Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Effektivisering av kravställning för Miljöbyggnad

Malmberg, Cassandra LU (2016) In TVBP VBEM01 20151
Construction Management
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att ta reda på hur det i produktionen säkerställs och kontrolleras att betyget för Miljöbyggnad uppnås, samt hur den processen kan effektiviseras och tydliggöras. Syftet innefattade även att ta reda på hur synen, kommunikationen och medvetenheten om Miljöbyggnad ser ut i produktionen, samt hur denna process kan förbättras.

Att kunna bidra till ett grönt och hållbart samhälle genom att tillämpa Miljöbyggnad gör ett företag konkurrenskraftigt inom byggbranschen idag. Miljöbyggnad är också väldigt användbart då det sammanfaller med de grundläggande kraven för nyproduktion. Medvetenheten om Miljöbyggnad i projekten är inte så stor idag, men ju mer Miljöbyggnad tillämpas desto mer kunskap och medvetenhet tillkommer.... (More)
Syftet med studien var att ta reda på hur det i produktionen säkerställs och kontrolleras att betyget för Miljöbyggnad uppnås, samt hur den processen kan effektiviseras och tydliggöras. Syftet innefattade även att ta reda på hur synen, kommunikationen och medvetenheten om Miljöbyggnad ser ut i produktionen, samt hur denna process kan förbättras.

Att kunna bidra till ett grönt och hållbart samhälle genom att tillämpa Miljöbyggnad gör ett företag konkurrenskraftigt inom byggbranschen idag. Miljöbyggnad är också väldigt användbart då det sammanfaller med de grundläggande kraven för nyproduktion. Medvetenheten om Miljöbyggnad i projekten är inte så stor idag, men ju mer Miljöbyggnad tillämpas desto mer kunskap och medvetenhet tillkommer. Undantag finns i några fall då intresset och kunskapen är stor. Generellt uttrycks det att det är besvärligt att arbeta med Miljöbyggnad, vilket främst handlar om att det tillkommer krav till en redan högt kravbelastad bransch och att det är ett nytt fenomen inom branschen.
Kommunikationen om Miljöbyggnad fram till dess att förfrågningsunderlaget är klart varierar i ett Miljöbyggnadsprojekt, men är generellt bra. Det är inte alltid det nämns just Miljöbyggnad, men ofta berörs olika krav på något sätt och kritiska delar i projektet brukar diskuteras. Även här finns undantag där kommunikationen om Miljöbyggnad i vissa projekt är obefintlig och Miljöbyggnadskraven i projektet får inte någon speciell fokus innan förfrågningsunderlaget skickas ut.
iii
För att säkerställa att Miljöbyggnadskraven uppfylls är det viktigt att förfrågningsunderlaget omfattar alla nödvändiga krav samt att det ställs krav på att Miljöbyggnadskraven ska följas upp under projektets gång. Här är det också viktigt att kommunikationen mellan beröra parter är god. Det krävs att kravställningen är effektiv vilket nås genom att reducera upprepningar och överflödig information i förfrågningsunderlaget. Det ska tydligt framgå vilket krav som är Miljöbyggnadskrav och vilket krav som gäller. Alla betygsstegen i Miljöbyggnad bör redovisas och indikatorerna bör även redovisas som kriterier för ökad tydlighet. Ökat samarbete och kommunikation mellan berörda parter bidrar också till en effektivare och tydligare kravställningsprocess. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att ta reda på hur det i produktionen säkerställs och kontrolleras att betyget för Miljöbyggnad uppnås, samt hur den processen kan effektiviseras och tydliggöras. Syftet innefattade även att ta reda på hur synen, kommunikationen och medvetenheten om Miljöbyggnad ser ut i produktionen, samt hur denna process kan förbättras.

Att kunna bidra till ett grönt och hållbart samhälle genom att tillämpa Miljöbyggnad gör ett företag konkurrenskraftigt inom byggbranschen idag. Miljöbyggnad är också väldigt användbart då det sammanfaller med de grundläggande kraven för nyproduktion. Medvetenheten om Miljöbyggnad i projekten är inte så stor idag, men ju mer Miljöbyggnad tillämpas desto mer kunskap och medvetenhet tillkommer.... (More)
Syftet med studien var att ta reda på hur det i produktionen säkerställs och kontrolleras att betyget för Miljöbyggnad uppnås, samt hur den processen kan effektiviseras och tydliggöras. Syftet innefattade även att ta reda på hur synen, kommunikationen och medvetenheten om Miljöbyggnad ser ut i produktionen, samt hur denna process kan förbättras.

