Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vem tycker vad om självskadebeteende ? : En enkätundersökning om allmänhetens attityder

Hellström, Carl LU and Albin, Valter (2016) PSPT02 20161
Department of Psychology
Abstract
Objective: To examine the psychometric properties of the instrument Lund Attitudes Towards Self Harm (LASH) and use the best-suited version, six items or less, to investigate public attitudes to self-harm.
Method: A questionnaire about demographic variables, the experience of self-harm in close relationships and the following scales; LASH, Community attittudes towards the Mentally Ill (CAMI-S), Reported and Intended Behaviour Scale (RIBS) and Mental Health Knowledge Scale (MAKS). The latter three scales were used to validate LASH. Demographic variables, the experience of self-injurious behavior in intimate relationships and the results CAMI-S, RIBS and MAKS were correlated with the outcome of the most appropriate version of the LASH. The... (More)
Objective: To examine the psychometric properties of the instrument Lund Attitudes Towards Self Harm (LASH) and use the best-suited version, six items or less, to investigate public attitudes to self-harm.
Method: A questionnaire about demographic variables, the experience of self-harm in close relationships and the following scales; LASH, Community attittudes towards the Mentally Ill (CAMI-S), Reported and Intended Behaviour Scale (RIBS) and Mental Health Knowledge Scale (MAKS). The latter three scales were used to validate LASH. Demographic variables, the experience of self-injurious behavior in intimate relationships and the results CAMI-S, RIBS and MAKS were correlated with the outcome of the most appropriate version of the LASH. The questionnaire was distributed digitally and physically to respondents through social networking and recruitment in libraries and high school classes among others.
Results: LASH showed acceptable (α = .72) internal consistency as 5-item scale (LASH-5). Related scales correlated in accordance with expectations; RIBS (r = .47), CAMI S (r = .57) and MAKS (r = .35), all of which are significant (p <.001), indicating an acceptable validity of LASH-5. The demographic variables that showed a significant association with the outcome of the LASH-5 was the population density of the respondent's place of residence and number of parents born outside Sweden. Higher population density and fewer parents born outside Sweden showed a positive correlation (r = .25 and .13), which can be seen as a higher tolerance or acceptance of self-harm. Also the experience of self-harm in close relationships showed a significant (p <.001) associated with the outcome of the LASH-5. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Syfte: Att undersöka de psykometriska egenskaperna hos instrumentet Lund Attitudes Towards Self Harm (LASH) och använda den bästa lämpade versionen, sex items eller kortare, för att undersöka allmänhetens attityder till självskadebeteende.
Metod: En enkät med frågor om demografiska variabler, erfarenhet av självskadebeteende i nära relationer samt skalorna LASH, Community Attittudes towards the Mentally Ill (CAMI-S), Reported and Intended Behaviour Scale (RIBS) samt Mental Health Knowledge Scale (MAKS). De tre senare skalorna användes för att validera LASH. Demografiska variabler, erfarenhet av självskadebeteende i nära relationer samt resultaten CAMI-S, RIBS och MAKS korrelerades med utfallet på den bäst lämpade versionen av LASH.... (More)
Syfte: Att undersöka de psykometriska egenskaperna hos instrumentet Lund Attitudes Towards Self Harm (LASH) och använda den bästa lämpade versionen, sex items eller kortare, för att undersöka allmänhetens attityder till självskadebeteende.
Metod: En enkät med frågor om demografiska variabler, erfarenhet av självskadebeteende i nära relationer samt skalorna LASH, Community Attittudes towards the Mentally Ill (CAMI-S), Reported and Intended Behaviour Scale (RIBS) samt Mental Health Knowledge Scale (MAKS). De tre senare skalorna användes för att validera LASH. Demografiska variabler, erfarenhet av självskadebeteende i nära relationer samt resultaten CAMI-S, RIBS och MAKS korrelerades med utfallet på den bäst lämpade versionen av LASH. Enkäten distribuerades digitalt och fysiskt till respondenter via sociala nätverk och rekrytering i bland annat bibliotek och gymnasieklasser.
Resultat: LASH uppvisade acceptabel (α = .72) intern konsistens som 5-item skala (LASH-5). Samband enligt förväntan på relaterade skalor; RIBS (r = .47), CAMI-S (r = .57) och MAKS (r = .35), varav samtliga signifikanta (p < .001) vilket tyder på en acceptabel validitet för LASH-5. De demografiska varibler som uppvisade ett signifikant samband med utfallet på LASH-5 var befolkningstäthet på respondentens bostadsort samt antal föräldrar födda utanför Sverige. Högre befolkningstäthet och färre föräldrar födda utanför Sverige uppvisade ett positivt samband (r = .25 respektive .13), vilket kan utläsas som en högre tolerans eller acceptans för självskadebeteende. Även erfarenhet av självskadebeteende i nära relationer uppvisade ett signifikant (p < .001) samband med utfallet på LASH-5. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hellström, Carl LU and Albin, Valter
supervisor
organization
course
PSPT02 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
non-clinical sample, stigma, NSSI, Self-harm, Attitudes
language
Swedish
id
8872758
date added to LUP
2016-05-17 08:44:59
date last changed
2016-05-17 08:44:59
@misc{8872758,
 abstract   = {Objective: To examine the psychometric properties of the instrument Lund Attitudes Towards Self Harm (LASH) and use the best-suited version, six items or less, to investigate public attitudes to self-harm.
Method: A questionnaire about demographic variables, the experience of self-harm in close relationships and the following scales; LASH, Community attittudes towards the Mentally Ill (CAMI-S), Reported and Intended Behaviour Scale (RIBS) and Mental Health Knowledge Scale (MAKS). The latter three scales were used to validate LASH. Demographic variables, the experience of self-injurious behavior in intimate relationships and the results CAMI-S, RIBS and MAKS were correlated with the outcome of the most appropriate version of the LASH. The questionnaire was distributed digitally and physically to respondents through social networking and recruitment in libraries and high school classes among others.
Results: LASH showed acceptable (α = .72) internal consistency as 5-item scale (LASH-5). Related scales correlated in accordance with expectations; RIBS (r = .47), CAMI S (r = .57) and MAKS (r = .35), all of which are significant (p <.001), indicating an acceptable validity of LASH-5. The demographic variables that showed a significant association with the outcome of the LASH-5 was the population density of the respondent's place of residence and number of parents born outside Sweden. Higher population density and fewer parents born outside Sweden showed a positive correlation (r = .25 and .13), which can be seen as a higher tolerance or acceptance of self-harm. Also the experience of self-harm in close relationships showed a significant (p <.001) associated with the outcome of the LASH-5.},
 author    = {Hellström, Carl and Albin, Valter},
 keyword   = {non-clinical sample,stigma,NSSI,Self-harm,Attitudes},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vem tycker vad om självskadebeteende ? : En enkätundersökning om allmänhetens attityder},
 year     = {2016},
}