Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En stor skara lysande män och några inklämda kvinnor i klänning: En diskursanalys av läromedel i historia

Hansson, Amanda LU and Svedlund, Lovisa LU (2016) STVA22 20161
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen är en genuskritisk analys av läromedel i historia för gymnasiet. Studien har ställt frågan hur Yvonne Hirdmans två genusprinciper produceras och reproduceras i historieboken Alla tiders historia 1b. Genusprinciperna innebär (1) att kvinnliga och manliga normer särhålls samt (2) att den manliga normen överordnas den kvinnliga normen. Metoderna som tillämpas är Norman Faircloughs kritiska diskursanalys samt kvantitativ innehållsanalys. Resultatet visar hur de två genusprinciperna alltigenom produceras i det studerade materialet. Kvinnor och män beskrivs som dikotomier genom att tilldelas olikartade attribut och egenskaper. I beskrivningarna ges dessutom en bild av mannen som överordnad kvinnan. Vidare skildrar boken... (More)
Den här uppsatsen är en genuskritisk analys av läromedel i historia för gymnasiet. Studien har ställt frågan hur Yvonne Hirdmans två genusprinciper produceras och reproduceras i historieboken Alla tiders historia 1b. Genusprinciperna innebär (1) att kvinnliga och manliga normer särhålls samt (2) att den manliga normen överordnas den kvinnliga normen. Metoderna som tillämpas är Norman Faircloughs kritiska diskursanalys samt kvantitativ innehållsanalys. Resultatet visar hur de två genusprinciperna alltigenom produceras i det studerade materialet. Kvinnor och män beskrivs som dikotomier genom att tilldelas olikartade attribut och egenskaper. I beskrivningarna ges dessutom en bild av mannen som överordnad kvinnan. Vidare skildrar boken genomgående historien ur ett manligt perspektiv. Kvinnor utgör endast 9 % av alla namngivna i boken och är placerade i textens mindre framträdande delar. Resultatet består också i att, utifrån de teoretiska utgångspunkterna, förklara hur genusprinciperna reproducerar könsnormer samt vidmakthåller samhällets maktstrukturer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Amanda LU and Svedlund, Lovisa LU
supervisor
organization
course
STVA22 20161
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
gymnasieskolan, historia, Yvonne Hirdman, diskursanalys, läromedel, genus, makt, genussystem
language
Swedish
id
8873062
date added to LUP
2017-01-12 10:14:45
date last changed
2017-01-12 10:14:45
@misc{8873062,
 abstract   = {{Den här uppsatsen är en genuskritisk analys av läromedel i historia för gymnasiet. Studien har ställt frågan hur Yvonne Hirdmans två genusprinciper produceras och reproduceras i historieboken Alla tiders historia 1b. Genusprinciperna innebär (1) att kvinnliga och manliga normer särhålls samt (2) att den manliga normen överordnas den kvinnliga normen. Metoderna som tillämpas är Norman Faircloughs kritiska diskursanalys samt kvantitativ innehållsanalys. Resultatet visar hur de två genusprinciperna alltigenom produceras i det studerade materialet. Kvinnor och män beskrivs som dikotomier genom att tilldelas olikartade attribut och egenskaper. I beskrivningarna ges dessutom en bild av mannen som överordnad kvinnan. Vidare skildrar boken genomgående historien ur ett manligt perspektiv. Kvinnor utgör endast 9 % av alla namngivna i boken och är placerade i textens mindre framträdande delar. Resultatet består också i att, utifrån de teoretiska utgångspunkterna, förklara hur genusprinciperna reproducerar könsnormer samt vidmakthåller samhällets maktstrukturer.}},
 author    = {{Hansson, Amanda and Svedlund, Lovisa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{En stor skara lysande män och några inklämda kvinnor i klänning: En diskursanalys av läromedel i historia}},
 year     = {{2016}},
}