Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Domstolarnas straffrättsliga bedömning av hedersmotiv

Möller, Anna LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Hedersmord är ett ämne som framkallar starka känslor hos många människor vilket är ett av skälen till att ämnet är omdebatterat. Ämnet har debatterats ur många aspekter: rättsliga, sociala, religiösa, moraliska m.fl. I denna uppsats kommer enbart den straffrättsliga aspekten att avhandlas och analyseras.

Inledningsvis är det nödvändigt att definiera heder. Kvinnans sexualitet är central. Trots detta är det manliga familjemedlemmar alternativt släktningar som besitter hedern.

Vidare kommer straffvärde och straffmätning behandlas. Straffvärde är gärningens allvarlighet. Straffmätning är nära anknutet till gärningspersonen och ska ge uttryck för proportionalitet mellan brott och straff.

Hedersbegreppet, straffvärde och... (More)
Hedersmord är ett ämne som framkallar starka känslor hos många människor vilket är ett av skälen till att ämnet är omdebatterat. Ämnet har debatterats ur många aspekter: rättsliga, sociala, religiösa, moraliska m.fl. I denna uppsats kommer enbart den straffrättsliga aspekten att avhandlas och analyseras.

Inledningsvis är det nödvändigt att definiera heder. Kvinnans sexualitet är central. Trots detta är det manliga familjemedlemmar alternativt släktningar som besitter hedern.

Vidare kommer straffvärde och straffmätning behandlas. Straffvärde är gärningens allvarlighet. Straffmätning är nära anknutet till gärningspersonen och ska ge uttryck för proportionalitet mellan brott och straff.

Hedersbegreppet, straffvärde och straffmätning undersöks i rättspraxis. Domstolarnas förhållningssätt till begreppet heder, gärningens straffvärde och gärningspersonens straffvärdighet kommer att centraliseras.

Uppsatsen analyserar huruvida kulturella omständigheter som hedersmotiv beaktas när strafflängden bestäms. Att straffa individer hårdare för att mord begås med heder som motiv anser vissa aktörer sänder viktiga signaler från samhället. Däremot menar motståndare att ett mord är ett mord, oavsett vilket motiv som föranlett gärningen. Likartade gärningar ska behandlas lika.

Slutligen besvaras mina frågeställningar i min analys. Domstolarnas bedömningar har förändras under den analyserade perioden. Hedersmotiv anses i sista rättsfallet, av sex analyserade rättsfall, vara en försvårande omständighet och domstolen använder begreppet heder i sina domskäl. (Less)
Popular Abstract
Honor killings are a subject that arouses feelings for many people, it is one of the reasons that the subject is very debated. The subject has been debated from many aspects: legal, social, religious and moral these are some of the many aspects. In this essay, however, the legal aspect is analyzed.

Firstly it is necessary to define honor. Central is a woman's sexuality, even though it is the male family members or relatives who are possessors of the honor.

Secondly, I will explain two words that are used when the Swedish court decides which penalty and the length of the penalty. First the act is given a certain penalty valuation, then the perpetrator is getting estimated, these two together gives a certain penalty.

Thirdly, I... (More)
Honor killings are a subject that arouses feelings for many people, it is one of the reasons that the subject is very debated. The subject has been debated from many aspects: legal, social, religious and moral these are some of the many aspects. In this essay, however, the legal aspect is analyzed.

Firstly it is necessary to define honor. Central is a woman's sexuality, even though it is the male family members or relatives who are possessors of the honor.

Secondly, I will explain two words that are used when the Swedish court decides which penalty and the length of the penalty. First the act is given a certain penalty valuation, then the perpetrator is getting estimated, these two together gives a certain penalty.

Thirdly, I will analyze six court cases. I have analyzed the courts reason to the penalties length, and if the Swedish courts use the word honor.

Punishing individuals harder if honor is a motive, which some people finds sending important signals from society. But opponents argue that a murder is a murder, regardless of the motive. Similar actions should be treated equally.

Finally, in my analyze I find out that the courts assessments has changed over the analysed time. All of my three questions are answered in the analyze. The honor motive is in the last court case seen as a circumstance which cause longer time in prison, the court also use the word honor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Möller, Anna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
criminal law, straffvärde, hedersmotiv, Straffrätt, hedersmord
language
Swedish
id
8872928
date added to LUP
2016-07-04 08:42:02
date last changed
2016-07-04 08:42:02
@misc{8872928,
 abstract   = {Hedersmord är ett ämne som framkallar starka känslor hos många människor vilket är ett av skälen till att ämnet är omdebatterat. Ämnet har debatterats ur många aspekter: rättsliga, sociala, religiösa, moraliska m.fl. I denna uppsats kommer enbart den straffrättsliga aspekten att avhandlas och analyseras. 

Inledningsvis är det nödvändigt att definiera heder. Kvinnans sexualitet är central. Trots detta är det manliga familjemedlemmar alternativt släktningar som besitter hedern. 

Vidare kommer straffvärde och straffmätning behandlas. Straffvärde är gärningens allvarlighet. Straffmätning är nära anknutet till gärningspersonen och ska ge uttryck för proportionalitet mellan brott och straff. 

Hedersbegreppet, straffvärde och straffmätning undersöks i rättspraxis. Domstolarnas förhållningssätt till begreppet heder, gärningens straffvärde och gärningspersonens straffvärdighet kommer att centraliseras.

Uppsatsen analyserar huruvida kulturella omständigheter som hedersmotiv beaktas när strafflängden bestäms. Att straffa individer hårdare för att mord begås med heder som motiv anser vissa aktörer sänder viktiga signaler från samhället. Däremot menar motståndare att ett mord är ett mord, oavsett vilket motiv som föranlett gärningen. Likartade gärningar ska behandlas lika. 

Slutligen besvaras mina frågeställningar i min analys. Domstolarnas bedömningar har förändras under den analyserade perioden. Hedersmotiv anses i sista rättsfallet, av sex analyserade rättsfall, vara en försvårande omständighet och domstolen använder begreppet heder i sina domskäl.},
 author    = {Möller, Anna},
 keyword   = {criminal law,straffvärde,hedersmotiv,Straffrätt,hedersmord},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Domstolarnas straffrättsliga bedömning av hedersmotiv},
 year     = {2016},
}