Att kunna bidra till ett grönt och hållbart samhälle genom att tillämpa Miljöbyggnad gör ett företag konkurrenskraftigt inom byggbranschen idag. Miljöbyggnad är också väldigt användbart då det sammanfaller med de grundläggande kraven för nyproduktion. Medvetenheten om Miljöbyggnad i projekten är inte så stor idag, men ju mer Miljöbyggnad tillämpas desto mer kunskap och medvetenhet tillkommer. Undantag finns i några fall då intresset och kunskapen är stor. Generellt uttrycks det att det är besvärligt att arbeta med Miljöbyggnad, vilket främst handlar om att det tillkommer krav till en redan högt kravbelastad bransch och att det är ett nytt fenomen inom branschen.
Kommunikationen om Miljöbyggnad fram till dess att förfrågningsunderlaget är klart varierar i ett Miljöbyggnadsprojekt, men är generellt bra. Det är inte alltid det nämns just Miljöbyggnad, men ofta berörs olika krav på något sätt och kritiska delar i projektet brukar diskuteras. Även här finns undantag där kommunikationen om Miljöbyggnad i vissa projekt är obefintlig och Miljöbyggnadskraven i projektet får inte någon speciell fokus innan förfrågningsunderlaget skickas ut.
iii
För att säkerställa att Miljöbyggnadskraven uppfylls är det viktigt att förfrågningsunderlaget omfattar alla nödvändiga krav samt att det ställs krav på att Miljöbyggnadskraven ska följas upp under projektets gång. Här är det också viktigt att kommunikationen mellan beröra parter är god. Det krävs att kravställningen är effektiv vilket nås genom att reducera upprepningar och överflödig information i förfrågningsunderlaget. Det ska tydligt framgå vilket krav som är Miljöbyggnadskrav och vilket krav som gäller. Alla betygsstegen i Miljöbyggnad bör redovisas och indikatorerna bör även redovisas som kriterier för ökad tydlighet. Ökat samarbete och kommunikation mellan berörda parter bidrar också till en effektivare och tydligare kravställningsprocess. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malmberg, Cassandra LU
supervisor
organization
course
VBEM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Miljöbyggnad, effektiv kravställning, krav, förfrågningsunderlag, kommunikation, tydlighet
publication/series
TVBP
report number
15/5517
language
Swedish
additional info
Handledare: Stefan Olander
Bihandledare: Catarina Warfvinge
Examinator: Anne Landin
id
8872133
date added to LUP
2017-06-09 15:49:27
date last changed
2019-11-14 14:30:59
@misc{8872133,
 abstract   = {Syftet med studien var att ta reda på hur det i produktionen säkerställs och kontrolleras att betyget för Miljöbyggnad uppnås, samt hur den processen kan effektiviseras och tydliggöras. Syftet innefattade även att ta reda på hur synen, kommunikationen och medvetenheten om Miljöbyggnad ser ut i produktionen, samt hur denna process kan förbättras.

Att kunna bidra till ett grönt och hållbart samhälle genom att tillämpa Miljöbyggnad gör ett företag konkurrenskraftigt inom byggbranschen idag. Miljöbyggnad är också väldigt användbart då det sammanfaller med de grundläggande kraven för nyproduktion. Medvetenheten om Miljöbyggnad i projekten är inte så stor idag, men ju mer Miljöbyggnad tillämpas desto mer kunskap och medvetenhet tillkommer. Undantag finns i några fall då intresset och kunskapen är stor. Generellt uttrycks det att det är besvärligt att arbeta med Miljöbyggnad, vilket främst handlar om att det tillkommer krav till en redan högt kravbelastad bransch och att det är ett nytt fenomen inom branschen. 
Kommunikationen om Miljöbyggnad fram till dess att förfrågningsunderlaget är klart varierar i ett Miljöbyggnadsprojekt, men är generellt bra. Det är inte alltid det nämns just Miljöbyggnad, men ofta berörs olika krav på något sätt och kritiska delar i projektet brukar diskuteras. Även här finns undantag där kommunikationen om Miljöbyggnad i vissa projekt är obefintlig och Miljöbyggnadskraven i projektet får inte någon speciell fokus innan förfrågningsunderlaget skickas ut.
iii
För att säkerställa att Miljöbyggnadskraven uppfylls är det viktigt att förfrågningsunderlaget omfattar alla nödvändiga krav samt att det ställs krav på att Miljöbyggnadskraven ska följas upp under projektets gång. Här är det också viktigt att kommunikationen mellan beröra parter är god. Det krävs att kravställningen är effektiv vilket nås genom att reducera upprepningar och överflödig information i förfrågningsunderlaget. Det ska tydligt framgå vilket krav som är Miljöbyggnadskrav och vilket krav som gäller. Alla betygsstegen i Miljöbyggnad bör redovisas och indikatorerna bör även redovisas som kriterier för ökad tydlighet. Ökat samarbete och kommunikation mellan berörda parter bidrar också till en effektivare och tydligare kravställningsprocess.},
 author    = {Malmberg, Cassandra},
 keyword   = {Miljöbyggnad,effektiv kravställning,krav,förfrågningsunderlag,kommunikation,tydlighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Effektivisering av kravställning för Miljöbyggnad},
 year     = {2016},
}