huddinge och Stockholms kommuner. I fallstudien har följande aspekter studerats: kommunernas fysiska planering, hur genomfartsleder har påverkat planeringen samt var och varför kommuner planerar att exploatera.
Resultatet visar att det är flera faktorer som påverkar kopplingen mellan infrastruktur och bebyggelse. Det visar sig att olika skyddsavstånd till infrastrukturen samt risker och störningar från trafiken har en stor inverkan på förhållandet mellan exploatering och vägar. Dessa faktorer motverkar en tät bebyggelse i anslutning till infrastruktur. En annan betydande faktor är vem som är ansvarig för respektive del av bebyggelse och trafikplaneringen. Om det är olika ansvariga aktörer för respektive planering kan olika mål och planer för respektive del förekomma. Detta kan leda till svårigheter då en enhetlig och samordnad planering kan bli svår att uppnå.
Det kan konstateras att stadsplanering som planeringsmetod effektiviserar den fysiska planeringen genom att en samordning mellan planeringsprocesserna tillåts.
Stadsplaneringen medför en mer öppen planeringsprocess där flera parametrar
beaktas. Genom att tillämpa stadsplanering som planeringsmetod skapas en mer
hållbar samhällsutveckling. En viktig aspekt i stadsplaneringen är närheten till
kollektivtrafiken och därmed kommer hållplatser och stationer för kollektivtrafiken att få en viktig roll för stadsplaneringen såväl idag som i framtiden.}},
 author    = {{Rosander, Carin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Samverkan mellan infrastruktur och exploatering}},
 year     = {{2016}},
}