Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Är det att kriminalisera livet genom att kriminalisera eutanasi?

Hellman, Lukas LU (2016) LAGF03 20161
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Att det i svensk rätt inte finns någon uttrycklig reglering gällande eutanasi behöver man inte lägga ner stor möda på för att få fram ett svar på. Men trots avsaknaden av gällande lagstiftning på eutanasiområdet är det ändå ett område som ger individen rättigheter att själv bestämma över sitt liv och hur det skall avslutas. Individen själv får ta sitt liv och man får även agera medhjälpare därtill, men detta är inte villkorslöst, medhjälp får ske men endast i sådan mån att det bedöms som just medhjälp till självmord och inte som eutanasi, som medgärningsman kommer straffrättsligt ansvar att utdömas . Praxis visar tydligt att det finns en gränsdragningsproblematik i hur man skall bedöma en handling, antingen som medhjälp till självmord... (More)
Att det i svensk rätt inte finns någon uttrycklig reglering gällande eutanasi behöver man inte lägga ner stor möda på för att få fram ett svar på. Men trots avsaknaden av gällande lagstiftning på eutanasiområdet är det ändå ett område som ger individen rättigheter att själv bestämma över sitt liv och hur det skall avslutas. Individen själv får ta sitt liv och man får även agera medhjälpare därtill, men detta är inte villkorslöst, medhjälp får ske men endast i sådan mån att det bedöms som just medhjälp till självmord och inte som eutanasi, som medgärningsman kommer straffrättsligt ansvar att utdömas . Praxis visar tydligt att det finns en gränsdragningsproblematik i hur man skall bedöma en handling, antingen som medhjälp till självmord eller som straffbelagd eutanasi. Tyngdpunkten ligger vid en sådan bedömning på hur självständig handlingen var från gärningsmannens sida och hur den som dödades själv har medverkat till gärningen.

Vid en kriminalisering av en gärning framhålls att man skall avhålla sig ifrån paternalism, en individ skall med det inte bli påtvingad något för att staten har ett visst skyddsintresse i individens förehavande. Dock kan staten få tillämpa paternalistisk lagstiftning, om vinsten av detta tvång är hög, och friheten som blir inskränkt för individen är låg. Dock är det visat att en person som är i behov av eutanasi blir påtvingad att leva sitt liv vidare, trots att vinsten av att hålla denne vid liv kan anses som låg, och tvånget denne blir utsatt för är hög. Med det så bryter en kriminalisering av eutanasi mot de grundläggande kraven som är ställt på kriminalisering av en handling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hellman, Lukas LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
allmän rättslära, straffrätt, rättsfilosofi, jurisprudence, criminal law, philosophy of law
language
Swedish
id
8873515
date added to LUP
2016-07-04 08:41:33
date last changed
2016-07-04 08:41:33
@misc{8873515,
 abstract   = {Att det i svensk rätt inte finns någon uttrycklig reglering gällande eutanasi behöver man inte lägga ner stor möda på för att få fram ett svar på. Men trots avsaknaden av gällande lagstiftning på eutanasiområdet är det ändå ett område som ger individen rättigheter att själv bestämma över sitt liv och hur det skall avslutas. Individen själv får ta sitt liv och man får även agera medhjälpare därtill, men detta är inte villkorslöst, medhjälp får ske men endast i sådan mån att det bedöms som just medhjälp till självmord och inte som eutanasi, som medgärningsman kommer straffrättsligt ansvar att utdömas . Praxis visar tydligt att det finns en gränsdragningsproblematik i hur man skall bedöma en handling, antingen som medhjälp till självmord eller som straffbelagd eutanasi. Tyngdpunkten ligger vid en sådan bedömning på hur självständig handlingen var från gärningsmannens sida och hur den som dödades själv har medverkat till gärningen. 

Vid en kriminalisering av en gärning framhålls att man skall avhålla sig ifrån paternalism, en individ skall med det inte bli påtvingad något för att staten har ett visst skyddsintresse i individens förehavande. Dock kan staten få tillämpa paternalistisk lagstiftning, om vinsten av detta tvång är hög, och friheten som blir inskränkt för individen är låg. Dock är det visat att en person som är i behov av eutanasi blir påtvingad att leva sitt liv vidare, trots att vinsten av att hålla denne vid liv kan anses som låg, och tvånget denne blir utsatt för är hög. Med det så bryter en kriminalisering av eutanasi mot de grundläggande kraven som är ställt på kriminalisering av en handling.},
 author    = {Hellman, Lukas},
 keyword   = {allmän rättslära,straffrätt,rättsfilosofi,jurisprudence,criminal law,philosophy of law},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är det att kriminalisera livet genom att kriminalisera eutanasi?},
 year     = {2016},
}