Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Varför skiljer sig länders asylmottagande? En kvantitativ studie av politisk tillhörighet, BNP och asylmottagande

Juggas Öberg, Anton LU and Eriksson, Oscar LU (2016) STVA22 20161
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Det finns en stor diskrepans mellan de europeiska ländernas asylmottagande. Denna uppsats undersöker två möjliga förklaringsvariabler, BNP per capita och politisk tillhörighet. För att svara på problemställningen; om dessa två variabler påverkar asylmottagandet i europeiska länder, har en kvantitativ statistisk undersökning gjorts på intervall och ordinalskalenivå, samt en binär undersökning. Resultatet av undersökningen visade ett relativt svagt samband mellan en högre grad av BNP per capita och ett större asylmottagande. Dessutom visade det sig att regeringar längst till höger tar in minst antal asylmottagande och mitten-vänster regeringar tar in flest, men skillnaderna var relativt små. Dessa resultat kopplas sedan till tidigare... (More)
Det finns en stor diskrepans mellan de europeiska ländernas asylmottagande. Denna uppsats undersöker två möjliga förklaringsvariabler, BNP per capita och politisk tillhörighet. För att svara på problemställningen; om dessa två variabler påverkar asylmottagandet i europeiska länder, har en kvantitativ statistisk undersökning gjorts på intervall och ordinalskalenivå, samt en binär undersökning. Resultatet av undersökningen visade ett relativt svagt samband mellan en högre grad av BNP per capita och ett större asylmottagande. Dessutom visade det sig att regeringar längst till höger tar in minst antal asylmottagande och mitten-vänster regeringar tar in flest, men skillnaderna var relativt små. Dessa resultat kopplas sedan till tidigare forskning om synen på kulturell mångfald och potentiella vinster av olika typer av migrationspolitik. Slutligen förs en kort diskussion om hur uppsatsen skulle kunna kompletteras och uppmaningar till vidare forskning kring ämnet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Juggas Öberg, Anton LU and Eriksson, Oscar LU
supervisor
organization
course
STVA22 20161
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Asylmottagande, politisk tillhörighet, BNP per capita, migrantionspolitik, Europa, 2015, flyktingkrisen, asylsökande, statistik, kvantitativ studie, intervallskalenivå, ordinalskaletest.
language
Swedish
id
8873167
date added to LUP
2017-01-12 10:14:54
date last changed
2017-01-12 10:14:54
@misc{8873167,
 abstract   = {{Det finns en stor diskrepans mellan de europeiska ländernas asylmottagande. Denna uppsats undersöker två möjliga förklaringsvariabler, BNP per capita och politisk tillhörighet. För att svara på problemställningen; om dessa två variabler påverkar asylmottagandet i europeiska länder, har en kvantitativ statistisk undersökning gjorts på intervall och ordinalskalenivå, samt en binär undersökning. Resultatet av undersökningen visade ett relativt svagt samband mellan en högre grad av BNP per capita och ett större asylmottagande. Dessutom visade det sig att regeringar längst till höger tar in minst antal asylmottagande och mitten-vänster regeringar tar in flest, men skillnaderna var relativt små. Dessa resultat kopplas sedan till tidigare forskning om synen på kulturell mångfald och potentiella vinster av olika typer av migrationspolitik. Slutligen förs en kort diskussion om hur uppsatsen skulle kunna kompletteras och uppmaningar till vidare forskning kring ämnet.}},
 author    = {{Juggas Öberg, Anton and Eriksson, Oscar}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Varför skiljer sig länders asylmottagande? En kvantitativ studie av politisk tillhörighet, BNP och asylmottagande}},
 year     = {{2016}},
}