Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Digitala interaktioner : hur påverkas vårt samhälle av Facebook?

Holmqvist, Linn LU (2016) DIKK60 20151
Division of ALM and Digital Cultures
Abstract (Swedish)
Uppsatsen ämnar att förstå digital interaktion och varför det finns en lägre kommunikativ spärr vid internetanvändning än vad det gör vid fysiska interakationer.
Denna uppsats bygger främst på interaktionen som sker mellan människor på Facebook. Interaktionerna studeras ur ett sociologiskt perspektiv främst för att kunna jämföra det fysiska samhället med det digitala samhället. Uppsatsen har företrädesvis studerat ett inlägg på SVT:s Facebooksida där journalisten Alexandra Pascalidou blir påhoppad av olika användare, men i analysen diskuteras även vår självrepresentation av uppladdning av data.
Uppsatsen innehåller teorier av sociologerna Karl Marx, Emilé Durkheim och Erving Goffman och metoderna textanalys samt kvalitativ intervju.
Abstract
This thesis aims to understand the digital interaction and why there is a lower communication barrier at the use of Internet than it is in the physical world.
This thesis is based primarily on the interaction that takes place between people on Facebook. The interactions are studied from a sociological perspective primarily to compare the physical society with the digital society. The thesis mainly have studied a post on SVT's Facebook page where the journalist Alexandra Pascalidou gets attacked by different users, but the analysis also discusses our self-representation through data upload.
The thesis contains the theories of sociologist Karl Marx, Emilé Durkheim and Erving Goffman and methods of text analysis and qualitative interviews.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmqvist, Linn LU
supervisor
organization
course
DIKK60 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Facebook, interaktion, näthat, självpresentation, interaction, cyber bullying, self presentation, Karl Marx, Emilé Durkheim, Erving Goffman
language
Swedish
additional info
This student paper was produced at the former Division of Digital Cultures.
id
8871339
date added to LUP
2016-04-20 13:46:23
date last changed
2019-01-15 10:36:20
@misc{8871339,
 abstract   = {This thesis aims to understand the digital interaction and why there is a lower communication barrier at the use of Internet than it is in the physical world.
This thesis is based primarily on the interaction that takes place between people on Facebook. The interactions are studied from a sociological perspective primarily to compare the physical society with the digital society. The thesis mainly have studied a post on SVT's Facebook page where the journalist Alexandra Pascalidou gets attacked by different users, but the analysis also discusses our self-representation through data upload.
The thesis contains the theories of sociologist Karl Marx, Emilé Durkheim and Erving Goffman and methods of text analysis and qualitative interviews.},
 author    = {Holmqvist, Linn},
 keyword   = {Facebook,interaktion,näthat,självpresentation,interaction,cyber bullying,self presentation,Karl Marx,Emilé Durkheim,Erving Goffman},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Digitala interaktioner : hur påverkas vårt samhälle av Facebook?},
 year     = {2016},
}